Et profilbilde

Professor
Bård Misund { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Bård Misund", "tel": "", "email": "bard.misund@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Rom EOJ 230

Om meg

Ekspertiseområder: Verdsetting/Verdivurdering av prosjekter, selskaper, opsjoner og derivater og strukturerte produkter.

Jeg har min bakgrunn fra råvarebransjen, og har jobbet som analytiker og rådgiver og konsulent i råvareselskaper som Equinor (Tidligere Statoil ASA). I tillegg har jeg erfaring fra sjømatbransjen. I Equinor jobbet jeg 9 år, hvorav de siste 5 som rådgiver innen verdsetting av investeringsprosjekter (olje, gass, kraft og fornybar energi) og spesielt verdsetting av fleksibilitet i form av realopsjoner i prosjekter og finansielle opsjoner innbakt i gasssalgskontrakter (swingopsjoner), gasslagertrading, og gasskraftverk (investering, salgskontrakter, tollingavtaler).

Jeg er cand. scient. i Havbruk fra Fiskerihøgskolen i Tromsø, cand. merc. i finans fra NHH og PhD i industriell økonomi fra UiS.

Jeg underviser og veileder masterstudenter i finans, prising, verdsetting, verdivurdering, risikostyring, regnskapsanalyse.


Jeg har teoretisk og praktisk ekspertise innen følgende fagområder:

- Prismodellering av råvarer (hvordan predikere fremtidige energi og andre råvarepriser som f.eks. laksepriser eller torskepriser)

- Kontraktdesign (hvordan lage salgskontrakter for salg av gass, eller langsiktig salg av laks eller annen sjømat)

- Prosjektvurderinger og verdsetting (hvordan skal man verdsette et investeringsprosjekt? Hvordan skal man vurdere lønnsomheten til et investeringsprosjekt?)

- Nytte-kostnadsberegninger

- Verdsetting av eiendeler (I forbindelse med regnskapsføring av 'fair values', hvordan verdsette aksjer, obligasjoner, derivater?)

- Kompliserte verdsettinger (Noen ganger er standard verdsettingsmetodikk for enkelt)

- Bruk av statistikk for å analysere råvarepriser (Stikkord: forecasting, maskinlæring, Big Data)

- Forretningsanalyser (Hvordan vurdere forretningsmuligheter og -prospekter)

- Skattemodellering (Hvordan ta hensyn til kompliserte skatteberegninger i verdsettingsmodeller)

- Riskostyring best practice (hvordan implementere risikostyring av f.eks. riskoeksponering mot råvarepriser?)


Forskningsområder

1. Verdsetting (verdivurdering, prising) av selskaper. Spesielt fokus på råvareselskaper. Hva bestemmer prising av råvareselskaper (energiselskaper, oppdrettsselskaper)?

2. Verdsettingsmultipler. Hva bestemmer disse?

3. Hva som bestemmer råvarepriser og hvordan disse kan modelleres

4. Prising av råvarederivater (risikostyringsverktøy)

5. Risikostyring, fokus på råvarepriser (inkl. energipriser som olje, oljeprodukter, gass, kraft)

 

Mer om min forskning og for nedlastning av artikler, working papers, presentasjoner og rapport o.l. finnes her:

Link til forskning, publiseringer, presentasjoner, kronikker o.l.

Utvalgte publikasjoner

Jeg har publisert i vitenskapelige tidsskrifter som: Energy Journal (nivå 2), Energy Policy, Energy Economics, Energy (nivå 2), Journal of Energy Markets, Journal of Applied Finance, Cogent Finance & Economics, Journal of Commodity Markets, Praktisk Økonomi & Finans, Petroleum Accounting and Financial Management Journal og The International Journal of AccountingAquaculture Economics & Management og Norsk Fiskeoppdrett.


I tillegg har jeg skrevet kronikker/debattinnlegg i Dagens Næringsliv, Dagbladet, Adresseavisa, Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Nordnorskdebatt (Nordlys), Sysla, Fiskeribladet, iLaks.no, og Intrafish.no.

Pågående forskning

For øyeblikket forsker jeg på:

1. Verdsetting av olje&gasselskaper og sjømatselskaper.

2. Avkastningskrav for olje&gasselskaper og sjømatselskaper

3. Risikostyring av energipriser, laksepriser og fiskepriser.


Jeg jobber på forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).

