Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kari Kaldestad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kari Kaldestad", "tel": "Telefon: 51834240", "email": "kari.kaldestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-236

Kari Kaldestad is PhD/Associate professor (HVD) at the Faculty of Health Sciences, University of Stavanger.

Kaldestad is responsible for the topic of Fundamentals of nursing in Bachelor of Nursing, the first year. She is also responsible for teaching in the following topics; nursing and caring theory, health, suffering, dignity, hermeneutics as a science theory, and practice counseling at nursing homes and home care services

Forskningsområder

Kari Kaldestads previous research interests are related to dignity in virtue of the sacred space.

Utvalgte publikasjoner

Doktorgradsavhandling:

Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet. Åbo Akademis Förlag 2018 (ISBN 9789517659031) 168 s.

Pågående forskning

Ongoing research projects deal with how develop ethical practices, cooperating with Stavanger University Hospital.

Arbeidserfaring

Arbeid
2018-nå, førsteamanuensis, helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger2012-2018, universitetslektor, helsevitenskapelig fakultet, UiS2005-2009, universitetslektor, helsevitenskapelig fakultet, UiS 1996, nattoversykepleier, Tasta Sykehjem1993-1996, soneleder i hjemmetjenesten, Stavanger kommune1993, avd.leder/ass.bestyrer, Blidensol sykehjem i Stavanger1986-1990, sykepleier, Sentralsykehuset i Rogaland(SiR)1981-1982, hjelpepleier, Arna Helseheim, Bergen kommune

Utdanning1982-1983,  Grunnfagseksamen i pedagogikk1983-1986,  Sykepleie1986-1990,  Administrative fag, Rogaland distriktshøgskole1996,  Videreutdanningen i geriatrisk sykepleie2002,               Candidata magisterii2005,              Mastergrad i pedagogikk med vekt på ledelse2006- 2007    Universitetspedagogikk, 100 timer, UiS

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kaldestad, Kari (2018). Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet. Åbo Akademis Förlag. ISBN 9789517659031. 168 s.
 • Kaldestad, Kari; Lærum, Mari (2006). Geriatrisk vurdering - tverrfaglig samarbeid. I: Tverrfaglig geriatri. Fagbokforlaget.
 • Kaldestad, Kari (2018). Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet. Åbo Akademis Förlag. ISBN 9789517659031. 168 s.
 • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin (2020). Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.
 • Kaldestad, Kari (2019). Eldre kvinners verdighet – med utgangspunkt i samtaler med eldre skrøpelige kvinner som får hjemmesykepleie.. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester,Rogaland;
 • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin (2019). Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.
 • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn (2019). Glimt av verdighet - eldre kvinners livshistorie. Critical Perspectives on Person, Care and Aging; 2019-05-15 - 2019-05-16.
 • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn; Eriksson, Katie (2019). Dignity - a study of fragile old women living at home. Care4; 2019-02-04 - 2019-02-06.
 • Thorkildsen, Kari Marie; Rykkje, Linda; Kaldestad, Kari (2019). Spiritual care - an ethical basis for protecting patients dignity. VID Specialized University, Faculty of Health Studies;
 • Kaldestad, Kari (2018). Begrepet verdighet - vitnesbyrd fra eldre kvinner - begrepets ontologi. Høgskulen på Vestlandet;
 • Kaldestad, Kari (2018). Disputasjon.
 • Kaldestad, Kari (2018). Forholdet mellom verdighet og det hellige rommet.
 • Kaldestad, Kari (2018). Kvinnhering har forska på verdigheit.