Et profilbilde

Instituttleder
Lars Rune Waage { "honorific-suffix": "Instituttleder", "fn": "Lars Rune Waage", "tel": "Telefon: 51833474", "email": "lars.r.waage@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-424

Forskningsområder

Maskulinitet, homoseksualitet, queer-teori, barne- og ungdomslitteratur, 1800-tallslitteratur.

Utvalgte publikasjoner

Publikasjonsliste for Lars Rune Waage

 

 

Publikasjoner

 

a) Gradsavhandlinger, monografier

 

2009 ?Skrekkens grenser ? seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap? (ph.d.-avhandling ved UiA)

 

b) Publikasjoner i referee-betjente vitenskapelige tidsskrifter

2013 «Kompis»? «Rival»? «Kjæreste»? ? eller kanskje bare «homo»? Om maskuline relasjoner i Mannen som elsket Yngve (2003), i Norma.

2013 «Min Grav den er som Natten mørk» - om det uhyggelige og traumatiske i Maurits C. Hansens «Novellen» (1827), i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, nr. 1, s. 3-16.

2012 " Borghild Kranes Følelsers forvirring (1937) ? en queer lesning av Norges første lesbiske roman" i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, nr. 1, s.16-29.

2011 «En ?serafisk engel? og en ?pen djævel? ? om mannlig vennskap i Sigurd Hoels Syndere i sommersol», i Norsk litterær årbok.

2010 «A wrong and queer human being» ? two literary depictions of male homosexuality in early 20th century Norway?, publisert på http://eng.kilden.forskningsradet.no/artikkel/vis.html?tid=74455&manage (eng. ovs. av ?Et galt og skjævt menneske?)

2010 "Homososialitet og homoseksualitet i Sigurd Mathiesens novelle 'Asser Hein' (1903)", i Edda nr. 2, s. 158-171.

2008 ?Et galt og skjævt menneske?, i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 3.

2008 "Sigurd Mathiesens 'Det urolige hus' (1914) ? om kjønn og transformasjon, i Tekster på

tvers, Christine Hamm (red.), Jørgen Sejersted (red.) og Lars Rune Waage (red.), Tapir, Trondheim, s. 277-295.

2000 ?Garborgs Trætte Mænd, 'mannlighet', sykdom og frelse", artikkel i Edda nr. 3

 

 

c) Publiserte bokverk/bokkapitler

 

2005 ?Mat og måltider i Trollkrittet?, i Zinken ? en bok om Zinken Hopp, Eide forlag.

2005 ?Fantastikk og seksualitet i Sigurd Mathiesens novelle ?Syke perioder??, i Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag, Høgskoleforlaget.

2004 ?Kjekke barn gjør gode gjerninger. Bjørn Sortlands kunstdetektivene?, i LNUs skriftserie, Fagbokforlaget.

2002 ? Blant harde menn og myke kvinner ? om gutter, jenter og helter i småbarnslitteraturen? i Ingeborg Mjør (red.) Kulturbarnehagen, Oslo: Samlaget.

 

 

d) Framstillinger av andres arbeid (bedømmelser, anmeldelser, vurdering av innstillinger og lignende)

2013 «Fra farskapets historie i Norge 1850-2012» anmeldelse av Jørgen Lorentzens bok Fra farskapets historie i Norge, i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1, s. 84-91.

2007 «Maskulinitet som farsfravær», anmeldelse av Torbjörn Forslids bok Varför män? Om manlighet i litteraturen (2006), i Edda, nr. 4, s. 436-438.

2006 ?Jørgen Lorentzen: Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film?, i Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1-2. (anmeldelse)

2003 ?Godt stoff og godt faglig nivå?, anmeldelse av nettstedet barnebokkritikk.no i Norsklæraren nr. 4. (anmeldelse)

2003 ??Det menneskelige? hos Blixen, anmeldelse av Dag Heedes ph.d.-avhandling Det umenneskelige om Karen Blixen, i Edda nr. 2 (anmeldelse)

2001 ??Byer av legoklosser? ? Svensen som entreprenør?, Norsklæreren nr. 5 (anmeldelse).

 

 

 

d) Publikasjoner i fagtidsskrifter uten referee-tjeneste

 

2004 ?Skidt med Tarzan! Gummi-Tarzan og maskuliniteten? i Feministisk teori, kvinne og kjønnsforskning i Rogaland, i AmS-varia.

2003 ?Den eine mot dei andre. Jonas Fjeld-serien som populærlitteratur, i Frå berg til bytes ?soga om lesing, seminarrapport fra Utstein kloster, Haugaland akademi.

2001 ?Å komme på kant med Vårherre ? analyse av en eksemplarisk novelle? i Nordica Bergensia, nr. 24

1998 ?Haardeknuder - Garborgs diskusjoner omkring kjønn?, artikkel i tidsskriftet Replikk nr.7.

