Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ove Bergersen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ove Bergersen", "tel": "Telefon: 51831341", "email": "ove.bergersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-156

Forskningsområder

Retorikk, språk og kultur

Barns språktilegnelse, tospråklig utvikling og flerspråklighet

Dokumentasjon av barns språkbruk i barnehagen

Barnehagers framstillinger av barn på nett

Muntlig polsk språkbrukskultur


Utvalgte publikasjoner

Bergersen, Ove (2016). Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Oslo: Universitetsforlaget.

Bergersen, O. (2012). Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst [doktorgradsavhandling]. Trondheim: NTNU.

Bergersen, O. (2005). IKT-basert norskundervisning i utlandet (vol. 2005, nr 11). Nesna: Høgskolen.

Bergersen, O. (2004). Å lære en annen kultur - identitet og språkopplæring i et arbeidsmigrasjonsperspektiv. I: Rismark, M. & Stenøien, J. M. (2004). Arbeidsmobilitet. (s. 21-34). Trondheim: VOX.

Bergersen, O. & Ridderstrøm, H. (1999). Leke- og skriveglede. Vollen: Tell forlag.

 

Pågående forskning

Barns flerkulturelle steder 

Retorikk i barns språktilegnelse

Polske språkbruksmønstre


Arbeidserfaring

 • 2012 - dd: førsteamanuensis ved UiS, Institutt for barnehagelærerutdanning
 • 2007 ? 2012: doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Hedmark
 • 1995 ? 2007: høgskolelektor ved Høgskolen i Nesna. 
 •  Jeg har i denne perioden hatt følgende engasjementer i utlandet: 

