Et profilbilde

Professor
Rune Dahl Fitjar { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Rune Dahl Fitjar", "tel": "Telefon: 51831562", "email": "rune.d.fitjar@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Handelshøgskolen ved UiS
Rom EOJ SV-237
Hjemmeside www.fitjar.net

For mer informasjon, vennligst se www.fitjar.net

Forskningsområder

Innovasjon, regional utvikling, regional identitet, regionalisme.

Utvalgte publikasjoner

Rune Dahl Fitjar og Franz Huber (2014): Global Pipelines for Innovation: Insights from the Case of Norway. Journal of Economic Geography. Publisert på nett.

Rune Dahl Fitjar og Andrés Rodríguez-Pose (2013): Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway

Research Policy, 42 (1): 128-138.


Rune Dahl Fitjar og Andrés Rodríguez-Pose (2011): When Local Interaction does not Suffice: Sources of Firm Innovation in Urban Norway. Environment and Planning A, 43 (6): 1248-1267.

Rune Dahl Fitjar (2010): Explaining Variation in Sub-State Regional Identities in Western EuropeEuropean Journal of Political Research, 49 (4): 522-544. 

Rune Dahl Fitjar (2009): The Rise of Regionalism: Causes of Regional Mobilization in Western Europe. London and New York: Routledge.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2013 - : Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS.

