Et profilbilde

Instituttleder
Gro Johnsen { "honorific-suffix": "Instituttleder", "fn": "Gro Johnsen", "tel": "Telefon: 51831780", "email": "gro.johnsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Rom KE C-232
Tlf priv/mob 479 56 311

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Tornes O, Johnsen G, Norgaard E. 2011. Biosolids as a renewable resource ? biogas and development of commercial fertiliser products at Ivars regional wastewater treatment plant in Stavanger, Norway. 12th Nordic Wastewater Conference, Helsinki 14th -16th November 2011

 

Tornes O, Johnsen G, Norgaard E. 2010. Developing organic fertiliser products at Ivar?s regional waste treatment plant in Stavanger, Norway. 15th European Biosolids and Organic Resources Conference, Leeds 15th -17th November 2010

 

Johnsen G. 2009. Kan vi unngå sykdom med campylobacter? Matindustrien 5, 28-29.

 

Johnsen G. 2009. Variabilitet og feilkilder i mikrobiologisk analyse. Norsk Vann Bulletin 4, 14-15.

 

Tornes O, Johnsen G, Paulsrud B. 2008. Validation of the Ivar thermal drying plant in Stavanger, Norway. 13th European Biosolids and Organic Resources Conference, Manchester 10th-13th November 2008

 

Rosef O, Johnsen G, Stølan A and Klaeboe H. 2008. Similarity of Campylobacter lari among human, animal, and water isolates in Norway. Foodborne Pathog Dis. 5 (1): 33-9.

 

Skånseng B, Trosvik P, Zimonja M, Johnsen G, Bjerrum L, Pedersen K, Wallin N, Rudi K. 2007. Co-Infection Dynamics of a Major Food-Borne Zoonotic Pathogen in Chicken. PloS Pathogens, Nov 16;3 (11),

 

Johnsen G, Kruse H and Hofshagen M. 2007. Genotyping of thermotolerant Campylobacter from poultry slaughterhouse by amplified-fragment length polymorphism. Journal of Applied Microbiology, Aug, 103 (2), 271-9.

 

Norström M, Johnsen G, Hofshagen M, Tharaldsen H and Kruse H. 2007. Antimicrobial resistance in Campylobacter jejuni from broilers and broiler house environments in Norway. Journal of Food Protection, Mar, 70 (3), 736-8.

 

Johannessen GS, Johnsen G, Økland M, Cudjoe KS and Hofshagen M. 2007. Enumeration of thermotolerant Campylobacter spp. from poultry carcasses at the end of the slaughter-line. Letters in Applied Microbiology, Jan, 44 (1), 92-7.

 

Johnsen G, Kruse H and Hofshagen M. 2006. Genotyping of Campylobacter jejuni from broiler carcasses and slaughterhouse environment by amplified fragment length. Poultry Science, Dec, 85 (12), 2278-84.

 

Johnsen G, Kruse H and Hofshagen M. 2006. Genetic diversity of and description of transmission routes for Campylobacter on broiler farms by amplified-fragment length polymorphism. Journal of Applied Microbiology, Nov, 101 (5), 1130-9.

 

G. Johnsen, K. Zimmerman, B-A. Lindstedt, T. Vardund, H. Herikstad, G. Kapperud (2006): Intestinal Carriage of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli among Cattle from South-western Norway and comparative Genotyping of Bovine and Human Isolates by Amplified-Fragment Length Polymorphism. Acta Vet.Scand. Jun 6, 48 (1), 4.

 

G Johnsen, Y Wasteson,  E Heir, OI Berget, H Herikstad (2001): Escherichia coli O157:H7 in Faeces from  Cattle, Sheep and Pigs in the Southwest Part of Norway during 1998 and 1999. International Journal of Food Microbiology. Vol 65/3, 193-200

 

AK Katla, H Kruse, G Johnsen, H Herikstad (2001): Antimicrobial susceptibility of starter culture bacteria used in Norwegian dairy products. International Journal of Food Microbiology. International Journal of Food Microbiology. Vol 67, 147-152

 

G.Kapperud, L.M.Rørvik, V.Hasseltvedt, E.A.Høiby, B.G.Iversen, K.Staveland, G.Johnsen, J.Leitao, H.Herikstad, Y.Andersson, G.Langeland, B.Gondrosen and J.Lassen (1995): Outbreak of Shigella sonnei  Infection Traced to Imported Iceberg Lettuce. Journal of Clinical Microbiology. Mar.1995, 609-614.

 

B.Bjerkeng and G.Johnsen (1995): Frozen Storage Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets as Affected by Oxygen Availabilyty, Illumination and Fillet Pigment Content. Journal of Food science, Vol 60, 2.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2007 - 2012  Fagansvarlig, IVAR IKS, Stavanger

 

2006 -          Timelærer ved Universitetet i Stavanger

 

2004 - 2006  Stipendiat ved Veterinærinstituttet, PhD student ved Norges Veterinærhøgskole, Oslo          

 

1993 - 2003  Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland (nå Mattilsynet),  avdelingsleder

 

1985 - 1992  Norconserv (nå Nofima), forsker, fagansvar mikro­biologi, lektor nærings­middel­teknisk skole

 

1985            St Svithun vgs, lektor i realfag

 

