Et profilbilde

Avdelingsleder
Håkan Petersson { "honorific-suffix": "Avdelingsleder", "fn": "Håkan Petersson", "tel": "Telefon: 51832696", "email": "hakan.petersson@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-416
Tlf priv/mob 945 30 279
Merknader Phd og Forskere samt underviser og veileder

Forsker og avdelingsleder på Arkeologisk Museum, UiS. Har tidligere arbeidet på museer, forvaltning og universitet i Sverige og Danmark. Fikk doktorgrad ved Göteborgs universitet 2005 og har siden arbeidet på Bohusläns museum som arkeolog og forskningskoordinator før jeg begynte på Universitetet i Stavanger.

Undervisning

Forskningsområder

Tidligere mest jobbet med arkeologisk metodikk samt samfunnsmønster og sosial praktikk i neolitikum og seinmesolitikum. Skrev en avhandling kring bruk av neolitikum i politikk og samfunnsideologier mellom 1850 - 1990 tallet. Har forfattet et stort antall rapporter fra forskjellige undersøkelser fra alle arkeologiske tidsperioder.

Siden et par år tilbake mest jobbet med videreføring av tematikken arkeologi, samfunn og politikk sett i relasjon til turisme og ikke minst interessen for metodeutvikling og kunnskapsproduksjon innenfor oppdragsarkeologi. De siste to årene fordypet interesse i geofysiske metoder og gjennomført et 10-tal prospektering med GPR (Ground Penetrating Radar) og deltakere i to forskningssøknader, sammen med Teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UIS samt med Göteborgs universitet. 

Har også et visst fokus på tematikken forvaltning og kulturminnevern, utvikling og forandring.

Utvalgte publikasjoner

 

1999.Where did all the farmers come from? I Journal of Danish Archaeology vol. 13

2005. Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar. Gotarc Serie B, Gothenburg Archaeological Theses.

2005. Analys av västsvensk mesolitisk kronologi ? En illustration av korrespondensanalysens fördelar. I M. Lönn (red.) Aktuella metodfrågor, del 1 Riksantikvarieämbetets skrifter nr 58, Stockholm.

2007. Normalfördelade kulturlager i Bohuslän och behovet av en förändrad undersökningsstrategi. In Situ 2004-05.

2007. Vad skall en arkeologisk undersökning kosta? Fornvännen tidskrift för svensk antikvarisk forskning vol. 102.

2008. För mycket regionalt godtycke. Svar till Lagerlöf och Franzén. Fornvännen tidskrift för svensk antikvarisk forskning vol.103.

2009. The processual legacy and new directions in Scandinavian Neolithic research. I Glørstad, H & Prescott, C (red.) Neolithisation as if history mattered. Processes of neolithisation in north-western Europe, Bricoleur Press, Mölndal.

2010. Västsvenska byggnadskonstruktioner från neolitikum. I H. Petersson & C. Toreld (red) Utblickar från Munkedal. 10 000 år av bohuslänsk förhistoria. Uddevalla.

2012. The RAAR Project ? Heritage Management Aspects on Reburial After Ten Years of Work. Conservation and management of archaeological sites, Vol. 14 Nos 1?4, 2012, 360?71.

2013. Forskningsinitierad förvaltning och förvaltningsinitierad forskning. Primitive tider, vol. 15, 2013

2013. Construction archaeology, fieldwork and theory, Together with Assoc. Prof. Marianne Lönn, National Heritage Board of Sweden, Archaeological Excavations Department. In Bergerbrant, Sophie & Sabatini, Serena (red.) (2013). Counterpoint: essays in archaeology and heritage studies in honour of professor Kristian Kristiansen. Oxford: Archaeopress

Pågående forskning

Forvaltning og politiske føringer i kulturminnevern. politisk bruk av arkeologi og historie i relasjon til turisme. Hva står kulturminneforvaltningen i dagens samfunn. Hvilke utfordringer kan vi se fremover. Hvordan må kulturminneforvaltningen forandres og effektiviseres for å være aktuell i nye samfunnstider men samtidig utvikle og bevare faglig kvaliteter og forskningspraksis.