2009 - 2013: Seniorforsker, International Research Institute of Stavanger

2011 - 2012: Gjesteforsker, UCLA Luskin School of Public Affairs, University of California at Los Angeles
2010 - 2013: Førsteamanuensis II, Institutt for medie, kultur og samfunnsfag, UiS
2007 - 2008: Forsker, International Research Institute of Stavanger
2003 - 2007: PhD-student, Government Department, London School of Economics.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan; Hjertvikrem, Nina (2018). Diversity and beyond for new path development: Broadening the scope for new perspectives on innovation theory and policy. Norges Forskningsråd. 59 s.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Tveterås, Ragnar (2017). Innovation, Space, and Diversity. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-692-0. 249 s.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Politikk for innovative regioner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202537159. 288 s.
 • Parrilli, Mario Davide; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2016). Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies. Routledge. ISBN 9781138945326. 223 s.
 • Fitjar, Rune Dahl; Fosse, Jens Kristian; Hauge, Elisabeth S.; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik; Normann, Roger Henning; Timmermans, Bram (2015). Regional satsing for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon. Agderforskning. ISBN 978-82-7602-254-4. 121 s.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl (2015). Skill relatedness in Norway. UiS Working Papers in Economics and Finance. 81 s.
 • Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Thygesen, Janne; Mauritzen, Silje (2011). Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid. International Research Institute of Stavanger. 173 s.
 • Fitjar, Rune Dahl (2009). The Rise of Regionalism: Causes of Regional Mobilisation in Western Europe. Routledge. ISBN 9780415494755. 208 s.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 367 s.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 388 s.
 • Fitjar, Rune Dahl; Leknes, Einar; Solheim, Anne Marit (2008). Interreg-prosjektenes betydning for norsk regionalpolitikk. International Research Institute of Stavanger. 30 s.
 • Leknes, Einar; Bergsgard, Nils Asle; Fitjar, Rune Dahl (2008). Utvikling av nye styringsordninger mellom regjeringen og fylkeskommunene. International Research Institute of Stavanger. 79 s.
 • Fitjar, Rune Dahl (2007). Prosperous Peripheries: Cross-Sectional and Longitudinal Explorations of the Determinants of Regionalism in Western Europe. London School of Economics. 226 s.
 • Fitjar, Rune Dahl (2018). Er innovasjon alltid positivt. [Fagblad]; 2018-05-05.
 • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje (2018). Towards Regional Responsible Research and Innovation. University of Twente; 2018-06-26.
 • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje (2018). Towards Regional Responsible Research and Innovation. 2018-03-01.
 • Fitjar, Rune Dahl; Benneworth, Paul; Asheim, Bjørn Terje (2018). Towards Regional Responsible Research and Innovation. 2018-01-31 - 2018-02-02.
 • Andersson, Bård; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2017). Mer innovasjon og eksport med innvandrere på jobben.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Har Stavanger gått i luksusfella?. Kverulantkatedralen; 2017-11-01 - 2017-11-04.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Hvor innovative skal kommunene være?. KS; 2017-04-24.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Høyhastighetsbane og regional utvikling. Rogaland Venstre; 2017-02-21.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Implication for the Stavanger region: What have we learnt today. UiS og Næringsforeningen i Stavangerregionen; 2017-01-19.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Innovasjon - tilfeldige møter eller planlagte prosesser?.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Innovasjon og omstilling i Stavanger-regionen. 2017-04-20.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Kva er Sogn og Fjordane gode på som kan brukast på nye forrestningsområde?. Sogn og Fjordane fylkeskommune; 2017-11-28.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Local Government Mergers in Norwegian City Regions: A Public Choice Perspective. University College Dublin og Trinity College Dublin; 2017-06-04 - 2017-06-07.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Local Government Mergers in Norwegian City Regions: A Public Choice Perspective. Universitetet i Stavanger; 2017-01-04 - 2017-01-06.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Omstilling av norsk næringsliv: Hva er klyngenes rolle?. Innovasjon Norge; 2017-12-08.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Omstillingsparadokset.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Paneldebatt: Grønt næringsliv. Miljøpartiet de Grønne; 2017-08-07.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Politikk for innovative regioner. Rogaland fylkeskommune; 2017-11-09.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Politikk for innovative regioner. Rogaland fylkeskommune; 2017-06-01.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Politikk for innovative regioner. Rogaland fylkeskommune; 2017-05-04.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Politikk for innovative regioner. Rogaland fylkeskommune; 2017-04-20.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Politikk for innovative regioner. Universitetsbiblioteket i Stavanger; 2017-02-24.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Regional Innovation in a Global Economy: Institutions, Networks and Policy. Norwegian Research School in Innovation; 2017-02-13 - 2017-02-17.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Regioner på frammarsj.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Rogaland - en region i omstilling. IRIS; 2017-09-26.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). Smart spesialisering. Rogaland fylkeskommune; 2017-04-03.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). The Role of Institutions in Regional Development. University of Lincoln; 2017-03-20 - 2017-03-24.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). The Role of Universities in Regional Innovation: The Case of Less-Developed Regions. Universidad de Santiago de Compostela; 2017-10-26 - 2017-10-27.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). University-Industry Interaction in the Stavanger Region. Aalborg Universitet; 2017-06-19 - 2017-06-23.