1983            Universitetet i Bergen, hjelpelærer

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rosef, Olav; Johnsen, Gro; Stølan, Aud; Klæboe, Halvdan (2008). Similarity of Campylobacter lari among human, animal, and water isolates in Norway. Foodborne pathogens and disease. ISSN 1556-7125. Volum 5. Hefte 1. s. 33-39.
 • Johannessen, Gro Skøien; Johnsen, Gro; Økland, Marianne; Cudjoe, Kofitsyo S; Hofshagen, Merete (2007). Enumeration of thermotolerant Campylobacter spp. from poultry carcasses at the end of the slaughter-line. Letters in Applied Microbiology. ISSN 0266-8254. Volum 44. Hefte 1. s. 92-97.
 • Johnsen, Gro; Kruse, Hilde; Hofshagen, Merete (2007). Genotyping of thermotolerant Campylobacter from poultry slaughterhouse by amplified-fragment length polymorphism. Journal of Applied Microbiology. ISSN 1364-5072. Volum 103. Hefte 2. s. 271-279.
 • Norström, Madelaine; Johnsen, Gro; Hofshagen, Merete; Tharaldsen, Hanne; Kruse, Hilde (2007). Antimicrobial resistance in Campylobacter jejuni from broilers and broiler house environments in Norway. Journal of Food Protection. ISSN 0362-028X. Volum 70. Hefte 3. s. 736-738.
 • Skånseng, Beate; Trosvik, Pål; Zimonja, Monika; Johnsen, Gro; Bjerrum, Lotte; Pedersen, Karl; Wallin, Nina; Rudi, Knut (2007). Co-Infection Dynamics of a Major Food-borne Zoonotic Pathogen in Chicken. PLoS Pathogens. ISSN 1553-7366. Volum 3. Hefte 11. s. 1-8. DOI: 10.1371/journal.ppat.0030175.
 • Johnsen, Gro; Kruse, Hilde; Hofshagen, Merete (2006). Genetic diversity of and description of transmission routes for Campylobacter on broiler farms by amplified-fragment length polymorphism. Journal of Applied Microbiology. ISSN 1364-5072. Volum 101. Hefte 5. s. 1130-1139.
 • Johnsen, Gro; Kruse, Hilde; Hofshagen, Merete (2006). Genotyping of Campylobacter jejuni from broiler carcasses and slaughterhouse environment by amplified fragment length polymorphism. Poultry Science. ISSN 0032-5791. Volum 85. Hefte 12. s. 2278-2284.
 • Johnsen, Gro; Zimmerman, K; Lindstedt, Bjørn Arne; Vardund, Traute; Herikstad, Hallgeir; Kapperud, Georg (2006). Intestinal carriage of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli among cattle from South-western Norway and comparative genotyping of bovine and human isolates by amplified-fragment length polymorphism. Acta Veterinaria Scandinavica. ISSN 1751-0147. Volum 48. DOI: 10.1186/1751-0147-1-4.
 • Johnsen, Gro; Wasteson, Yngvild; Heir, Even; Berget, Odd Ivar; Herikstad, Hallgeir (2001). Escherichia coli O157:H7 in Faeces from Cattle, Sheep and Pigs in the Southwest Part of Norway during 1998 and 1999. International Journal of Food Microbiology. ISSN 0168-1605. Volum 65. Hefte 3. s. 193-200.
 • Katla, Anne-Kirsten; Kruse, Hilde; Johnsen, Gro; Herikstad, Hallgeir (2001). Antimicrobial susceptibility of starter culture bacteria used in Norwegian dairy products. International Journal of Food Microbiology. ISSN 0168-1605. Volum 167. s. 147-152.
 • Bjerkeng, Bjørn; Johnsen, Gro (1995). Frozen Storage Quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets as Affected by Oxygen Availabilyty, Illumination and Fillet Pigment Content. Journal of Food Science. ISSN 0022-1147. Volum 60. Hefte 2.
 • Kapperud, Georg; Rørvik, Liv Marit; Hasseltvedt, Viggo; Høiby, Ernst Arne; Iversen, Bjørn Gunnar; Staveland, Kristian; Johnsen, Gro; Leitao, J; Herikstad, Hallgeir; Andersson, Y; Langeland, Gunnar; Gondrosen, Bjørn; Lassen, Jørgen (1995). Outbreak of Shigella sonnei Infection Traced to Imported Iceberg Lettuce. Journal of Clinical Microbiology. ISSN 0095-1137. s. 609-614.
 • Johnsen, Gro (2006). Campylobacter in Norwegian poultry production, Molecular epidemiological aspects. Norwegian School of Veterinary Science. ISBN 82-7725-125-4. 78 s.
 • Johnsen, Gro (2012). Gull i kloakken. Universitetet i Stavanger, Tekna med flere; 2012-09-26 - 2012-09-27.
 • Tornes, Oddvar; Johnsen, Gro; Norgaard, Erik (2011). Biosolids as a renewable resource – biogas and development of commercial fertiliser products at Ivars regional wastewater treatment plant in Stavanger, Norway. NORDIWA; 2011-11-14 - 2011-11-16.
 • Tornes, Oddvar; Johnsen, Gro; Norgaard, Erik (2010). Developing organic fertiliser products at Ivar’s regional waste treatment plant in Stavanger, Norway. Aqua Enviro Technology Transfer; 2010-11-15 - 2010-11-17.
 • Johnsen, Gro (2009). Kan vi unngå sykdom med campylobacter.
 • Johnsen, Gro (2009). Variabilitet og feilkilder i mikrobiologisk analyse.
 • Skånseng, Beate; Trosvik, Pål; Zimonja, Monika; Johnsen, Gro; Bjerrum, Lotte; Pedersen, Karl; Wallin, Nina; Rudi, Knut (2008). Co-Infection Dynamics of a Majo food-Borne Zoonotic Pathogen in Chicken. 2008-06-10 - 2008-06-16.
 • Tornes, Oddvar; Johnsen, Gro; Paulsrud, Bjarne (2008). Validation of the Ivar thermal drying plant in Stavanger, Norway. Aqua Enviro Technology Transfer; 2008-11-10 - 2008-11-13.
 • Børø, Kristin; Johnsen, Gro (2003). Erfaringer ved bruk av Movement ABC testen.