 

 

e) Publiserte populærvitenskapelige framstillinger, upubliserte undervisningskompendier og utredninger

 

2013 «Menn, motorer og nostalgi», kronikk om Ron Howards film Rush i Stavanger aftenblad, 08.10.13.

2002 ?Prøysen i Bakvendtland?, kronikk i Dag og Tid 31.08. 2002 [Prøysen-nummer]

2000 ?To kjekke gutter fyller femti?, kronikk i Bergens Tidende 05.11.2000.

 

f) Annen skriftlig produksjon

2004 ?Jorda ? en apeplanet??, innlegg på Forskning.no

2004 ?Kjønnsforskning er vitenskap?, innlegg på Forskning.no

 

g) Redaøktørarbeid

2008 Tekster på tvers, Tapir, sammen med Christine Hamm og Jørgen Sejersted

 

h) Foredrag

2013 «Maskulinitet som vilje og forestilling i Mannen som elsket Yngve», Kjønnsforskning - kunnskap og kontrovers, arrangert av Norsk forskningsråd, Litteraturhuset 19. april.

2011 «?Det er oss to jalla!? Om maskulinitet i bøkene om Jarle Klepp.

2009 "'Det var en mørk og stormfull natt' - det gotiske hos Maurits Hansen.(om bl.a hans fortelling kalt Novellen) ved Kongsberg Krim 28.10.09.

2009 "' Et helvede at brænde manfolk i' - det heteroseksuelle versus det homoseksuelle ekteskapet i Sigurd Mathiesens Den evige krig (1921)" ved UiA 09.06.09.

2006 ?Alternative maskuliniteter?, konferanse om mannen, Høgskolen i Agder, 22.09.2006

2006 ?Mathiesen, Fangen, Frich - homoseksualitet i tre versjoner", foredrag ved SKOK 08.09.2006

2006 ?Homotopia: The Concept of Space and Time in Texts Describing Homosexuality", University of Mississippi.  

2005 ?Kommentar til Hilde Bondeviks innlegg "Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og opprør i Amalie Skrams sinnssykehusromaner"?, Skramjubileum, Høgskolen i Agder, 16.04.2005

2005 ?Forestillinger om "homoseksualiteter" i norsk litteratur 1900-1920?, Heteronormativity ? a fruiful concept? ved NTNU, 03.06.2005

2004 ?'De skjeve sinns forfatter' - homoerotikk og død i novellene til Sigurd Mathiesen (1871-1958)?, Nettverk for forskning om homoseksualitet, Universitetet i Oslo, 01.12.2004.

2003 ? Sykdom og subjektivitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder", arbeidsseminar, Høgskolen i Agder, 04.12.2003

2003 ?The queer text ? an analysis of the story ?The Stranger? (?Den ukjente?) by Sigurd Mathiesen?, The New Woman and the Aesthetic Opening - Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts, Södertörns högskola, 11.10.2003

2003 ?Framstilling av maskuliniteten i litteraturen?, Arkeologisk Muséum, Kjønnsforskning i Rogaland, 21.03.2003

2003 ?Granit! Haard Granit - populærlitterære lesninger av Jonas Fjeld-bøkene? ved Utstein Kloster, Haugaland Akademi, 07.02.2003

2002 ?Om dekadanse og mannlighet og kvinnelighet i Trette menn?, seminar ved Asker

Muséum den 13.03.2002

2001 ?Guttedrøm eller svigermors drøm ? litt om Hardy-guttene?. Stand-up foredrag på Forskningsdagene 26.09.2001.

2001 ?Trætte Mænd og det mannlig subjekts modernitetssmerter?, holdt på litteraturseminaret ?Å lesa Garborg i dag? ved Høgskolen i Stavanger den 08.01.2001.

2000 ??En mærkelig Tro paa Naturen? ? Garborg og 1800-tallets manifestasjoner av kjærligheten?, holdt 27.10.2000 i Litteraturforum ved Høgskolen i Stavanger.

Annet

Tidsskrift for kjønnsforsknings pris for «Årets artikkel» i 2008 for artikkelen «Et galt og skjævt menneske».

Satt i juryen for «Årets artikkel» i Tidsskrift for kjønnsforskning (2007)

Sitter p.t. i juryen for Kulturdepartementet pris for beste barne- og ungdomsbok (KUD-prisen).

