Et profilbilde

Ekstern sensor
Arild Aurvåg Farsund { "honorific-suffix": "Ekstern sensor", "fn": "Arild Aurvåg Farsund", "tel": "Telefon: 51831682", "email": "arild.a.farsund@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 320

Forskningsområder

Nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk, handelspolitikk og miljø og energipolitikk. Styring i byregioner.

Utvalgte publikasjoner

Dr. polit. avhandling

Farsund, Arild Aurvåg: Stabilitet og endring i norsk landbrukspolitikk: En studie av parlamentariske beslutninger og korporative forhandlinger. Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. RF-rapport 2004/072.

Bøker

Farsund, Arild Aurvåg Leknes, Einar: Norske byregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010.

Artikler/Bokkapitler

Farsund, Arild Aurvåg: Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 30 (2) 2014:85-107.

Farsund, Arild Aurvåg Norway: Agricultural exceptionalism and the quest for free trade In Oluf Langhelle (ed.): International Trade Negotiations and Domestic Politics: The Intermestic Politics of Trade Liberalization London: Routledge 2014.

Langhelle, Oluf, Rommetvedt, Hilmar, Farsund, Arild Aurvåg: Towards the Intermestic Politics of Trade: Institutions, ideas, interests and actors. In Oluf Langhelle (ed.): International Trade Negotiations and Domestic Politics: The Intermestic Politics of Trade Liberalization London: Routledge 2014.

Langhelle, Oluf, Farsund, Arild Aurvåg, Rommetvedt, Hilmar: The Global Trade Agenda. In Oluf Langhelle (ed.): International Trade Negotiations and Domestic Politics: The Intermestic Politics of Trade Liberalization London: Routledge 2014.

Langhelle, Oluf, Farsund, Arild Aurvåg, Rommetvedt, Hilmar: The Intermestic Politics of Trade. In Oluf Langhelle (ed.): International Trade Negotiations and Domestic Politics: The Intermestic Politics of Trade Liberalization London: Routledge 2014.

Normann, Roger, Henning Abelsen, Birgit Eikeland, Sveinung Farsund, Arild Aurvåg Fosse, Jens Kristian Hidle, Knut Kvidal, Trine Regional samhandling for innovasjon. I Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.): Innovasjon ? organisasjon, region, politikk Oslo: Cappelen Damm Akademiske 2013.

Farsund, Arild Aurvåg, Holmen, Ann-Karin Tennås: Towards a New Regional Landscape. Urban Research and Practice. Vol. 4 (1): 23-37. 2011.

Farsund, Arild Aurvåg, Leknes, Einar: Innledning: Byregioner og styringsutfordringer. I Arild Aurvåg Farsund og Einar Leknes (red.): Norske byregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010.

Holmen, Ann-Karin Tennås, Farsund, Arild Aurvåg: Perspektiver på styringsnettverk og nettverksstyring. I Arild Aurvåg Farsund og Einar Leknes (red.): Norske byregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010.

Farsund, Arild Aurvåg: Institusjonalisering av byregional næringspolitikk. I Arild Aurvåg Farsund og Einar Leknes (red.): Norske byregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010.

Farsund, Arild Aurvåg, Leknes, Einar, Holmen, Ann-Karin Tennås: Er nettverksstyring fremtiden for byregionene? I Arild Aurvåg Farsund og Einar Leknes (red.): Norske byregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010.

Hidle, Knut, Farsund, Arild Aurvåg, Lysgård, Hans Kjetil: Urban - Rural Flows and the Meaning of Borders. Functional and Symbolic Integration in Norwegian City-regions. European Urban and Regional Studies. Vol. 16 (4): 409-421. 2009.

Farsund, Arild Aurvåg, Hidle, Knut, Lysgård, Hans Kjetil: The Development of City-Regions in Norway. The Importance of Everyday Interaction and Economic Development Policy. In Oddbjørn Bukve, Henrik Halkier and Peter de Souza: Towards New Nordic Regions. Aalborg: Aalborg University Press 2008.

Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg, Holmen, Ann-Karin Tennås: Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer Artikkel i Plan, 1/2007.

Farsund, Arild Aurvåg, Leknes, Einar: Næringspolitikk i fem norske byregioner Artikkel i Plan, 3-4/2006.

Bukve, Oddbjørn, Farsund, Arild Aurvåg, Amdam, Jørgen Næringsliv og sysselsetjing i vår tid I Knut Helle (red): Vestlandets historie, bind 1: Natur og næring. Bergen: Vigmostad og Bjørke 2006.

Rommetvedt, Hilmar, Farsund, Arild Aurvåg, Leknes, Einar: Reorganizing the Policy-Making Process: Committee Change and Environmental Politics In Hilmar Rommetvedt: The Rise of the Norwegian Parliament. London: Frank Cass 2003.

Leknes, Einar, Farsund, Arild Aurvåg: Mot en Vestlandsregion? Artikkel i Plan 2/2002. Farsund, Arild Aurvåg:

Landbruksvareindustrien som politisk aktør ? fra passiv tilpasning til aktiv deltakelse Landbruksøkonomisk forum, nr. 1/2002: 17 - 24.

Farsund, Arild Aurvåg: Fra forhandlingsbordet til Stortingssalen: Jordbruksoppgjørene 1998 ? 2000. I Hilmar Rommetvedt (red): Matmakt ? politikk, forhandling, marked. Bergen: Fagbokforlaget 2002.

Farsund, Arild Aurvåg: Skilleveier i norsk landbrukspolitikk. I Hilmar Rommetvedt (red): Matmakt ? politikk, forhandling, marked. Bergen: Fagbokforlaget 2002.

Rommetvedt, Hilmar, Farsund, Arild Aurvåg og Melberg, Kjersti: Corporatism and Lobbyism in Norwegian Environmental Policy-Making In Stuart S. Nagel (ed) Handbook of Global Technology Policy, New York, Marcel Dekker 2001.

Farsund, Arild Aurvåg: Marked eller miljø? Liberalisering og lokal tilpasning i kraftsektoren Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3/2000: 435 -458.

Farsund, Arild Aurvåg og Rommetvedt, Hilmar: Miljøpolitikk i møtet mellom organisasjonene, Stortinget og forvaltningen: Korporatisme eller lobbyisme? I Jan Erling Klausen og Hilmar Rommetvedt (red): Miljøpolitikk ? Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Tano, Oslo 1997.

Opedal, Ståle Harald og Farsund, Arild Aurvåg: Klassisk naturvern: Bevaring av barskog. I Jan Erling Klausen og Hilmar Rommetvedt (red): Miljøpolitikk ? Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Tano, Oslo 1997.

Farsund, Arild Aurvåg: Den globale utfordring: CO2-målsetningen og klimapolitikken. I Jan Erling Klausen og Hilmar Rommetvedt (red): Miljøpolitikk - Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Tano, Oslo 1997.

Opedal, Ståle Harald og Farsund, Arild Aurvåg: Miljøhensyn og lokal sysselsetting: Avgiften på engangsemballasje. I Jan Erling Klausen og Hilmar Rommetvedt (red): Miljøpolitikk - Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Tano, Oslo 1997.

Farsund, Arild Aurvåg: Internasjonaliseringsstrategier i norske fylkeskommuner Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 4/1996.

Farsund, Arild Aurvåg, Sverdrup, Ulf Ingvard: Norsk forvaltning i EØS-prosessen - noen empiriske resultat Nordisk Administrativt tidsskrift, nr. 1/1994.

Pågående forskning

Prosjektleder for prosjektet: «Food Security and Trade Policy-Making: The New International Agenda and Framework Conditions for Norwegian Primary Industries». Finansiert av NFR sitt program BIONÆR

Arbeidserfaring

2013 -

Førsteamanuensis i Statsvitenskap, Universitetet i Stavanger

2006 -

International Research Institute of Stavanger ? IRIS - Seniorforsker

2003 (januar - mai)

Visiting Scholar ? Scancor, Stanford University, USA.