Utvikling av metodebruk i forvaltningsarkeologien. Bruk av geofysikk, primært GPR, fordeler og ulemper. En nøktern syn på potensial samt evaluering av muligheter og utfordringer utfra praktisk bruk. Senest med prospektering av lokaliteter som Jortveit og Snartemo (Vest-Agder), Tjora, Sandeid, Jåttå og Aukland m.fl. (Rogaland)


Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Petersson, Håkan (2015). Introduction. I: Domestic life in the Tanum rock carving area. Settlements, graves and rituals in the vicinity of the world Heritage rock carvings of Tanum. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-252-0. s. 7-21.
 • Petersson, Håkan; Toreld, Christina (2015). Landscape or Seascape?. I: Domestic life in the Tanum rock carving area. Settlements, graves and rituals in the vicinity of the world Heritage rock carvings of Tanum. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-252-0. s. 23-67.
 • Lönn, Marianne; Petersson, Håkan (2013). Construction archaeolgy, fieldwork and theory. I: Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen. Archaeopress. ISBN 978-1-4073-1126-5. s. 685-693.
 • Petersson, Håkan (2013). Forskningsinitierad förvaltning och förvaltningsinitierad forskning. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volum 15. s. 113-120.
 • Petersson, Håkan (2011). Att gräva nuet: samtidsarkeologi och fältarkeologi. In situ archaeologica. ISSN 2000-4044. Volum 2009-2010.
 • Petersson, Håkan (2010). Uppdragsarkeologin i det europeiska samtalet.. In situ archaeologica. ISSN 2000-4044. Volum 2008. s. 143-146.
 • Petersson, Håkan (2009). Att kvalitetssäkra den svenska uppdragsarkeologin: för en nationell centralisering av den vetenskapliga bedömningen. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 104. Hefte 3. s. 199-204.
 • Petersson, Håkan (2008). För mycket regionalt godtycke. Svar till Lagerlöf och Franzén.. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 103. Hefte 1. s. 36-39.
 • Petersson, Håkan (2007). Normalfördelade kulturlager i Bohuslän och behovet av en förändrad undersökningsstrategi.. In Situ. Västsvensk arkeologisk tidskrift. ISSN 1403-4964. Volum 2004-2005. s. 55-66.
 • Petersson, Håkan (2007). Vad skall en arkeologisk undersökning kosta?. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 102. Hefte 2. s. 107-110.
 • Petersson, Håkan (1998). The Construction of Local Groups in Early Neolithic Scandinavia - An Interpretation of Social Boundaries without Local Horizons.. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. Volum 4.
 • Petersson, Håkan (1997). Dansk kontra svensk utbildning och dess implikationer på arkeologisk praxis.. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 92. Hefte 3/4. s. 221-230.
 • Petersson, Håkan (1997). Where did all the farmers come from?. Journal of Danish Archaeology. ISSN 0108-464X. Volum 13. Hefte 1. s. 179-190.
 • Petersson, Håkan (1996). En kritisk kommentar till Helena Knutssons avhandling Slutvandrat? och till etnografiska analogier som ett slags epistemé för arkeologiska kulturer.. Fornvännen. ISSN 0015-7813. Volum 91. Hefte 4. s. 217-219.
 • Iversen, Frode; Petersson, Håkan (2016). The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. 342 s.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 s.
 • Petersson, Håkan; Toreld, Christina (2015). Domestic life in the Tanum rock carving area. Settlements, graves and rituals in the vicinity of the world Heritage rock carvings of Tanum. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-252-0. 367 s.