Arbeidserfaring


2015 -  nå        Førsteamanuensis, Handelshøyskolen ved universitetet  i Stavanger

2007 - 2015    Specialist (rådgiver) i verdsetting Equinor (Statoil) ASA

2008 - 2015       Førsteamanuensis II i finans ved Universitetet i Stavanger

2004                Konsulent, Cermaq ASA

2002 - 2003       Konsulent (deltid), Grieg Seafood ASA

1999 - 2001    Business Analyst, Fjord Forum AS


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Quale, Christian; Kårtveit, Bård (2019). Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019. Norce Research. 38 s.
 • Misund, Bård (2019). Fiskeoppdrett.
 • Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (2018). Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk. Nofima AS. ISBN 978-82-8296-543-9. 45 s.
 • Bjerklund, Simen; Helland, Fredrik; Misund, Bård (veileder) (2016). Currency hedging in the Norwegian seafood industry. Universitetet i Stavanger. 81 s.
 • Carr, Jan Egil; Halaas, Per Haakon; Misund, Bård (veileder) (2016). Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA. Universitetet i Stavanger. 147 s.
 • Kårbø, Tom Erling; Misund, Bård (veileder) (2016). An empirical study of the spot-forward relationship and the hedging efficiency of the Atlantic salmon market. Universitetet i Stavanger. 62 s.
 • Lade, Ragne Myrhol; Misund, Bård (veileder) (2016). Market Efficiency in the Crude Oil Futures Market - an Empirical Study after the Shale Oil Revolution. Universitetet i Stavanger. 62 s.
 • Mæland, Rune Hopsdal; Skimmeland, Eirik Wathne; Misund, Bård (veileder) (2016). Verdsettelse av Bakkafrost ASA. Universitetet i Stavanger. 110 s.
 • Aslam, Atif Mahmood; Faizullah, Parwize; Misund, Bård (veileder) (2015). Value relevance of oil and gas producers and oil service companies in Norway. Universitetet i Stavanger. 66 s.
 • Hansen, Thor Alexander Landa; Sørholt, Jon Magne; Misund, Bård (veileder) (2015). The effects of weather and storage shocks on the natural gas price in the U.K.. Universitetet i Stavanger. 76 s.
 • Keretsman, Olena; Misund, Bård (veileder) (2015). An empirical study of the spot-forward relationship for natural gas and crude oil markets. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Alsvik, Øyvind; Strand, Kari Barkved; Misund, Bård (veileder) (2014). The spot-forward relationship in gas markets - an empirical study of the Title Transfer Facility and Zeebrugge Hub prices. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Misund, Bård (veileder); Nguyen, Tony (2014). Risk management of bunker oil price fluctuations using forward and futures. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Misund, Bård (veileder); Tjentland, Tore Sæbø (2014). Financial risk management in the aluminium industry. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Anundsen, Kjetil; Misund, Bård (veileder) (2012). An analysis of Competentia's foreign currency exposure and potential strategies. Universitetet i Stavanger. 84 s.
 • Fjermestad, Anders; Misund, Bård (veileder) (2012). The perfect hedge and how to account for it - the swap from IAS 39 to IFRS 9. Universitetet i Stavanger. 96 s.
 • Helgerud, Ane; Misund, Bård (veileder) (2012). An analysis of structured products before and after the implementation of the MiFID directive. Universitetet i Stavanger. 117 s.
 • Ims, Lucas Alexander; Misund, Bård (veileder) (2011). Initial Public Offerings and subsequent stabilization. Universitetet i Stavanger. 64 s.
 • Søvik, Lene; Sømme, Tore; Misund, Bård (veileder) (2011). Fundamental analysis and valuation of Renewable Energy Corporation ASA. Universitetet i Stavanger. 139 s.
 • Voll, Christer; Huseby, Tom-Andre; Misund, Bård (veileder) (2011). Valuation of Seadrill Limited - Is there a John Fredriksen premium in the stock market?. Universitetet i Stavanger. 145 s.
 • Arvesen, Espen; Lien, Ada Klever; Misund, Bård (veileder) (2010). Performance evaluation of ethical mutual funds - a comparis between ethical and conventional mutual funds marketed and sold in Norway. Universitetet i Stavanger. 164 s.
 • Rugland, Ole Kristian; Olsen, Idar; Misund, Bård (veileder) (2010). Currency exposure of Skanem AS. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Setane, Hanne; Misund, Bård (veileder); Haukås, Harald (veileder) (2010). Risk and performance measurement of stock portfolios - gain-loss versus mean-variance. Universitetet i Stavanger. 140 s.
