Et profilbilde

Professor
Ingrid Nielsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ingrid Nielsen", "tel": "Telefon: 51833243", "email": "ingrid.nielsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG N-212
Tlf priv/mob 48245210

Forskningsområder

Lyrikk, modernisme, norskdidaktikk.

Utvalgte publikasjoner

Nielsen, Ingrid: "'du brauchst jeden Halm' Om håp, diktning og eksil i Paul Celans tale Der Meridian."I: Anders Cullhed et al: Ordens negativ, Stockholm/Stehag, Brutus Osterlings bokförlag, 2009.
Nielsen, Ingrid: Kapitlene "Hva er litteratur?" og "Hva er kjønn?" i: Tekst og kultur, Oslo, Spartacus, 2007. 
Nielsen, Ingrid: "Skisse til en refleksjon over lesningens beslutninger", i: Prosopopeia, 3/2006.
Nielsen: Mir wuchs Zinn in der Hand. Studier i Paul Celans poetiske manøvre, Avhandling til dr.art.-graden, Universitetet i Bergen, 2003.

Pågående forskning


Arbeidserfaring

1.9.2018: Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Institutt for kultur- og språkvitenskap
1.9. 2012: Førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseforskning, UiS.1.9.2004-1.9.2012: Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen.
1995-2003: Universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap, Universitet i Bergen. 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid (2019). «Du er nødt til å ha endringskompetanse som lærer, hvis ikke så dør du ut, altså». Lærerperspektiv i digitaliserte klasserom. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. s. 101-130.
 • Nielsen, Ingrid (2019). Hvem sier at vi er skilt : om krise, skapelse og gjensyn hos Gunvor Hofmo. I: Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788293690047.
 • Nielsen, Ingrid (2019). Men tiden är nu : i varje ögonblick ny : om tid og skapelse hos Göran Sonnevi. I: Nordisk samtidspoesi : Göran Sonnevis forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISBN 9788275182676.
 • Nielsen, Ingrid (2017). «underlege skapnader sviv for augo i ustanseleg skiftning». Om lesningens redning og fare i Olav H. Hauges dagbøker.. I: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788290359954. s. 83-96.
 • Nielsen, Ingrid (2016). Det lyriske begjær: å bli musikk. Om noen dikt av Jo Eggen, Göran Sonnevi og Ann Jäderlund. I: Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-071-2. s. 189-205.
 • Nielsen, Ingrid (2016). Historisk trauma, stemme og skapelse i Andrzej Yichýs roman Kairos. I: Norsk litterær årbok 2016. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-9064-9. s. 261-280.
 • Nielsen, Ingrid (2015). "Ingen kunst utan erindring om noko tapt" : i minnet om Atle Kittangs lyrikkforskning. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. Volum 18. Hefte 2. s. 107-117.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2.
 • Nielsen, Ingrid (2014). Motstand, praksis og dannelse hos Georg Johannesen. I: Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0244-0. s. 443-453.
 • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2014). Lesing i norsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 181-198.
 • Nielsen, Ingrid (2009). "Det umulige arbeidet. Om Olav H. Hauge som oversetter.". I: Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge. Transfer forlag. ISBN 9788292635025. s. 113-125.
 • Nielsen, Ingrid (2009). "'du brauchst jeden Halm' Om håp, diktning og eksil i Paul Celans tale 'Der Meridian'". I: Ordens negativ. Till Anders Olsson. Symposion Brutus Östlings bokförlag. ISBN 978-91-7139-835-2. s. 221-239.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Hva er kjønn?". I: Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. ISBN 978-82-430-0423-8. s. 154-189.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Hva er litteratur?". I: Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. ISBN 978-82-430-0423-8. s. 107-134.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Minnespor, spektralitet og tilsynekomst i W.G. Sebalds De utvandrede og Austerlitz". Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik. ISSN 1400-7770. Hefte 30-31. s. 49-58.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "'Hvor var jeg da, hypnagogisk, kanskje med ryggen til'". Au petit garage. ISSN 1890-2197. Hefte 1. s. 19-21.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "'Jeg tror alt jeg ser er virkelig' Om Torild Wardenærs diktning. Vagant. ISSN 0802-0736. Hefte 3. s. 84-90.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Melankoliens lykke?". Kraftsentrum. ISSN 0809-7135. s. 75-80.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Skisse til en refleksjon over lesningens beslutninger". Prosopopeia. ISSN 0804-8592. Hefte 3. s. 58-64.
 • Nielsen, Ingrid (2004). Møllens lysende skrift. Om Max Sebalds roman Austerlitz. Vinduet. ISSN 0042-6288. Hefte 3.
 • Nielsen, Ingrid (2017). ”Hjernen en blindtarm for ufordøyelige forestillinger” Nedslag i Bjørn Aamodts diktning. Gyldendal norsk forlag. ISBN 9788205496293. 18 s.
 • Neple, Anemari; Aadland, Erling (veileder); Nielsen, Ingrid (veileder) (2012). Tekst, intertekst og kontekst. Om å lese musikalske referanser i Tor Ulvens tekster. Universitetet i Bergen. 15 s.
 • Nielsen, Ingrid; Stegane, Idar (2012). Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5). Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 978-82-90359-86-2.
 • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn (2007). Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. ISBN 978-82-430-0423-8. 195 s.
 • Nielsen, Ingrid (veileder); Sandvik, Guri (2007). "'høyrer du lyset i steinen' - Om den poetiske bevegelsen, sansningen og tenkningen i Jon Fosses poesi". Guri Sandvik. 94 s.
 • Nielsen, Ingrid () (2006). Veileder for Pål Espen Moens masteroppgave "Erkjennelse og diktning - En lesning av Inger Christensens 'Sommerfugledalen. Et Requiem'. På Espen Moen. 103 s.
 • Nielsen, Ingrid; Sætre, Lars (veileder) (2004). "Mir wuchs Zinn in die Hand". Studier i Paul Celans poetiske manøvre. Universitetet i Bergen. 270 s.
 • Nielsen, Ingrid (2017). "Om krisen hos Gunvor Hofmo". UiB/Hauge-senteret; 2017-11-03 - 2017-11-04.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Nielsen, Ingrid (2016). Satsingsområdet lesing. NTNU; 2016-03-30.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2016). God leseundervisning: Pedagogisk bruk av nasjonale prøver. Nord Universitet; 2016-02-11.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2016). Hvordan iverksette et mer praktisk, variert, utfordrende og relevant ungdomstrinn?. Harestad skole; 2016-01-25.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2016). Undervisningsplanlegging. Harestad skole; 2016-04-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid (2015). Satsingsområde LESING. NTNU og Utdanningsdirektoratet; 2015-09-24 - 2015-09-25.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Den røde tråden i planleggingen - med fokus på etterlesefasen slik at elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter. Randaberg kommune; 2015-02-02.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Den røde tråden i planleggingen - med fokus på lesefasen. Randaberg kommune; 2015-03-09.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Hvordan kan vi arbeide systematisk for å fremme elevenes leseferdighet?. Randaberg kommune; 2015-01-20.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Skolebasert kompetanseutvikling. Den røde tråden i planleggingen - med fokus på førlesing. Randaberg kommune; 2015-01-19.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2015). Å jobbe med tekster og oppgaver. Randaberg kommune; 2015-09-28.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre; Knutsen, Ketil (2015). Kritisk literacy, Symposium. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18.
 • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid (2014). Lesing av multiple tekster. En tilnærming til Palestina-konflikten som eksempel i samfunnsfag.
 • Nielsen, Ingrid (2014). ” … selv om det nærmest så ut til å være håpløst” Om Simone Weil.
 • Nielsen, Ingrid (2014). "Analyse og visjon i Atle Kittangs lyrikkforskning". Jakob Lothe, Videnskapsakademiet;
 • Nielsen, Ingrid (2014). Det lyriske begjær - å bli musikk. Unni Langås/UiA/IASS; 2014-08-05 - 2014-08-09.
 • Nielsen, Ingrid (2014). Om erfaring og form i Rudyard Kiplings dikt ”The Children”.
 • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Nielsen, Ingrid (2014). NOLES-konferanse. Literacy i lærarutdanninga. Nyttig forsking eller kritiske røyster?. Nynorsksenteret, Lesesenteret, Skrivesenteret; 2014-02-05 - 2014-02-06.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Interpretation and literary disciplinarity. IAIMTE; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteratur og faglighet. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk.
 • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid (2013). Skolebasert kompetanseutvikling. Stavanger kommune i samarbeid med UIS; 2013-08-15.
 • Nielsen, Ingrid (2013). "Den er den draumen" Om diktning og lesing hos Olav H. Hauge. Senioruniversitetet i Bergen;
 • Nielsen, Ingrid (2013). Om traume og lesing i Olav H. Hauges forfatterskap. Traumer og litteraritet-prosjektet;
 • Nielsen, Ingrid (2013). Om å arbeide med lesing i Ungdomstrinnssatsingen. NOLES; 2013-02-06 - 2013-02-07.
 • Nielsen, Ingrid (2013). Ungdomstrinn i utvikling. UiS/Lesesenteret;
 • Nielsen, Ingrid (2013). "Utan bøker kjem eg til å ganga nord og ned". Om lesningens redning og fare i Olav H. Hauges dagbøker. HiB ved Nina Goga; 2013-11-22 - 2013-11-23.
 • Nielsen, Ingrid (2013). Å lese i norskfaget. Lesesenteret, UiS.;
 • Nielsen, Ingrid (2009). "Diktning, imaginasjon og død hos Gunvor Hofmo". SKOK, UiB og LLE, UiN;
 • Nielsen, Ingrid (2009). "Litteratur, dannelse og opprør". Tvivl-komiteen; 2009-04-23 - 2009-04-26.
 • Nielsen, Ingrid (2009). "Musikk og skapelse hos Jo Eggen og Göran Sonnevi". Nettverket for nordisk lyrisk modernisme; 2009-10-01 - 2009-10-03.
 • Nielsen, Ingrid (2009). "Retoriske grensedragninger i Thomas Bernhards Trær som faller". Forskergruppen Europas grenser; 2009-04-27 - 2009-05-01.
 • Nielsen, Ingrid (2009). "Traume, erkjennelse og melankoli i W.G. Sebalds Saturns ringer". Forskergruppen "Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer";
 • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Nielsen, Ingrid (2008). Hauges Ulvik - en europeisk hage? Om gjendiktningen i Hauges forfatterskap. Universitet i Bergen; 2008-02-11 - 2008-02-12.
 • Nielsen, Ingrid (2008). "Det indre eksil - fra Montaigne til Gunnar Ekelöf". Stockholms Universitet, Litteraturvetenskapliga institutione; 2008-02-01 - 2008-02-02.
 • Nielsen, Ingrid (2008). Eksil, sansning og frisettelse i Gertrud Steins "Tender Buttons". Stockholms universitet, Litteraturvetenskapliga Institutione; 2008-02-01 - 2008-02-02.
 • Nielsen, Ingrid (2008). "Eksilfigurasjoner i W.G.Sebalds Saturns ringer". Stockholms universitet, Litteraturvetenskapliga institutione; 2008-02-01 - 2008-02-02.
 • Nielsen, Ingrid (2008). "Georg Johannessens indre eksil". Forskningsgruppen Europas grenser; 2008-11-17.
 • Nielsen, Ingrid (2008). Om Paul Celans "Der Meridian". LLE, UiB; 2008-10-17 - 2008-10-18.
 • Nielsen, Ingrid (2008). Om lesing og skriving hos Olav H.Hauge. Litteraturhuset i Oslo;
 • Nielsen, Ingrid (2008). "Paul Celan: Minne, skapelse, utbrudd". UiO og stockholms universitet; 2008-04-19 - 2008-04-24.
 • Nielsen, Ingrid (2008). Paul Celans eksil: minne og skapelse. Stockholms universitet, Litteraturvetenskapliga institutione; 2008-02-01 - 2008-02-02.
 • Nielsen, Ingrid (2008). "Torborg Nedreaas' Musikk fra en blå brønn": Barndom, vold og imaginasjon. Fjellberg Prestegård; 2008-06-14.
 • Nielsen, Ingrid (2008). W.G.Sebalds "The Rings of Saturn": Melancoly and vision. Text, action, space ved Lars Sætre; 2008-06-23 - 2008-06-25.
 • Nielsen, Ingrid; Lægreid, Sissel Tone Ågot (2008). Hauges Ulvik - en europeisk hage?. Hauge-Tveit-jubileet; 2008-02-11.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Hélène Cixous: teori og skrift". SKOK/UiB; 2007-02-21.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Norsk prosaminimalisme etter 1945". Nordisk institutt, Universitetet i Greifswald, Tyskland; 2007-11-27.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Norsk prosaminimalisme etter 1945". Nordisk institutt, Humboldt-universitetet, Berlin; 2007-11-22.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Norsk prosaminimalisme etter 1945". Nordisk institutt, Universitetet i Poznan, Polen; 2007-11-26.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Om Cixous' Osnabrück". SKOK/UiB; 2007-03-14.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Om selvomsorg i stipendiatperioden". Øivind Andersen, Lars Sætre; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Sigbjørn Obstfelder: melankoli og liv". Nordisk institutt, Universitetet i Poznan, Polen; 2007-11-23.
