Et profilbilde

Rådgiver
Birgitte Dambo { "honorific-suffix": "Rådgiver", "fn": "Birgitte Dambo", "tel": "Telefon: 51833107", "email": "birgitte.dambo@uis.no" }

Avdeling/enhet Direktør for organisasjon og infrastruktur
Institutt/senter HR-avdelingen
Rom AR V-322

Arbeidsområder

 • Arbeide for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i lederstillinger.
 • Støtte til ledere i lederrollen
 • Oppfølging og støtte til ansatte etter medarbeiderundersøkelsen
 • Utvikle og gjennomføre tiltak som bygger opp om kultur- og verdibygging.
 • Introduksjons og opplæringsprogram for nyansatte
 • Vurdere og iverksette kompetanseutviklingstiltak
 • Koordiantor og HR-støtte for Uniped
 •  

  Utdanning

  •  Veiledningspedagogikk, veiledningsteori og -praksis, (VKK100), UiS 2018.
  • The Nordic Model for gender and welfare (BSS330), UiS, 2016.
  • Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag og Vitenskapsteori, UiS, 2012.
  • Mastergrad i sosialantropologi fra NTNU, 2007. "Women's Kingdom, men's paradise. Tourism in an ethnic minority village in Southwestern China".
  • Mellomfag i Sosialantropologi, UiO, 2003.
  • Nordisk litteratur, UiS, 2002.
  • Bachelor of Social Science, University of Edinburgh, 2001.

   

   

   

   

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring