Et profilbilde

Postdoktor
Torbjørn Bjerga { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Torbjørn Bjerga", "tel": "Telefon: 51831635", "email": "torbjorn.bjerga@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Rom KE C-386

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bjerga, Torbjørn (2016). Foundational issues in risk analysis and risk management: Advancements in the treatment of model uncertainty and deep uncertainty. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-644-9. 126 s.
  • Bjerga, Torbjørn (2017). Adaptiv risikostyring i tråd med med Ptils nye risikodefinisjon. Petroleumstilsynet; 2017-05-30.
  • Bjerga, Torbjørn; Aven, Terje (2017). Emerging empirical research on risk perception and risk behavior using the new uncertainty–based risk perspectives. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
  • Røed, Willy; Bjerga, Torbjørn (2017). Holistic understanding and clarification of environmental safety barriers in the oil and gas industry. European safety and reliability association; 2017-06-18 - 2017-06-22.
  • Bjerga, Torbjørn (2016). Doktor i risiko. Øyposten. [Avis]; 2016-06-30.
  • Bjerga, Torbjørn (2016). Foundational issues in risk analysis and risk management: Advancements in the treatment of model uncertainty and deep uncertainty (Summary in ESRA Newsletter).
  • Bjerga, Torbjørn (2016). Risikoperspektiver - da og nå. 2016-04-06.
  • Bjerga, Torbjørn (2016). Some perspectives on how it is to be a young risk researcher. 2016-11-14 - 2016-11-15.