 

 

 

 

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Barnehage, barneskole, ungdomsskole

Stipendiat ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Waage, Lars Rune (2018). Barn møter monster - fantasier og ønskedrømmer i "Trollskallen". I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2296-4. s. 127-143.
 • Waage, Lars Rune (2018). Multimodale og subjektive uttrykk i Helga Sætres Fallteknikk og Lene Asks Neste gang blir alt riktig. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. s. 229-246.
 • Waage, Lars Rune (2017). Edith Øbergs "Boblen". "Det lesbiske" mellom psykolanalyse og queer.. I: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788290359954. s. 117-139.
 • Waage, Lars Rune (2016). Den myke manns død - Knut Faldbakkens Adams dagbok (1978). European Journal of Scandinavian Studies. ISSN 2191-9399. Volum 46. Hefte 1. s. 34-54. DOI: 10.1515/ejss-2016-0003.
 • Waage, Lars Rune (2016). "En tur til Sydpolen var ingen match for en brite!" Konstruksjon av "nasjonalitet" og "maskulinitet" i Jon Ewos Spillet om Sydpolen (2011). Barn. ISSN 0800-1669. Hefte 1. s. 57-70.
 • Waage, Lars Rune (2015). "Imperialistisk teater" - Jarle Andhøy gjennom Nordvestpassasjen. I: Norsk Litterær Årbok 2015. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8802-8. s. 296-316.
 • Waage, Lars Rune (2015). The Apocalypse of Scandinavian Social Democracy? A Reading of Johan Harstad's Novel Hässelby. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. Volum 87. Hefte 2. s. 234-254. DOI: 10.1353/scd.2015.0009.
 • Waage, Lars Rune (2013). "Kompis?""Rival?""Kjæreste?" - eller kanskje bare homo? Om maskuline relasjoner i "Mannen som elsket Yngve". Norma - International Journal for Masculinity Studies. ISSN 1890-2138. Volum 8. Hefte 2. s. 151-168.
 • Waage, Lars Rune (2013). "Min Grav den er som Natten mørk" - om det uhyggelige og traumatiske i Maurits C. Hansens "Novellen" (1827) :. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. Volum 16. Hefte 1. s. 3-16.
 • Waage, Lars Rune (2012). Borghild Kranes "Følelsers forvirring" - en queer lesning av Norges første lesbiske roman. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. Volum 15. Hefte 1. s. 16-29.
 • Waage, Lars Rune (2011). En "serafisk engel" og en "pen djævel" - om mannlige vennskap i Sigurd Hoels Syndere i sommersol (1927). I: Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-79415. s. 218-246.
 • Waage, Lars Rune (2011). En "serafisk engel" og en "pen djævel" - om mannlige vennskap i Sigurd Hoels "Syndere i sommersol" (1927). Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 218-246.
 • Waage, Lars Rune (2010). Homososialitet og homoseksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Asser Hein" (1903). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. Volum 97. Hefte 2.
 • Waage, Lars Rune (2008). "Et galt og skjævt menneske" to litterære skildringer av homoseksualitet på tidlig norsk 1900-tall. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. Hefte 3. s. 23-40.
 • Waage, Lars Rune (2008). Sigurd Mathiesens "Det urolige hus" (1914) - om kjønn og transformasjon. I: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2376-7. s. 277-295.
 • Waage, Lars Rune (2005). Fantastikk og seksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder". I: Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s. 121-139.
 • Waage, Lars Rune (2005). Mat og måltider i Trollkrittet. I: Zinken - En bok om Zinken Hopp. Eide forlag. s. 113-128.
 • Waage, Lars Rune (2004). Kjekke barn gjør gode gjerninger - Bjørn Sortlands Kunstdetektivene. I: Barneboklesninger. Fagbokforlaget. s. 97-107.
 • Waage, Lars Rune (2004). "Skidt med Tarzan" - Gummi-Tarzan og maskuliniteten. I: Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland. Arkeologisk muséum. s. 93-102.
 • Waage, Lars Rune (2003). Den eine mot dei andre - Jonas Fjeld-serien som populærlitteratur. I: Frå berg til bytes - soga om lesing. Haugaland Akademi. s. 41-50.
 • Waage, Lars Rune (2003). Ikke lek med maten - Hopp som kokk. I: Ordet og kjødet - Humaniora i Stavanger. Wigestrand forlag. s. 86-100.
 • Waage, Lars Rune (2002). Blant harde menn og myke kvinner - om gutter, jenter og helter i småbarnslitteraturen. I: Kulturbarnehagen. Det Norske Samlaget. s. 145-156.
 • Waage, Lars Rune (2000). Garborgs Trætte Mænd. ?. s. 215-226.