2000 ? 2005

RF ? Rogalandsforskning, Seniorforsker

1999

RF ? Rogalandsforskning, Faggruppeleder

1993 ? 2000

RF ? Rogalandsforskning, RF-Samfunn, Forsker

1992 ? 1993

LOS-senteret, Bergen, Forskningsassistent

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Farsund, Arild Aurvåg (2020). Politicization strategies in domestic trade policy making: Comparing agriculture and seafood sectors in Norway.. Journal of Comparative Policy Analysis. ISSN 1387-6988. DOI: 10.1080/13876988.2020.1755839.
 • Daugbjerg, Carsten; Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2018). The Resilience of Paradigm Mixes: Food Security in a Post-Exceptionalist Trade Regime. I: Transforming Food and Agricultural Policy. Post-exceptionalism in Public Policy. Routledge. ISBN 978-0-8153-6036-0.
 • Daugbjerg, Carsten; Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2017). The Resilience of Paradigm Mixes: Food Security in a Post-Exceptionalist Trade Regime.. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. Volum 24. Hefte 11. s. 1698-1715. DOI: 10.1080/135001763.2017.1334079.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Daugbjerg, Carsten (2017). Debating food security policy in two different ideational settings: a comparison of Australia and Norway.. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. Volum 40. Hefte 4. s. 347-366. DOI: 10.1111/1467-9477.12091.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode (2016). Historiske veivalg i jordbrukspolitikken. I: Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1743-4. s. 23-40.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Daugbjerg, Carsten; Langhelle, Oluf (2015). Food security and trade: reconciling discourses in the Food and Agriculture Organization and the World Trade Organization. Food Security. ISSN 1876-4517. Volum 7. s. 383-391. DOI: 10.1007/s12571-015-0428-y.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2015). Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995. I: Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02605-3. s. 105-129.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2014). Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. Volum 30. Hefte 2. s. 85-107.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2014). Norway : agricultural exceptionalism and the quest for free trade. I: International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization. Routledge. ISBN 978-0-415-81156-9. s. 148-173.
 • Langhelle, Oluf; Farsund, Arild Aurvåg; Rommetvedt, Hilmar (2014). The global trade agenda. I: International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization. Routledge. ISBN 978-0-415-81156-9. s. 23-48.
 • Langhelle, Oluf; Farsund, Arild Aurvåg; Rommetvedt, Hilmar (2014). The intermestic politics of trade. I: International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization. Routledge. ISBN 978-0-415-81156-9. s. 174-206.
 • Langhelle, Oluf; Rommetvedt, Hilmar; Farsund, Arild Aurvåg (2014). Towards the intermestic politics of trade: institutions, ideas, interests and actors. I: International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization. Routledge. ISBN 978-0-415-81156-9. s. 1-22.
 • Normann, Roger Henning; Abelsen, Birgit; Farsund, Arild Aurvåg; Eikeland, Sveinung; Fosse, Jens Kristian; Hidle, Knut; Kvidal, Trine (2013). Regional samhandling for innovasjon. I: Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-38331-2. s. 273-300.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2012). Innovation policy in City-Regions: Internationalization Strategies as Policy Instruments. IDEAS. ISSN 1860-6873.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2011). Towards New Regional landscape. Urban research and Practice. Urban Research and Practice. ISSN 1753-5069. Volum 4. Hefte 1. s. 23-37. DOI: 10.1080/17535069.2011.550495.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås; Leknes, Einar (2010). Er nettverksstyring fremtiden for byregionene?. I: Norske byregioner, utviklingstrekk og styringsutfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-870-5. s. 173-184.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar (2010). Innledning: Byregioner og styringsutfordringer. I: Norske byregioner, utviklingstrekk og styringsutfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-870-5. s. 11-28.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Farsund, Arild Aurvåg (2010). Perspektiver på styringnettverk og nettverkstyring. I: Norske byregioner, utviklingstrekk og styringsutfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-870-5. s. 29-54.