 • Fitjar, Rune Dahl (2017). What is our city lacking and how do we fix it?. DNB; 2017-09-26.
 • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram (2017). Oppstartsbedrifter skaper ikke flest jobber.
 • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram (2017). Regional Skill Relatedness: Towards a New Measure of Regional Related Diversification. American Association of Geographers; 2017-04-05 - 2017-04-09.
 • Fitjar, Rune Dahl; Wahab, Amal (2017). Maner til motstand. Klassekampen. [Avis]; 2017-09-21.
 • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl (2017). Institutions and diversity in regions in Norway. RSA; 2017-07-04 - 2017-07-07.
 • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres (2017). Firm innovation, modes of innovation and their interaction. Are they complementarities?. American Association of Geographers AAG; 2017-04-05 - 2017-04-09.
 • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari; Iakovleva, Tatiana A (2017). Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2017). Forsker Stand Up: Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?. Forskningsdagene; 2017-09-26.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2017). Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?. Rogaland Fylkeskommune; 2017-09-28.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2017). Innvandring og innovasjon. Forskerforbundet; 2017-12-12.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl (2017). UWC dag: Ti alumni om ti ting. Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, UWC Atlantic College: Ulike barn leikar best? Når og korleis kan mangfald påverke innovasjon?. UWC (United World Colleges); 2017-09-21.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Steinkopf, S.; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl (2017). Mangfold fremmer innovasjon. Ukeavisen Ledelse (trykt utg. og nettavis Dagens Perspektiv). [Avis]; 2017-05-19.
 • Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl (2017). Tvilsomt om oppstartsbedrifter.
 • Vissgren, Julie; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2017). Innvandrere gjør norske bedrifter mer innovative. Innomag. [Fagblad]; 2017-02-16.
 • Calignano, Giuseppe; Fitjar, Rune Dahl; Tveterås, Ragnar (2016). Which factors determine regional resilience? The case of Norwegian regions. American Association of Geographers; 2016-03-29 - 2016-04-02.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Bruk av forskning og analytiske verktøy i regional utvikling. Forskningsrådet; 2016-09-08.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Collaboration: The geography of discovery. Nature: Outlook. [Tidsskrift]; 2016-05-04.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). De små lever godt på storebror. Rosenkilden. [Tidsskrift]; 2016-04-01.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Eiendomsskatt vil gi lite utslag i Sandnes. Sandnesposten. [Avis]; 2016-06-23.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Gründere kan ha bedre sjanser på bygda. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-03-23.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Gründervekst i oljeland. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2016-03-08.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Innovasjon og regional utvikling. Senior-Ynglingen; 2016-03-10.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Innovation for development in the private and public sector. Universitetet i Stavanger; 2016-11-22.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Kommunestruktur og organisering av tjenester. Sola kommune; 2016-02-12.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Lincoln university steering UK’s role in €3.7m European business development research. The Lincolnite. [Avis]; 2016-09-01.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Mot en regional innovasjonspolitikk?. Forskningsrådet; 2016-11-16.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Når oljebølgen slår inn over landet. Rosenkilden. [Tidsskrift]; 2016-08-05.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Poenget er demokrati og tjenester.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Politikerne viktige i nedgangstider. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-10-28.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Politikk for innovative regioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet; 2016-11-28.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). RUNIN. Stavanger kommune; 2016-09-14.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Regional samordning av innovasjonspolitikken. Universitetet i Agder; 2016-01-06 - 2016-01-08.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Regional skill relatedness. Universitetet i Stavanger; 2016-10-27.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Regionen vil ha en heiagjeng. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-05-23.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Spatial alchemy: Why proximity matters for innovation. Economist Intelligence Unit. [Fagblad]; 2016-07-03.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Stavanger skal lede EU-prosjekt til 35 millioner. Khrono. [Internett]; 2016-11-19.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Stavanger-politiker kastet seg inn i valgkampen. Rogalands Avis. [Avis]; 2016-06-24.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Studentene flykter fra oljestudiene - antall søkere nesten halvert på et år. VG. [Avis]; 2016-05-16.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Trenger vi en ny innovasjonspolitikk?. Civita; 2016-11-16.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). UiS skal utvikle framtidsforskeren. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2016-09-09.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Universitetet og regional omstilling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet; 2016-05-31.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Utdanning, innovasjon og omstilling. Rogaland fylkeskommune; 2016-01-27.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Utfordrende å være kritisk forsker i Stavanger-regionen. Forskning.no. [Internett]; 2016-05-23.
 • Fitjar, Rune Dahl (2016). Why do firms collaborate with local universities?. Toulouse Business School; 2016-01-28.
 • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz (2016). Recipes of proximities for innovation: Exploring equifinal and asymmetric combinations of proximity types via qualitative comparative analyses. Wirtschaftsuniversität Wien; 2016-08-23 - 2016-08-26.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2016). Purpose-built versus serendipitous innovation links: New survey evidence.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2016). Where Cities Fail to Triumph: The Impact of Urban Location and Local Collaboration on Innovation in Norway. Wirtschaftsuniversität Wien; 2016-08-23.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2016). Where Cities Fail to Triumph: The Impact of Urban Location and Local Collaboration on Innovation in Norway. Birkbeck College; 2016-06-30 - 2016-07-02.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2016). Where cities fail to triumph: The impact of urban location and local collaboration on innovation in Norway. American Association of Geographers; 2016-03-29 - 2016-04-02.
 • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram (2016). Labour mobility as driver of RIS transformation: Related variety and mobility flows in core and peripheral regions. Cardiff University; 2016-11-03 - 2016-11-04.
 • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram; Østergaard, Christian R.; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Workplace segregation, diversity, and performance. Science Po Toulouse; 2016-01-28 - 2016-01-30.
 • Hjertvikrem, Nina; Fitjar, Rune Dahl; Calignano, Giuseppe (2016). Innovation in the Subsea Industry in Rogaland, Norway. American Association of Geographers; 2016-03-29 - 2016-04-02.
 • Iakovleva, Tatiana A; Fitjar, Rune Dahl (2016). Forskerprosjekt "Digitalize or Die - dynamic drivers for responsible research and innovation in health and welfare sectors". Intermunicipality network for welfare technology; 2016-04-14.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2016). Innvandring aukar innovasjonsevna.
 • Tveterås, Ragnar; Asheim, Bjørn Terje; Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin (2016). Forus mellom plan og marked.
 • Østergaard, Christian R.; Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Workplace segregation, ethnic diversity, and innovation. American Association of Geographers; 2016-03-29 - 2016-04-02.
 • Fitjar, Rune Dahl (2015). Fornuft, følelser og kommunesammenslåing.
 • Fitjar, Rune Dahl (2015). Færre sysselsetter flere. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2015-10-21.
 • Fitjar, Rune Dahl (2015). Hvordan skape nærhet mellom FoU-miljøer og næringslivet?. Norges forskningsråd; 2015-08-27.
 • Fitjar, Rune Dahl (2015). Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor: Hva er de prinsipielle forskjellene?. Universitetet i Oslo; 2015-01-05 - 2015-01-07.
 • Fitjar, Rune Dahl (2015). Innovation and accessibility in peripheral regions. OECD; 2015-10-01.
 • Fitjar, Rune Dahl (2015). Nytt sykehus på Ullandhaug vil gi lite synergieffekt. NRK Rogaland. [TV]; 2015-10-22.
 • Fitjar, Rune Dahl (2015). Why do firms collaborate with local universities?. Universitetet i Agder; 2015-01-15 - 2015-01-16.
 • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz; Rodríguez-Pose, Andrés (2015). Not too Close, not too Far: Testing the Goldilocks Principle of Non-geographical Distance in Collaboration Networks for Innovation. 2015-05-24 - 2015-05-27.
 • Fitjar, Rune Dahl; Huber, Franz; Rodríguez-Pose, Andrés (2015). Not too close, not too far: Towards an empirical test of the Goldilocks principle of non-geographical distance in collaboration networks for innovation. University of Oxford; 2015-08-19 - 2015-08-23.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2015). Innovation and the geography of collaboration: A panel data approach. Karlsruhe Institute of Technology; 2015-10-14 - 2015-10-16.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2015). Networking, context and firm-level innovation: Cooperation through the regional filter in Norway.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2015). Which policies are best at boosting innovation?.
 • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram (2015). Identifisering av næringer med potensiale og behov for private FoU-investeringer. 2015-12-04.
 • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram (2015). Liability of relatedness: Dominant industry structure and the impact on related industries. Göteborgs universitet; 2015-12-09 - 2015-12-11.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2015). FOREIGN WORKERS ARE ASSOCIATED WITH INNOVATION, BUT WHY? INTERNATIONAL NETWORKS AS A MECHANISM. DRUID; 2015-01-21 - 2015-01-23.
 • Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl (2015). The Liability of Relatedness: Path Dependence, Labor Mobility and the Resource Curse. Regional Studies Association; 2015-05-24 - 2015-05-27.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). 90 prosjekt om nyskapende regioner. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-10-16.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Ber skottene se til Norge. NRK Rogaland. [Internett]; 2014-09-18.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Derfor vil skottene ut av unionen.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Global Pipelines for Innovation in Norway. Senter for innovasjonsforskning;
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor - noen prinsipielle forskjeller. Universitetet i Stavanger; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Innovasjon i en global økonomi. Diverse regionale aktører på Vestlandet;
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Innovasjon og globalisering.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Innovasjon og regional utvikling.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Innovasjon og samarbeid i norske byregioner. Connect Vest-Norge;
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Ny regjering - ny innovasjonspolitikk?. Norges forskningsråd;
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Regional innovasjon i en global økonomi.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Regional innovasjon i en global økonomi. Samarbeidsrådet for Sunnhordland;
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Regional innovasjon i globaliseringens tid.