 • Petersson, Håkan (2012). Skee 1212 - en mellanmesolitisk jaktstation i norra Bohuslän : undersökning inför ombyggnad av väg 164 mellan Rämne och Valex : särskild undersökning : Skee 1212 och del av Skee 1576, Valex 1:5, Skee socken, Strömstads kommun. Bohusläns museum. 25 s.
 • Petersson, Håkan (2011). Reburial and analyses of archaeological remains : phase II -results from the 4th retrieval in 2009 from Marstrand, Sweden. Bohusläns museums förlag. ISBN 978-91-7686-239-1. 210 s.
 • Petersson, Håkan (2010). Utblickar från Munkedal: 10 000 år av bohuslänsk förhistoria. Bohusläns museums förlag. ISBN 9789176862292. 351 s.
 • Petersson, Håkan (2010). Västsvenska byggnadskonstruktioner från neolitikum.. Bohusläns museums förlag. ISBN 9789176862292. 77 s.
 • Petersson, Håkan (2009). Kokgroparna vid Kind : Tanum 1835, Säm 5:3, Tanums socken och kommun. Bohusläns museum. 26 s.
 • Petersson, Håkan (2009). The processual legacy and new directions in Scandinavian Neolithic research. Bricoleur Press. ISBN 9789185411092. 331 s.
 • Petersson, Håkan (2009). Utredning på del av Hamburgsund 2:2 : frivillig arkeologisk utredning : Hamburgsund 2:2, Tanums socken och kommun. Bohusläns museum. 10 s.
 • Petersson, Håkan (2008). Byggnad under grav : Finska barnhemmets förhistoria - neolitikum, bronsålder & järnålder : Projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 7 av 7 : RAÄ 166, Foss-Berg 4:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. 24 s.
 • Petersson, Håkan (2007). Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar.. University of Gothenburg. Department of Archaeology. 389 s.
 • Petersson, Håkan (2006). Kokgropar och härdar - 200 f.kr. : vistelseplats?, landskapsanalys & gravtypskronologi : arkeologisk för- och slutundersökning : Tanum socken, Orrekläpp 1:7, Tanum 1857. Bohusläns museum. 21 s.
 • Petersson, Håkan (2005). Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar.. University of Gothenburg. ISBN 91-85245-15-1. 389 s.
 • Petersson, Håkan (2004). Analys av västsvensk mesolitisk kronologi – En illustration av korrespondensanalysens fördelar. Riksantikvarieämbetet. ISBN 91-7209-365-X. 21 s.
 • Petersson, Håkan (2004). Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg. RAÄ 306:3, Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 19 s.
 • Petersson, Håkan (2002). Falkenbergsmotet. Arkeologisk utredning på fastigheten Tröinge 6:4, förundersökning av RAÄ 109:2 och RAÄ 123 och särskild undersökning av RAÄ 68. Halland, Falkenbergs kommun, Vinberg socken. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 27 s.
 • Petersson, Håkan (2002). Metalltid kring Sinntorpskolan, Lindome. Halland, Lindome socken, Sinntorp 2:8, Lindome 4:3 och del av Lindome 5:46, RAÄ 44, 320, 321.. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 29 s.
 • Petersson, Håkan (2001). E6 Bohuslän, Skee-Hogdal - arkeologisk utredning av delsträckan Skee-Hogdal, ett samarbetsprojekt med Bohusläns Museum. Bohuslän, Skee och Hogdal socken, Blomsholm 1:4, 1:7, 1:8, 1:14, 1:16, Dyne 1:1, 1:3, Ejgst 2:1, 2:2, Flateby 3:2, Hogdal 2:14, 2:16, K. UV Väst, Riksantikvarieämbetet. 77 s.
 • Petersson, Håkan (2013). Gud till president: om maktfördelning inom kulturminneförvaltning. Det norske arkeologmøtet (NAM); 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Petersson, Håkan (2013). Oppsumering Konferanse Markedets makt. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo; 2013-12-04 - 2013-12-06.