Et profilbilde

1009 Universitetslektor
Unn Elisabeth Hammervold { "honorific-suffix": "1009 Universitetslektor", "fn": "Unn Elisabeth Hammervold", "tel": "Telefon: 51834253", "email": "unn.hammervold@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA A-274
Tlf priv/mob 51834253/90936740

BSY 250

Sykepleie til mennesker med psykiske lidelser.

Forskningsområder

Psykisk helse 

Etikk

Tvang innen psykisk helsetjeneste.

Utvalgte publikasjoner

Helse - og omsorgsdepartementet, Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern. NOU 2011. 2011, Oslo.

Pågående forskning

PhD-prosjekt:

Pasienters og helsepersonells erfaringer med systematisert ettersamtale etter anvendelse av mekaniske tvangsmidler og holding.

Arbeidserfaring

Yrkeserfaring:

2013 ? d.d.:      Stipendiat/Universitetslektor ved Institutt for helsefag,UiS                                                                                                                                  

2012 - 2013.    Universitetslektor ved Institutt for helsefag, Samfunnsfaglig fakultet, UiS

2008 - 2012:     Avdelingsleder v/Behandlingsavdelingen Rogaland A-senter, Kirkens Bymisjon, Rogaland

2007 ? 2008:   Rådgiver ½ stilling ved Kirkens Bymisjon, Rogaland

2005 - 2010: Leder av NSF's faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i 25% stilling.

2004 ? 2007:   Leder ved Botilbud for kvinner, Kirkens Bymisjon, Rogaland

2002 ? 2004:    Prosjektlederstilling v/Universitetssykehuset i Rogaland, Psykiatrisk klinikk.

?Kliniske fagstiger for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.?

1992 ? 2002:   Avdelingssykepleier v/Rogaland psykiatriske sjukehus.

1990 ? 1992:   Sykepleiekonsulent/Ass. sjefsykepleier v/ Harstad sykehus

1989 ? 1990:   Avdelingssykepleier v/Rogaland psykiatriske sjukehus, avdeling B3

1986 ? 1989:   Sykepleier v/Rogaland psykiatriske sjukehus, avdeling B3

1983 ? 1985:   Sykepleier i Hjemmesykepleien i Trondheim kommune.

1981 ? 1983:   Sykepleier v/kirurgisk avdeling  v/Regionsykehuset i Trondheim

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Hammervold, Unn Elisabeth (2019). Post-incident reviews after restraint in mental health care.A qualitative study. Psykiatriske Sykepleieres Samarbeid i Norden, PSSN; 2019-09-19 - 2019-09-21.
  • Hammervold, Unn Elisabeth (2019). ØKT SELVBESTEMMELSE - BETYDNING FOR BRUKERNES BEDRINGSPROSESSER. Norsk sykepleierforbund; 2019-06-13 - 2019-06-14.
  • Hammervold, Unn Elisabeth (2017). Systematisk ettersamtale med pasient etter anvendelse av mekaniske tvangsmidler og holding – helsepersonell sine erfaringer. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri;
  • Hammervold, Unn Elisabeth (2016). Patients and staffs experiences with systematic post incident review after use of mechanical and physical restraint.. Swedish association of psychiatric and mental health nurses; 2016-09-14 - 2016-09-16.