 • Hidle, Knut; Farsund, Arild Aurvåg; Lysgård, Hans Kjetil (2009). Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies. ISSN 0969-7764. Volum 16. Hefte 4. s. 409-421. DOI: 10.1177/0969776409340863.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil (2008). The Development of City-Regions in Norway. I: Towards New Nordic Regions. Politics, administration & Regional Development. Aalborg Universitetsforlag. s. 137-159.
 • Amdam, Jørgen; Bukve, Oddbjørn; Farsund, Arild Aurvåg (2006). Næringsliv og sysselsetjing i vår tid. I: Vestlandets Historie : Natur og Næring. Vigmostad & Bjørke AS. ISBN 978-82-419-0401-1. s. 296-339.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2012). En Kina-strategi for Vestlandsrådet og Vestlandet. International Research Institute of Stavanger. 52 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2012). Scenarier 2029 - Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. International Research Institute of Stavanger. 38 s.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Farsund, Arild Aurvåg (2012). Evaluering av Energi og miljø prosjektet. International Research Institute of Stavanger. 30 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2010). Den norske regionalisengsdebatten 2000 - 2010: Posisjoner og perspektiver. International Research Institute of Stavanger. 98 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2010). Doha-runden i WTO: Effekter for norsk fiskeri,- havbruks- og landbrukspolitikk. International Research Institute of Stavanger. 92 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2010). Storbyprosjektet: Sluttrapport fra følgeevaluering fase 2.. International Research Institute of Stavanger. 38 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar (2010). Norske storbyregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-870-5. 192 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Rommetvedt, Hilmar; Langhelle, Oluf (2009). Trade Policy: National Interests and International Negotiations. International Research Institute of Stavanger. 82 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2007). Storbyprosjektet: Underveisevaluering. International Research Institute of Stavanger. 78 s.
 • Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg (2007). Framtidig organisering av Stavangerregionen Næringsutvikling. International Research Institute of Stavanger. 37 s.
 • Rusten, Grete; Pettersen, Inger Beate; Nødland, Svien Ingve; Farsund, Arild Aurvåg; Hauge, Jarleiv; Aall, Carlo; Brandshaug, Ståle; Yttredal, Else Ragni (2006). Opplevelsesnæringene på Vestlandsbygdene Betingelser, strategier og muligheter. Samfunns- og næringslivsforskning. ISBN 82-491-0427-7. 172 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar; Ellingsen, Winfried (2006). Storbyene og region nivåene. International Research Institute of Stavanger. 69 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Nødland, Svein Ingve (2006). Rammebetingelser og ressursgrunnlag for satsing på matsektoren i Rogaland. International Research Institute of Stavanger.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Solberg, Øivind; Njå, Ove (2005). Luftfarten i omstilling -sikkerhetsvurderinger i den politiske beslutningsprosessen. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8249004256. 27 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Lægreid, Per (veileder) (2004). Stabilitet og endring i norsk landbrukspolitikk. En studie av parlamentariske beslutninger og korporative forhandlinger. Rogalandsforskning. ISBN 82-490-0312-8. 366 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar; Årethun, Torbjørn (2002). Vestlandsutredningen. RF-Rogalandsforskning. ISBN 82-490-0164-8. 122 s.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode; Langhelle, Oluf (2020). Adapting design to context. A comparative study of three international organizations.. Universitetet i Tromsø; 2020-01-06 - 2020-01-08.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2019). Brexit and Europe’s Differentiated Order: The Case of Fisheries Policy – The Norwegian Perspective. Department of Food and Resource Economics; 2019-04-02.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2019). Post-exceptionalism in domestic trade policy making: Comparing the significance of politicization in agriculture and seafood sectors in Norway.. NTNU; 2019-01-07 - 2019-01-09.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode (2019). The WTO’s governance system for food trade. University of Concordia; 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode (2019). Turbulence in World Trade Regulations: WTO’s Agri-food Governance Under Strain. ECPR; 2019-09-04.