 • Haaland, Venke Furre; Kommedal, Bente; Misund, Bård (veileder) (2009). Does hedging currency exposure affect company valuation? An empirical analysis of Norwegian export companies. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Jimenez, Agustin F.; Misund, Bård (veileder) (2009). A study of performance - for Norwegian equity funds for the period 2001-2008. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Misund, Bård (veileder); Svensen-Sandberg, Vanja A. (2009). Probable oil and gas reserves: Do they influence oil companies' market value. Universitetet i Stavanger. 84 s.
 • OPOFTE, Sonja; Misund, Bård (veileder) (2009). Measuring and evaluating financial risk exposure for energy companies. Universitetet i Stavanger. 137 s.
 • Prytz, Ida Texmo; Misund, Bård (veileder) (2009). Valuation of oil and gas companies: The value relevance of oil and gas reserves, PSA vs concession agreements. Universitetet i Stavanger. 107 s.
 • Rorgemoen, Tone Skolås; Misund, Bård (veileder) (2009). To buy or to be bought, that is the question: An empirical analysis of merger and acquisition activity in the oil and gas sector. Universitetet i Stavanger. 156 s.
 • Tørneng, Ingvild Fatnes; Misund, Bård (veileder) (2009). A comparison of three different price assessments on gasoil - Platts, Argus and ICE. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Braut, Helene Ottesen; Misund, Bård (veileder) (2008). Valuation: purchasing strategy based on companies' fundamental value. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Falkgjerdet, Ellinor; Misund, Bård (veileder) (2008). Does hedging increase firm value? Evidence from the shipping industry. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Kangas, Riku; Misund, Bård (veileder) (2008). Valuation of Sevan Marine ASA: What is the fair value of the Sevan Marine ASA stock?. Universitetet i Stavanger.
 • Olsen, Arild Neraas; Misund, Bård (veileder) (2008). Valuation and uncertainty - a real options analysis: A better alternative of a supplement to traditional valuation methods?. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Rønneberg, Kathrine; Misund, Bård (veileder) (2008). Comparison of three different methods for estimating Value at Risk. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Sevheim, Kjetil; Misund, Bård (veileder) (2008). Risk management in the shipping industry: Comparison of freight rates and commodity prices. Universitetet i Stavanger.
 • Ydstebø, Linda; Misund, Bård (veileder) (2008). The impact of deregulation in energy markets on the spark spread. Universitetet i Stavanger. 75 s.
 • Misund, Bård; Osmundsen, Petter (veileder); Asche, Frank (veileder) (2007). Valuation of oil and gas companies. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-324-0. 100 s.
 • Misund, Bård; Lillestøl, Jostein Kåre (veileder) (2004). Kredittrisiko i oppdrett. Norges Handelshøyskole. 85 s.
 • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus (2004). Valuation and Investment Behaviour in the Petroleum Industry. Stavanger University College.
 • Poléo, Antonio B.S.; Voie, Øyvind Albert; Misund, Bård; Bjørnstad, Helge E; Johnsen, Arnt Magne (1997). Miljøgifter - Kilder, biotilgjengelighet og toksiske effekter. Forsvarets forskningsinstitutt. ISBN 82-464-0180-7. 52 s.
 • Misund, Bård; Jobling, Malcolm (veileder); Taranger, Geir Lasse (veileder) (1996). Effekter av sulting, intervallforing og lysmanipulering på slaktekvalitet hos atlantisk laks Salmo Salar L. Universitetet i Tromsø. 80 s.
 • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Misund, Bård; Quale, Christian; Tveterås, Ragnar (2019). Store investeringer i havbruksnæringen.
 • Misund, Bård (2019). - Misvisende om investeringer i havbruk fra Ørebech.
 • Misund, Bård (2019). Er lukkede anlegg fremtiden for bærekraftig havbruk?. Sjømat Norge; 2019-01-10.
 • Misund, Bård (2019). Fiskebæsj-skam.
 • Misund, Bård (2019). Fiskeoppdrettere kan få høyere skatt.
 • Misund, Bård (2019). Fremtidens sjømatnæring - bærekraftig vekst eller stagnasjon?.
 • Misund, Bård (2019). Misvisende om investeringer i havbruk.