 • Mathisen, Ingrid Nestås; Hamm, Christine (veileder); Waage, Lars Rune (veileder); Langås, Unni (veileder) (2019). Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristofer Uppdals prosa. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3575-3.
 • Rogne, Magne; Waage, Lars Rune (2018). Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. 249 s.
 • Waage, Lars Rune (2009). Skrekkens grenser. Seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap. Universitetet i Agder. ISBN 978-82-7117-643-3. 303 s.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune (2008). Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2376-7. 330 s.
 • Waage, Lars Rune (2019). Innledningsforedrag på Nordisk barnebokkonferanse (NBBK) - I grenseland. Sølvberget; 2019-02-04 - 2019-02-06.
 • Waage, Lars Rune (2019). Johan Harstads Darlah – 172 timer på månen (2008) som dystopi og “engaged reading”.
 • Waage, Lars Rune (2019). "Ut å meisle kroppen - mannsidealet anno 2019" paneldebatt på Kapittel 2019. [Internett]; 2019-09-20.
 • Waage, Lars Rune (2017). Introduksjon til symposiet "Multimodalitet i lesing, læring og skriving". Syddansk universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Waage, Lars Rune (2017). Negotiating identities in the Norwegian serial «Skam». Berkeley, University of California; 2017-04-14.
 • Waage, Lars Rune (2017). Why does everbody want to see Skam?. Berkeley; 2017-04-29.
 • Waage, Lars Rune (2016). Second Journeys as Masculine Repetition". SASS; 2016-04-29.
 • Waage, Lars Rune (2016). Trætte Mænd - revisited. Garborgsenteret, Time kommune;
 • Waage, Lars Rune (2013). Menn, motorer og nostalgi.
 • Waage, Lars Rune (2012). Livet, døden - og tilskueren. Om Kristopher Schaus "På vegne av venner" (2009). Universitetet i Bergen, LLE; 2012-05-11 - 2012-05-12.
 • Waage, Lars Rune (2012). Skeive bøker - en utfordring av litteraturens heteronormativitet?. Bufdir og LHBT-senteret; 2012-10-25 - 2012-10-26.
 • Waage, Lars Rune (2007). Ikke helt, men stykkevis og delt. Anmeldelse av "Ibsen og Brandes - studier i et forhold".
 • Waage, Lars Rune (2007). Maskulinitet som farsfravær. Anmeldelse av Torbjörn Forslids"Varför män? Om manlighet i litteraturen".
 • Waage, Lars Rune (2006). "Homotopia: The Concept of Space and Time in Texts Describing Homosexuality". 2006-05-04 - 2006-05-06.
 • Waage, Lars Rune (2005). Forestillinger om "homoseksualiteter" i norsk litteratur 1900-1920. 2005-06-02 - 2005-06-04.
 • Waage, Lars Rune (2005). Kommentar til Hilde Bondeviks innlegg "Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og opprør i Amalie Skrams sinnssykehusromaner". 2005-04-16.
 • Waage, Lars Rune (2004). 'De skjeve sinns forfatter' - homoerotikk og død i novellene til Sigurd Mathiesen (1871-1958). Nettverk for forskning om homoseksualitet ved Universitetet i Oslo; 2004-12-01.
 • Waage, Lars Rune (2004). Jorda - en apeplanet?.
 • Waage, Lars Rune (2004). Kjønnsforskning er vitenskap.
 • Waage, Lars Rune (2003). Framstilling av maskuliniteten i litteraturen. 2003-03-20 - 2003-03-21.
 • Waage, Lars Rune (2003). Godt stoff og godt faglig nivå Nettstedet barnebokkritikk.no.
 • Waage, Lars Rune (2003). Granit! Haard Granit - populærlitterære lesninger av Jonas Fjeld-bøkene. 2003-02-07 - 2003-02-08.
 • Waage, Lars Rune (2003). Mennesket hos Blixen.
 • Waage, Lars Rune (2003). Sykdom og subjektivitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder". 2003-12-04.
 • Waage, Lars Rune (2003). The queer text – an analysis of the story ”The Stranger” (”Den ukjente”) by Sigurd Mathiesen. 2003-10-10 - 2003-10-12.
 • Waage, Lars Rune (2002). Harry Potter som populærlitteratur. 2002-11-15.
 • Waage, Lars Rune (2002). Prøysen i bakvendtland.
 • Waage, Lars Rune (2002). Trætte Mænd - den vanskelige maskuliniteten. Om Mannfolk og Trette Menn. Seminar ved Asker Muséum; 2002-03-09.
 • Waage, Lars Rune (2001). Hardy-guttene. [Radio]; 2001-10-03.
 • Waage, Lars Rune (2001). Ikke lek med maten! : Hopp som kokk.
 • Waage, Lars Rune (2001). Svigermors drøm eller guttedrøm - litt om Hardy-guttene. Forskningsdagene, Sting Nere; 2001-01-09.
 • Waage, Lars Rune (2001). Trætte Mænd - den vanskelige maskuliniteten.
 • Waage, Lars Rune (2000). En mærkelig Tro paa Naturen - Garborg og 1800-tallets manifestasjoner av kjærligheten.
 • Waage, Lars Rune (2000). To kjekke gutter fyller femti.