Et profilbilde

Timelønnet universitetslektor
Gry Cecilie Høiland { "honorific-suffix": "Timelønnet universitetslektor", "fn": "Gry Cecilie Høiland", "tel": "Telefon: 51833734", "email": "gry.c.hoiland@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Handelshøgskolen ved UiS
Rom EOJ 347
Hjemmeside https://www.sv.uio.no/tik/english/people/aca/grycho/index.html
Tlf priv/mob 40213370

 

Sosiolog og forsker ved TIK-senteret UiO


PhD i ledelse ved Senter for Innovasjonsforsking ved Handshøgskolen, Universitetet i Stavanger. Disputert 1.11.2018.


Faglig bakgrunn i organisasjonssosiologi med fokus på arbeid, ledelse, innovasjon og implementeringsprosesser. 


Forskningsinteresse rettet mot impact, innovasjons- og implementeringsprosesser i komplekse organisasjoner.


---


Sociologist and researcher at the TIK-center at the University of Oslo.

Ph.D. candidate at the Center for Innovation Research at the University of Stavanger Business School. 


Educational background is in organizational sociology of work and welfare. 


Research interests are innovation and implementation processes in complex organizations.Undervisning

Forskningsområder

Public service innovation

Implementation in complex organizations

Impact research

Organizational case studies

Critical realism

Institutional theory

Research on NAV


PhD title: Frontline policy implementation in public organizations - a sociological analysis of the ?how and why? of implementation gaps

Utvalgte publikasjoner

 • Høiland, G. C. (2018).  Frontline policy implementation in public organizations - a sociological analysis of the ?how and why? of implementation gaps. PhD Thesis UiS no. 416.  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2570121

  • Høiland, G. C. & E. Willumsen (2018). Resistance driven innovation? Frontline public welfare workers? coping with top-down implementation. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(2).  https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/106153/154903
  • Høiland, G. C. & E. Willumsen (2016). Understanding implementation in complex public organizations ? implication for practice. Journal of Comparative Social Work, 11(2).
  • Høiland, G. C. & E. Willumsen (2015). Innovasjon for mer integrerte tjenester: samarbeid på tvers i arbeidsinkludering. Kapittel 12 i Elisabeth Willumsen og Atle Ødegård (red.) Sosial innovasjon ? fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. Bergen.
  • Høiland, G. C. (2008). Der arbeidslivet møter familielivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet. Masteroppgave i sosiologi. UiB.

Pågående forskning

Impact and implementation research on NAV

Arbeidserfaring

1.9.2018 - ForskerOSIRIS, TIK-senteretUniversitetet i Oslo
1.1.2013 - PhD stipendiat + foreleserSenter for Innovasjonsforskning, HHUISUniveristetet i Stavanger
1.12.2009 - 31.12.2012Rådgiver NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland.
1.6.2009-30.12.2009FørstekonsulentNAV Forvaltning Rogaland

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Høiland, Gry Cecilie (2018). Frontline policy implementation in public organizations. A sociological analysis of the 'how and why' of implementation gaps.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-796-5. 239 s.
 • Høiland, Gry Cecilie (2017). Applying critical realism in public service implementation research. ESWRA; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2017). Frontline public welfare employees’ resistance practices as value-driven, employee-based innovation?. Inland Norway University of Applied Sciences; 2017-11-15 - 2017-11-18.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Innovasjon i arbeidsinkluderingstjenester.Top-down implementering i NAVs frontlinje. UiS; 2016-10-25.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Researching a specific innovation process in NAV. Center of Innovation Research, UiS, IRIS; 2016-11-22.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Street-level bureaucrats and the paradox of embedded agency in a public policy implementation study. EGOS; 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Street-level bureaucrats and the paradox of embedded agency through the lens of critical realism.. International Association of Critical Realism; 2016-07-20 - 2016-07-22.
 • Høiland, Gry Cecilie (2015). Implementeringsprosesser i NAV. Fra ledelsesnivå til frontlinje. UiS; 2015-08-13 - 2015-08-14.
 • Høiland, Gry Cecilie (2015). Understanding and researching work inclusion policy implementation in NAV. Constructing an analytical and methodological framework. Center for Innovation Research, UiS, IRIS; 2015-05-13.
 • Høiland, Gry Cecilie (2014). The need for interorganisational and interprofessional collaborations for service innovation in work inclusion for young people with asperger syndrom.. UiS; 2014-10-17.