 • Langhelle, Oluf; Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode (2019). The Design of International Organizations. University of Wroclaw; 2019-09-04 - 2019-09-07.
 • Nilsen, Ruth Einervoll; Farsund, Arild Aurvåg (2019). MDG: – Det er ein myte at me er eit byparti. [Internett]; 2019-08-28.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2018). Organisasjonsutforming i internasjonal politikk. Universitetet i Bergen; 2018-01-08 - 2018-01-10.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode (2018). Balancing food security and food safety interests in trade policy making: The case of EU – US relations. IPSA; 2018-07-22 - 2018-07-25.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode (2018). Power, interests and institutional resilience: The case of public goods and transatlantic relations in food trade. Universität Hamburg; 2018-08-22 - 2018-08-25.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2017). EU og BREXIT – hva kan konsekvensene bli for Norge?. Universtitetet i Stavanger; 2017-11-14.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2017). Trade policy making in Norway: Coordinating the defensive and offensive interests of agriculture and seafood. University of Southern Denmark; 2017-08-08 - 2017-08-11.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf; Narlikar, Amrita; Uhre, Andreas Nordang (2017). The Framing of Food Security in the Doha Round Negotiations: The Case of G33 and G10.. Universitetet i Oslo; 2017-09-07 - 2017-09-09.
 • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2017). «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?. Høgskolen i Østfold; 2017-11-01 - 2017-11-02.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2016). Food governance in Norway: Coordinating different institutional logics in agriculture and seafood.. ECPR; 2016-09-07 - 2016-09-10.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2016). Institusjoner, ideer og interesser: Matsikkerhet og utviklingslinjer i norsk politikk. Universitetet i Agder; 2016-01-06 - 2016-01-08.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2015). Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995. Statsviterforeningen i Rogaland; 2015-12-03.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Daugbjerg, Carsten; Langhelle, Oluf (2015). Challenging Agricultural Normalism in the Global Food Security Debate?. Universita Cattolica del Sarco Cuore, Milan; 2015-07-01 - 2015-07-04.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Daugbjerg, Carsten; Langhelle, Oluf (2015). Coordinating food security policy in two different ideational settings: a comparison of Australia and Norway.. Universite de Montreal; 2015-08-26 - 2015-08-29.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2015). Fiskeri- og landbruksinteressenes plass i norsk handelspolitikk.. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo; 2015-01-05 - 2015-01-07.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2015). Norsk handelspolitikk etter 1995. Norsk utenrikspolitisk institutt; 2015-10-21.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2014). Food Security and ‘Intermestic’ Character of Trade Policy Making. Second draft. Universitetet i Tromsø; 2014-01-06 - 2014-01-08.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2014). Food security and trade: Contested ideas in two international organizations. International Political Science Association; 2014-07-19 - 2014-07-24.
 • Farsund, Arild Aurvåg (2013). Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk. Universitetet i Bodø; 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Langhelle, Oluf (2013). Food Security and ‘Intermestic’ Character of Trade Policy Making. University of Grenoble; 2013-06-26 - 2013-06-28.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Nordmark, Ingvald (2013). Han frykter en blå regjering vil redusere subsidier og tollvern. NRK Rogaland. [Internett]; 2013-08-21.
 • Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg (2011). Nettverk trenger politisk kontroll.
 • Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2007). Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil (2006). Norwegian City Regions and Functional Integration: The Cases of Everyday Regional Interaction and Business Policy. 2006-09-21 - 2006-09-24.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Leknes, Einar (2006). Næringspolitikk i fem norske byregioner.
 • Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg (2002). "Mot en Vestlandsregion".
 • Fosso, Eli Janette; Leknes, Einar; Melberg, Kjersti; Nødland, Svein Ingve; Farsund, Arild Aurvåg (2005). Framtidsbygda. Berrefjord & Thomassen AS. http://odin.dep.no/lmd/html/fremtidsbygda/.