 • Misund, Bård (2019). Misvisende om investeringer i havbruk - Nationen.
 • Misund, Bård (2019). Om å skite i eget reir.
 • Misund, Bård (2019). Reflekterer forwardkurven til Fish Pool markedets forventninger om lakseprisen?.
 • Misund, Bård (2019). Særskatt i havbruksnæringen: Det er bare tiden og veien igjen.
 • Misund, Bård (2019). Tror ikke næringen kunne forhindret en periodisert grunnrenteskatt.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Quale, Christian (2019). Betydelige investeringer i utviklingstillatelser.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård (2019). Bærekraftig vekst for flere.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård (2019). Høyere kostnader på land enn vellykket drift i sjø.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård (2019). Sustainable growth, resource rent and taxes in aquaculture. Norges Forskningsråd; 2019-06-12 - 2019-06-13.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn (2019). Framtidens skatteregime for havbruksnæringen. Finansdepartementet; 2019-06-03.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn (2019). Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk. Sjømatbedriftene; 2019-05-13.
 • Asche, Frank; Misund, Bård; Oglend, Atle (2018). Varsko her!.
 • Asche, Frank; Misund, Bård; Oglend, Atle (2018). Varsko her! Sykliske priser!.
 • Misund, Bård (2018). Advarer om skummel laksepris.
 • Misund, Bård (2018). Dette bestemmer avkastningen til de børsnoterte lakseselskapene.
 • Misund, Bård (2018). Empiriske analyser av førstehåndsomsetningen av fisk. Nofima; 2018-01-11.
 • Misund, Bård (2018). Er lukkede oppdrettsanlegg svaret på miljøproblemer og fiskevelferd, og hva med lønnsomheten?.
 • Misund, Bård (2018). Havbruksnæringen står overfor noen sentrale veivalg.
 • Misund, Bård (2018). Hvis en mener det er en grunnrente i oppdrett av laks, er nok denne måten å innhente den på en veldig effektiv måte.
 • Misund, Bård (2018). Hvordan påvirker grunnrenteeskatningen oppdrettsnæringens vekstutsikter?. ABG Sundal Collier; 2018-08-14.
 • Misund, Bård (2018). Lite gjennomtenkt av MDG.
 • Misund, Bård (2018). Lovundlaks satser halv milliard på videre vekst: – Vi må tørre å satse.
 • Misund, Bård (2018). Lukkede anlegg har fortsatt en vei å gå.
 • Misund, Bård (2018). Nye markeder med fiskesalg på kontrakt?. Nofima. [Internett]; 2018-04-18.
 • Misund, Bård (2018). Reviewer assignment Energy Policy (3).
 • Misund, Bård (2018). Reviewer assignment Journal of Commodity Markets (3).
 • Misund, Bård (2018). Reviewer assignment Marine Resource Economics (2).
 • Misund, Bård (2018). Reviewer report (Aquaculture Economics & Management).
 • Misund, Bård (2018). Reviewer report Aquaculture Economics & management (2).
 • Misund, Bård (2018). Reviewer report Energy (3).
 • Misund, Bård (2018). Reviewer report Energy Journal (5).
 • Misund, Bård (2018). Universitetet og havet.
 • Misund, Bård (2018). Volatility Spillovers In The UK Natural Gas Market. IAEE; 2018-06-10 - 2018-06-13.
 • Misund, Bård (2018). Ønsker Naturvernforbundet å avvikle næringen?.
 • Misund, Bård; Osmundsen, Petter (2018). The rollercoaster ride of oil and gas investments. Energy Studies Institute, National University of Singapore; 2018-01-26.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). DN mener: Når all avkastning av felles naturressurser havner i private lommer, er det noe som er galt. dagens næringsliv. [Avis]; 2018-05-06.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). En høyt skattet laks.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). En høyt skattet laks.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). Er lukkede anlegg det eneste alternativet for Tromsø?.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). Lusevarsling – grunnlaget for neste generasjon lusebekjempelse.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). Professor om grunnrentebeskatning: – For høy skatt kan presse næringen over på landbasert oppdrett eller mot andre land. iLaks. [Internett]; 2018-05-02.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). Skatt og miljøkrav kan kvele havbruket.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). To tax or not to tax, that is the question.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2018). Tror skatt på oppdrett kan føre til utflagging. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2018-05-01.
