Et profilbilde

Førsteamanuensis
Daniela Müller-Eie { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Daniela Müller-Eie", "tel": "Telefon: 51831915", "email": "daniela.mueller-eie@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-440

Med bakgrunn i arkitektur og urban design har Daniela Müller-Eie en forståelse for individuell atferd i bymiljøet som nøkkelen for å skape mer bærekraftige byer. Hun har siden jobbet med forskning som undersøker sammenhengen mellom det fysiske miljøet, og  sosio-kulturelle og psykologiske kondisjoner. Hun fokuserer særlig på bærekraftig mobilitet og kvalitet i byrommet.

Hennes pedagogisk tilnærming bygger på kritisk refleksjon og søker å formidle en antroposentrisk tilnærming til byplanlegging. Hun underviser innen stedsforståelse og byplanleggingsteori og -histore, lokal og regional sentrumsutvikling, og byplanleggings- og analysemetoder. Ved hjelp av problem-basert læring veileder hun bachelor- og masterstudenter innen bærekraftig byutvikling og mobilitet, stedsanalyse og utforming av offentlige rom. Hun veileder for tiden tre PhD kandidater.
_____________________________________________________
With an education in architecture and urban design, Daniela Müller-Eie realised early that understanding individual behaviour within urban settings is at the core of achieving more sustainable cities. She has since devoted research activities to understanding the interactive effects between physical structures, and socio-cultural and psychological conditions. Her focus is on achieving more sustainable travel behaviour and increasing the quality in public space.
Her pedagogic aims are to install a critical capacity and evoke a sensitivity for an antropocentric approach to urban planning in her students. She teaches courses within spatial understanding and urban planning theory and history, regional planning and the development of local and regional centres, as well as urban analysis and planning methods. Using problem-based learning, she also tutors students in theoretical, analytical and design projects in the fields of sustainable urban development, urban analysis and public place design for their bachelor and master projects. She currently supervises three PhD candidates.


Forskningsområder

 • Urban bærekraft: bærekraftig byutvikling og mobilitet, tilknyttet arealbruk og transporttiltak og evalueringen av deres effekt (inkl. best-practive og indikatorutvikling)
 • Bærekraftig atferd: menneskelige, sosiale og kulturelle aspekter ved urbane livsstiler og behovet for atferdsendring
 • Kvalitet i byrromet: stedskvalitet og sammenheng med subjektiv atferd og oppfatninger
 • Bystruktur: samordnet areal- og transportplanlegging og lokal og regional sentrumsutvikling
  ______________________________________________________
 • Urban sustainability: sustainable development of the urban built environment and urban mobility, related land use and transport planning measures and the assessment of their effectiveness (including best practice and urban performance indicator development)
 • Urban sustainable behaviour: the human, social and cultural aspects of urban sustainable lifestyles and the need for behaviour change
 • Urban quality: spatial quality and its relationship to human behaviour and pecption
 • Urban structure: integrated land use and transport planning including the design of feasible urban cores/centres in cities and regions

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

since 2013   Associate Professor in Urban Development and Design at the University of Stavanger

2012    Researcher at the International Research Institute of Stavanger


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Jonvik, Merete; Lindland, Kristiane Marie; Tvedt, Helge Lea; Müller-Eie, Daniela; Melberg, Kjersti (2018). Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse. IRIS International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0916-9. 98 s.
 • Müller-Eie, Daniela (2012). Urban Environmental Performance and Individual Behaviour: A Comparison between Freiburg and Stavanger. University of Glasgow. 366 s.
 • Müller-Eie, Daniela (2019). Bom eller ikke bom - hva er alternativet?. Forskningsdagene;
 • Müller-Eie, Daniela (2019). Fremtidens mobilitet.
 • Müller-Eie, Daniela (2019). Hillevåg.
 • Müller-Eie, Daniela (2019). HjemJobbHjem – Gjennomføring og effe. 2019-02-12 - 2019-02-13.
 • Müller-Eie, Daniela; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (2019). Hva skal til for at du lar bilen stå?.
 • Müller-Eie, Daniela; Knutsen, Eivind; Selland, Eileen Pedersen (2019). Personal Travel Planning - A review of soft transport measure cirteria and effects. 2019-10-01 - 2019-10-03.
 • Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar; Müller-Eie, Daniela (2018). Befolkningsundersøkelse: Bomringene ser ut til å gi 10 prosent færre biler på veiene.
 • Müller-Eie, Daniela (2018). Geographic Transport Planning Principles in Norwegian City Regions: The Case of Work Travel in Stavanger. 2018-05-24 - 2018-05-25.
 • Müller-Eie, Daniela (2018). Personlig transportplanlegging og kampanjer.
 • Müller-Eie, Daniela (2017). Bærekraftig mobilitet.
 • Müller-Eie, Daniela (2017). Fremtidens Byer. Rogaland Fylkeskommune;
 • Müller-Eie, Daniela (2017). Fremtidens Byer: Mål, Virkemidler, Mennesker. Norges Tekniske Vitenskapsakademi;
 • Müller-Eie, Daniela (2017). Reiseatferd & Reiseplanlegging. Rogaland Fylkeskommune;
 • Müller-Eie, Daniela (2016). Bærekraftig byliv. Rogaland Bolig- og Byplanforening;
 • Müller-Eie, Daniela (2016). Et sentrum vil fort bli uinteressant hvis det er ett av mange.
 • Müller-Eie, Daniela; Røstvik, Harald Nils (2016). Bærekraftig Byliv i Freiburg – Hva kan vi lære?.
 • Müller-Eie, Daniela (2014). Kritisk masse: Hvor mange mennesker trenger byen og hvor mye by trenger menneskene?.