 • Nielsen, Ingrid (2007). "Virginia Woolf: skapelse og destruksjon". Studentersamfunnet i Bergen; 2007-04-26.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Den politiske novellen - å skrive livet?". SKOK, UIB; 2006-11-15.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Ideologi? Kritikk? Anmeldelse av John Brumo og Sissel Furuseths "Norsk litterær modernisme".
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Melankoli - sykdom eller kilde til skaperkraft?". Tvil; 2006-05-05 - 2006-05-07.
 • Nielsen, Ingrid (2006). Om Max Sebalds forfatterskap. Universitetet i Bergen; 2006-02-03.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Perspektivisme i litteraturen". Prosopopeia; 2006-11-22.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Romanens tause punkt". Skrivekunstakademiet i Hordaland; 2006-11-14.
 • Nielsen, Ingrid (2006). Sebald: melankoli, erindring og kreativitet. Studentersamfunnet; 2006-03-22.
 • Nielsen, Ingrid (2006). "Taus erindring, poetisk skapelse. Om Paul Celans diktning". Jakob Lothe v/Center for Advanced Study; 2006-02-02.
 • Nielsen, Ingrid; Pollen, Geir (2006). Skriveprosesser. Samtale om litterære skriveprosesser i Geir Pollens forfatterskap. Siri Meyer v/ Ibsen-året; 2006-11-10 - 2006-11-11.
 • Nielsen, Ingrid; Sandaker, Kristian; Hertzberg, Michael (2006). Programansvarlige for idéhistorisk fagdag om Michel Foucault. Idéfag, UiB; 2006-05-09.
 • Nielsen, Ingrid (2005). (U)behaget i lesningen: imaginasjon og forvandling. Seksjon for allmenn litteraturvitenskap; 2005-12-19 - 2005-12-20.
 • Nielsen, Ingrid (2005). "Gilles Deleuze: Litteraturen og livet". Studentersamfundet; 2005-04-27.
 • Nielsen, Ingrid (2005). "Hva er litteratur?".
 • Nielsen, Ingrid (2005). "Metode". Audiatur - festival for ny poesi;
 • Nielsen, Ingrid (2005). ”Om å lese Paul Celans vandrende ord: kjetteri og hemmelighet”. Litteraturvetensklega institusjonen, Stockholms universitet.; 2005-10-21 - 2005-10-22.
 • Nielsen, Ingrid (2005). Språk og taushet i Viriginia Woolfs "Mrs Dalloway" og W.G.Sebalds "Austerlitz". Skrivekunstakademiet i Hordaland; 2005-11-17.
 • Nielsen, Ingrid (2005). ”Tanken som tenker mer enn den tenker, er begjær”Om sansning og tenkning i Hanne Ørstaviks "Presten" og Sigbjørn Obstfelders "En prests dagbog".
 • Nielsen, Ingrid (2005). Torild Wardenær: Poesiens mulige rom. Cafe Opera, Bergen; 2005-11-03.
 • Nielsen, Ingrid (2005). W.G.Sebalds "Austerlitz" i lys av adopsjonsproblematikken. Geir Follevåg, Seksjon for allmenn litt.vit., UiB;
 • Nielsen, Ingrid (2005). Å skrive seg ut av territoret. Om Deleuze og Guattaris språkforståelse. Seksjon for allmenn litt.vit, Nordisk institutt og SEK.;
 • Nielsen, Ingrid; Nymoen, Ingrid (2005). Innledning og ordstyrer på dagsseminar i anledning hundreårsdagen for Amalie Skrams død. Seksjon for allmenn litt.vit og Nordisk institutt, UiB;
 • Nielsen, Ingrid (2004). "Bli min eller forgå!" Om Racines Andromaque. Ellen Mortensen/Seksjon for allmenn litteraturvitenskap;
 • Nielsen, Ingrid (2004). "Fra tauverk til av-verking. Om litteratur og kultur (og natur) i Bjørn Aamodts Arbeidsstykker og atten tauverk". Seksjon for allmenn litteraturvitenskap; 2004-12-14 - 2004-12-15.
 • Nielsen, Ingrid (2004). "Hanne Ørstaviks forfatterskap". 2004-11-11 - 2004-11-12.
 • Nielsen, Ingrid (2004). "Kairos - eller kunsten å ta ordet". Seksjon for allmenn litteraturvitenskap; 2004-05-03 - 2004-05-05.
 • Nielsen, Ingrid (2004). Kritikkens dom - og smak. Studentutvalget, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap;
 • Nielsen, Ingrid (2004). Torild Wardenær.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo; Nielsen, Ingrid (2018). 8. Er det lov å skrive “jeg”?. Bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Nord universitet. Stavanger.