 • Nygård, Rune; Misund, Bård (2018). Big Fish: Valuation of the world's largest salmon farming companies. The International Institute of Fisheries Economics & Trade; 2018-07-16 - 2018-07-22.
 • Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård (2018). Establishing future contracts in the Norwegian fish trade. The Intern. Institute of Fisheries Economics & Trade - IIFET; 2018-07-16 - 2018-07-20.
 • Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård (2018). Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av villfisk – Muligheter og barrierer. Nofima;
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Fitjar, Rune Dahl (2018). Urban skattejakt kan utarme distriktene.
 • Misund, Bård (2017). Arealavgift til besvær?.
 • Misund, Bård (2017). Evaluation of oil & gas firms’ financial performance: cash flows vs. accounting earnings. IAEE avdeling AIEE; 2017-11-02 - 2017-11-04.
 • Misund, Bård (2017). Fish Pool-priser - fantasi eller virkelighet?.
 • Misund, Bård (2017). Hva er verdien på en konsesjon?.
 • Misund, Bård (2017). Langsiktige kontrakter i råvaremarkeder. Nofima; 2017-04-19.
 • Misund, Bård (2017). Reserves Replacement and Oil and Gas Company Shareholder Returns. International Association for Energy Economics; 2017-09-03 - 2017-09-06.
 • Misund, Bård (2017). Review report for Energy.
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Aquaculture Econonomics & Management.
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Energy.
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Energy Journal.
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Energy Journal (2).
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Journal of Banking and Finance.
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Journal of Commodity Markets.
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Journal of Commodity Markets (2).
 • Misund, Bård (2017). Reviewer report Marine Resource Economics.
 • Misund, Bård (2017). Suksesskriterier for kontraktsmarkeder. Nofima; 2017-10-06.
 • Misund, Bård (2017). The Value- Relevance of Accounting Data: Cash flows vs Earnings. IAEE; 2017-11-02 - 2017-11-04.
 • Misund, Bård (2017). Volatility spillover in salmon aquaculture markets. Commodity and Energy Market Association (CEM); 2017-06-14 - 2017-06-15.
 • Misund, Bård; Nygård, Rune (2017). «Big Fish»: Valuation of the world’s largest salmon farming companies.
 • Misund, Bård; Oglend, Atle (2017). Achtung! Achtung!.
 • Misund, Bård; Oglend, Atle (2017). Ikke glem volatiliteten. Intrafish.no. [Internett]; 2017-02-20.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (2017). Ressursrente i lakseoppdrett?.
 • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank (2017). Hvem tar risikoen?.
 • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle (2016). Fish Pool priser - Hva forteller de oss fremtidige laksepriser?.
 • Misund, Bård (2016). Common and Fundamental Risk Factors in Shareholder Returns of Norwegian Salmon Producing Companies.
 • Misund, Bård (2016). Determinants of Fish Pool futures convenience yield. UiS, University of Florida, NMBU, NTNU; 2016-11-28 - 2016-11-29.
 • Misund, Bård (2016). Oppdrett og omdømme.
 • Misund, Bård (2016). Reviewer assignment Aquaculture Economics & Management.
 • Misund, Bård (2016). Reviewer assignment COGENT Business and Management.
 • Misund, Bård (2016). Reviewer assignment COGENT Economics and Finance.
 • Misund, Bård (2016). Reviewer assignment COGENT Social Sciences.
 • Misund, Bård (2016). Reviewer assignment Energy Economics.
 • Misund, Bård; Osmundsen, Petter (2016). Probable Oil & Gas Reserves: Effect on Returns. IAEE; 2016-06-16 - 2016-06-18.
 • Asche, Frank; Misund, Bård (2015). Hedging Efficiency of Atlantic Salmon Futures.
 • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle (2015). Production Risk and the Futures Price Risk Premium?.
 • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle (2015). The Spot-Forward Relationship in the Atlantic Salmon Market.
 • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle (2015). The spot-forward relationship in Atlantic salmon forward prices. World Aquaculture Society; 2015-02-19 - 2015-02-22.
 • Misund, Bård (2015). Accounting for Oil and Gas Exploration Activities: A Triumph of Economics over Politics.
 • Misund, Bård (2015). Financial Ratios and Prediction on Corporate Bankruptcy in the Atlantic Salmon Industry.
 • Misund, Bård (2015). Reserves Replacement and Oil and Gas Company Shareholder returns.
 • Misund, Bård (2015). Reviewer assignment Energy Economics.
 • Misund, Bård (2015). Reviewer assignment The Energy Journal.
 • Misund, Bård (2015). Vertical Integration and Value Relevance: Empirical Evidence from Oil and Gas Producers.
 • Misund, Bård; Asche, Frank (2015). Who's a major? A novel approach to peer group selection: Empirical evidence from oil and gas companies.
 • Misund, Bård; Osmundsen, Petter (2015). Probable Oil and Gas Reserves and Shareholder Returns: The Impact of Shale Gas.
 • Misund, Bård; Øglend, Atle (2015). Supply and Demand Determinants of Natural Gas Price Volatility in the U.K.: A Vector Autoregression Approach.
 • Misund, Bård; Øglend, Atle (2015). U.K. Natural gas volatility. IAEE; 2015-05-24 - 2015-05-27.
 • Misund, Bård; Mohn, Klaus (2014). Exploration Risk in Oil & Gas Shareholder Returns.
 • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Sikveland, Marius (2014). Vertical Integration and the value relevance of accounting information from international oil and gas companies. International Association of Energy Economics; 2014-10-28 - 2014-10-31.
 • Mohn, Klaus; Misund, Bård (2014). Exploration risk in oil and gas shareholder returns. Society for Computational Economics; 2014-06-23 - 2014-06-25.
 • Mohn, Klaus; Misund, Bård (2014). Exploration risk in oil and gas shareholder returns. Samfunnsøkonomene; 2014-01-05 - 2014-01-06.
 • Misund, Bård (2009). Peer Review: Energy Policy (1).
 • Misund, Bård (2009). Peer review: Energy Policy (2).
 • Misund, Bård (2009). Verdsetting av fleksibilitet: trading av gasslager. Norsk petroleumsforening; 2009-09-17 - 2009-09-18.
 • Misund, Bård (2008). Verdsetting av undergrunnslager for gass. 2008-03-13 - 2015-09-13.
 • Misund, Bård (2007). Valuation of international oil companies. Norsk petroleumsforening; 2007-09-20 - 2007-09-21.
 • Misund, Bård (2007). Verdsetting av internasjonale oljeselskaper - verdirelevans. 2007-01-15.
 • Misund, Bård; Asche, Frank (2007). Who's a Major? A novel approach to peer group selection: Empirical evidence from oil and gas companies. International Association of Energy Economists; 2007-06-10 - 2007-06-13.
 • Mohn, Klaus; Misund, Bård (2007). Investment and Uncertainty in the International Oil and Gas Industry. 2007-01-03 - 2007-01-05.
 • Mohn, Klaus; Misund, Bård (2007). Uncertainty in Oil and Gas Investment. 2007-06-10 - 2007-06-13.
 • Misund, Bård (2006). Finansielle nøkkeltall og verdsetting av integrerte oljeselskaper. 2006-06-23.
 • Misund, Bård (2006). Option pricing and oil markets. 2006-02-01.
 • Misund, Bård (2006). læring og næring. Rosenkilden næringslivsmagasinet. [Fagblad]; 2006-02-17.
 • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Asche, Frank (2006). The pricing of international oil and gas companies 1990-2003 - a structural shift in the equity valuation process. International Association for Energy Economics; 2006-06-07 - 2006-06-10.
 • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Misund, Bård (2005). The value-relevance of accounting figures in the international oil and gas industry. 2005-09-18 - 2005-09-21.
 • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Misund, Bård; Mohn, Klaus (2005). High Oil Prices: A Non-OPEC Capacity Game. 2005-09-18 - 2005-09-21.
 • Guttormsen, Atle G.; Asche, Frank; Misund, Bård (2005). EUs safeguardtiltak og lønnsomheten i norsk laksenæring.
 • Misund, Bård (2005). Oljepris og oljeselskapers nøkkeltall.
 • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus (2005). Valuation of International Oil Companies - Size Matters. 2005-08-28 - 2005-08-30.
 • Misund, Bård (2004). Verdsetting av oljeselskaper. 2004-09-13.
 • Misund, Bård (1996). Slaktekvalitet hos laks. EWOS; 1996-05-01.
 • Misund, Bård (1995). Kvalitet hos laks.