  • 2005 ? 2006: Utenlandslektor i norsk språk ved Universitetet i Poznan
  • 1999-2005: Utenlandslektor i norsk ved Universitetet i Gdansk, Institutt for skandinaviske studier.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bergersen, Ove (2018). Children’s participation and professional development in annual plans. Early Years. ISSN 0957-5146. DOI: 10.1080/09575146.2018.1512563.
 • Bergersen, Ove (2016). Barnehage og hjem i samarbeid om felles kulturskaping. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 126-137.
 • Bergersen, Ove (2016). Deltakelse i og aktiv forming av fellesskap – om begrepet retorisk medborgerskap i barnehagen. I: Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1970-4. s. 165-186.
 • Bergersen, Ove (2016). Gjenkjennelse og rytme i barnehagens flerkulturelle arbeid med de yngste barna. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 26-47.
 • Bergersen, Ove (2016). Introduksjon: Barns flerkulturelle steder. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 11-25.
 • Bergersen, Ove (2016). Karakterkonstruksjon i sammensatte barnegrupper. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 48-62.
 • Bergersen, Ove (2016). Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge. I: Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9783631666333. s. 209-222.
 • Bergersen, Ove (2016). Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 193-213.
 • Bergersen, Ove (2016). Naturopplevelser og meningsbærende steder. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 63-83.
 • Bergersen, Ove (2016). Å anvende forskningslitteraturens beskrivelser av flerspråklig kommunikasjon. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 156-192.
 • Bergersen, Ove (2016). Å skape beskrivelser av kommunikasjon i en flerspråklig barnehage. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 138-155.
 • Bergersen, Ove (2014). Origins of discursive and rhetorical practices. Rhetorical perspectives on children’s language acquisition. Res Rhetorica. ISSN 2392-3113. Hefte 1. s. 1-14.
 • Bergersen, Ove (2005). Samtalen som språkutvikler. I: Norsk som minoritetsspråk - i historisk- og læringsperspektiv. Høgskolen i Nesna. ISBN 8275691176. s. 42-47.
 • Bergersen, Ove (2004). IKT-støttet læring ved intensive norskkurs for polsk helsepersonell. I: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter. VOX. s. 78-90.
 • Bergersen, Ove (2004). Vurdering av intensive kurs i norsk for polsk helsepersonell. I: Arbeidsmobilitet: språk som forberedelse til kulturelle møter. VOX. s. 91-102.
 • Bergersen, Ove (2004). Å lære en annen kultur - identitet og språkopplæring i etarbeidsmigrasjonsperspektiv. I: Arbeidsmobilitet: Språk som forberedelse til kulturelle møter. VOX. s. 21-34.
 • Bergersen, Ove (2016). Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. 232 s.
 • Bergersen, Ove (2012). Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst. NTNU: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. ISBN 978-82-471-4050-5. 560 s.
 • Bergersen, Ove; Aaslestad, Petter (veileder); Kulbrandstad, Lars Anders (veileder); Stenøien, Jorun M (veileder) (2012). Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst. NTNU. ISBN 978-82-471-4050-5. 560 s.
 • Bergersen, Ove (2005). IKT-basert norskundervisning i utlandet. Høgskolen i Nesna. ISBN 8275691311. 65 s.
 • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge (1999). Leke- og skriveglede : elevboka. Tell. ISBN 82-7522-174-9. 83 s.
 • Bergersen, Ove; Ridderstrøm, Helge (1999). Leke- og skriveglede : lærerens bok. Tell. ISBN 82-7522-175-7. 78 s.
 • Bergersen, Ove (2019). Barns flerkulturelle steder. Holbæk kommune; 2019-08-27.
 • Bergersen, Ove (2019). Flerspråklige barns deltakelse i resonnerende språkbruk. Aarhus Universitet, VIA University College, Københavns Profe; 2019-05-27 - 2019-05-29.
 • Bergersen, Ove (2019). Organisering av situasjoner som legger til rette for barns resonnerende språkbruk. Universitetet i Stavanger og HVL; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Bergersen, Ove (2019). Translocation as methodological approach in interactive CPD research. Universitetet i Stavanger; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Bergersen, Ove (2018). Barns resonnerende språkbruk som retorisk argumentasjon. Universitetet i Oslo; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Bergersen, Ove (2018). Children’s reasoning by example in inferentional discourse. University of Marburg; 2018-03-16 - 2018-03-17.
 • Bergersen, Ove (2018). How to conceptualize children's rhetorical reasoning in inferential discourse?. University of Stavanger; 2018-10-04 - 2018-10-05.
 • Bergersen, Ove (2018). Utforsk barnehagefellesskapene!.
 • Bergersen, Ove (2017). Barns flerkulturelle steder. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet; 2017-05-04.
 • Bergersen, Ove (2017). Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet; 2017-02-08.
 • Bergersen, Ove (2017). Transcribing and coding children’s rhetorical practice. Rhetoric Society of Europe; 2017-07-03 - 2017-07-05.
 • Bergersen, Ove (2015). Kindergartens and the civic art of rhetoric: Citizens, character and knowledge. Rhetoric Society of Poland;
 • Bergersen, Ove (2015). Rhetorical citizenship, an Aristotelian approach. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2015-05-06.
 • Bergersen, Ove (2014). Anne Hvenekilde-forleseningen i forbindelse med pristildelingen til Høgskolen i Hedmark. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Bergersen, Ove (2014). Barnehagens profesjonsfaglige praksiser på nett. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2014-11-18.
 • Bergersen, Ove (2014). Functions of talk about language learning in language learning as process and activity. Association for Language Awareness (ALA); 2014-07-01 - 2014-07-04.
 • Bergersen, Ove (2013). Second Language Learning as an Art of Character. University of Saarbrücken; 2013-10-09 - 2013-10-13.
 • Bergersen, Ove (2009). Diskurser om språklæring. Mälardalens Högskola, Västerås; 2009-09-17.
 • Bergersen, Ove (2009). Diskurser om språklæring. ViLL, NTNU; 2009-11-23.
 • Bergersen, Ove (2008). Diskurser om språklæring. 2008-05-13 - 2008-05-14.
 • Bergersen, Ove (2008). Diskurser om språklæring. 2008-09-08 - 2008-09-09.
 • Bergersen, Ove (2008). Diskurser om språklæring blant polske innvandrerfamilier i Norge. 2008-10-16 - 2008-10-17.
 • Bergersen, Ove (2006). Polsk-norske formidlingsroller: Nomader i formidling av språk, kultur og kunnskap/kompetanse. 2006-10-19.
 • Bergersen, Ove (2016). barnssteder.no (database). Ove Bergersen.