 • Fitjar, Rune Dahl (2014). Why Do Firms Collaborate with Local Universities?. Universitetet i Stavanger; 2014-10-15 - 2014-10-17.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2014). Cooperation through the Regional Filter: How Regional Knowledge Endowments Filter the Impact of Collaboration on Innovation in Norway. University of Utrecht; 2014-01-23 - 2014-01-25.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2014). There is Nothing in the Air (Except the Odd Trade Fair). Universitetet i Stavanger; 2014-10-15 - 2014-10-17.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2014). There is Nothing in the Air (Except the Odd Trade Fair). European Regional Science Association; 2014-08-26 - 2014-08-29.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2014). There is nothing in the air (except the odd trade fair). Association of American Geographers; 2014-04-08 - 2014-04-12.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2014). Do firms with foreign workers go about the innovative process differently?. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Forgotten partnership: Norway and the United Kingdom in a new century.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Innovasjon og samarbeid i norske byregioner. Innovasjon Norge Rogaland; 2013-10-23.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Innovasjon, samarbeid og arbeidsliv. Arbeidsdepartementet; 2013-10-30.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Innovation and Collaboration in Norwegian City Regions: Findings from the 2013 Regional Innovation Survey. Universitetet i Stavanger; 2013-09-05 - 2013-09-06.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Når omdømme overstyrer.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Regional innovasjon i en global økonomi. Høyres studenterforbund; 2013-10-19.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Skottland – fra unionisme til uavhengighetsavstemning. Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning; 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Fitjar, Rune Dahl (2013). Øivind Bratberg og Kristin M. Haugevik (red.): Det glemte partnerskapet: Norge og Storbritannia i et nytt århundre.
 • Fitjar, Rune Dahl; Gjelsvik, Martin; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Doing it Yourself or Partnering Up? Modes of Innovation and Firms’ Income from New Products in Urban Regions of Norway. University of Sussex; 2013-07-10 - 2013-07-12.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Cooperation through the Policy Filter: How Regional Policies Filter the Impact of Cooperation in Innovation in Norway. Universitá degli Studi di Palermo; 2013-08-27 - 2013-08-31.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Cooperation through the Regional Filter: How Regional Knowledge Endowments Filter the Impact of Cooperation on Innovation in Norway. Association of American Geographers; 2013-04-09 - 2013-04-13.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Cooperation through the Regional Filter: How Regional Knowledge Endowments Filter the Impact of Cooperation on Innovation in Norway. Universidad de Deusto; 2013-10-10 - 2013-10-11.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Culture, Cooperation, and Innovation in Norwegian City Regions. Universitetet i Agder; 2013-10-14 - 2013-10-15.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Interaction and Innovation across Different Sectors: Findings from Norwegian City Regions. University College London, Birkbeck College and others; 2013-07-08 - 2013-07-10.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). The Geographical Dimension of Innovation Collaboration: Collaboration and Innovation in Norway. Universitá degli Studi di Palermo; 2013-08-27 - 2013-08-31.
 • Fitjar, Rune Dahl; Seglem, Elisabeth (2013). Stavanger-bedrifter mest nyskapende. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-09-05.
 • Fitjar, Rune Dahl; Vasstveit, Ivar (2013). Forsker på framtidens løsninger. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-09-17.
 • Gjelsvik, Martin; Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2013). Expanding the Resource-Based View on Strategy: Blending the Literature on Management and Economic Geography. Universidad de Deusto; 2013-10-10 - 2013-10-11.
 • Parrilli, Mario Davide; Fitjar, Rune Dahl (2013). STI & DUI Innovation Modes: A Country Perspective. Universidad de Deusto; 2013-10-10 - 2013-10-11.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2013). Does Internationalization Enable Innovation? The Link between Foreign Skilled Workers, International Partners and Innovation in Norwegian Regions. Universidad de Deusto; 2013-10-10 - 2013-10-11.
 • Fitjar, Rune Dahl (2012). Europeanisation of Regional Policy-Making. Political Studies Association; 2012-09-13 - 2012-09-14.
 • Fitjar, Rune Dahl (2012). Kultur for kulturens skyld.
 • Fitjar, Rune Dahl (2012). Mindre byer i globaliseringens tid.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2012). Firm Collaboration and Modes of Innovation. Association of American Geographers; 2012-02-24 - 2012-02-28.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2012). Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway. Western Regional Science Association; 2012-02-08 - 2012-02-11.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2012). Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway. Universitetet i Stavanger; 2012-12-11.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2012). The Geographical Dimension of Interactive Learning. Association of American Geographers; 2012-02-24 - 2012-02-28.
 • Fitjar, Rune Dahl (2011). Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region. Universitetet i Bergen; 2011-01-05 - 2011-01-07.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2011). Sources of Firm Innovation in Norway. University of the West of Sweden; 2011-06-16 - 2011-06-18.
 • Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Thygesen, Janne (2011). EUs Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk.
 • Fitjar, Rune Dahl (2010). Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region. University of Oxford; 2010-01-07 - 2010-01-08.
 • Fitjar, Rune Dahl (2010). Selvbildet stemmer ikke.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2010). Culture, Cooperation, and Innovation in Norwegian City Regions. 2010-10-04 - 2010-10-05.
 • Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés (2010). Innovation in Peripheral City Regions. European Policies Research Centre; 2010-06-15.
 • Fitjar, Rune Dahl (2009). Kultur for innovasjon?.
 • Fitjar, Rune Dahl (2009). Towards New Nordic Regions: Politics, Administration & Regional Development.
 • Fitjar, Rune Dahl (2008). Det opprørske Vestlandet?.
 • Fitjar, Rune Dahl (2008). Krutt eller rødfis?.
 • Fitjar, Rune Dahl (2008). Skjevhet i norske medier.
 • Fitjar, Rune Dahl (2008). Velstand og regionalisme.
 • Fitjar, Rune Dahl (2007). Rogaland i kamp mot Oslo og Bergen.
 • Fitjar, Rune Dahl (2007). Rogaland mot Oslo og Bergen.
 • Fitjar, Rune Dahl (2004). Den nye regionalismen.