Et profilbilde

Avdelingsleder
Inger Marie Egenberg { "honorific-suffix": "Avdelingsleder", "fn": "Inger Marie Egenberg", "tel": "Telefon: 51832689", "email": "inger.m.egenberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling konservering
Rom AM B-223
Tlf priv/mob 91155423

UTDANNING

 

Doktorgrad i konservering (PhD) 2003, Universitetet i Göteborg, Institutionen för miljövätenskap och kulturvård, ICUG.

Konservator (Master of science) 1993, Det kongelige danske kunstakademi, Konservatorskolen, København og Konserveringstekniker (Bachelor of science) 1990 - Det kongelige danske kunstakademi, Konservatorskolen, KøbenhavnSvennebrev møbelsnekker 1984. Elvebakken videregående skole, Oslo.

Annen skolering:

2.delskurser ved Konservatorskolen, tils. 4 mnds varighet 1992-93, i statistikk, mikroskopi, apparaturkjennskap, biologisk nedbrytning, avanserte analysemetoder, syntetiske polymerer og utvidet teknisk museologi.

International course on wood conservatorion technology Oslo, 1.juni -9.juli 1992. Arr. ICCROM, ICOMOS, NTH og Riksantikvaren.

KJ 120 Organisk kjemi, 1991. Universitetet i Oslo (5 vekttall)

Kristendomskunnskap grunnfag 1980. Universitetet i Oslo

Psykologi grunnfag 1979. Universitetet i Oslo

Examen Philosophicum 1976. Universitetet i Oslo

Examen Artium 1975. Naturfaglig studieretning, Stavanger Katedralskole

Arbeidsrelatert opphold i utlandet:

2.feb-29.mai 1997 gjestestudent ved Department of Archaeological Sciences, University of Bradford, med deltagelse på kurs; «Instrumental Analysis» og «Forensic Archaeology».

Faglige foreninger:

Nordisk konservatorforbund, Norsk seksjon, NKF-N

(kasserer/nestleder i styret 2008-2010). Deltok på forbundsrådsmøte på Island 2-4 juni 2008 og generalforsamling i ECCO, Sofia, 30.-31.mars 2009. European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations.Norsk tjenestemannslag, NTL ? tillitsvalgt i NIKU fra 2004-2006Nordisk konservatorforbund, Norsk seksjon, NKF-N kasserer i NKF-N-styret 1994-97.

Undervisning

Forskningsområder

Kvalifikasjoner:

Gjennomføring og ledelse av prosjekter innen arkeologisk konservering, forvaltning, forskning, formidling og utøvende virksomhet relatert til bevaring av kulturhistorisk materiale, bygningsvern og tradisjonelle håndverks­teknikker, samt tilgrensende tverrfaglig kulturminnevern.

Spisskompetanse på trekonservering, milebrent tjære, tradisjonell framstilling, tjæretekno­logi og -kjemi, tjærebreing med målsetting om prosessuell autentisitet, forvaltnings­praksis og ?historikk for stavkirkene. Studier av tyri som råstoff, og rammebetingelser for tradisjonell utnyttelse av tyri med dagens fellingspraksis for furu. Fagseminarer og kursvirksomhet innen disse temaene. Verdiskaping fra skog til bygg.

Erfaring fra tverrfaglig forskning og flerfaglig prosjektarbeid og prosjekt­ledelse innen bygningsvern, og verdensarv. Et visst internasjonalt forsk­ernettverk vedr. tjæreforskning, og nordisk nettverk innen konservering.

Erfaring fra søknadsvurdering, forskningskoordinering, referee / fagfellevurdering for internasjonalt og norsk tidskskrift, undervisning, internettpublisering, veiledning / eksaminatorvirksomhet (for kjemi­studenter), undervisning og sensor­virksomhet for konservator­studenter (hovedfag-/master) UiO, som kommisjonsmedlem og opponent ved uteksaminering av dr.grader i Norge og Sverige.

Utvalgte publikasjoner

2015:

Egenberg, I.M. (2015). Tarry substances on historic ships. Do we need a strategy to preserve it's information potential? Condition.2015 Conservation and digitalization. Ed.: K.Piotrowska and P.Kionieczny. Gdansk, National Maritime Museum: pp 25-30


2012:

Egenberg, I.M. (2012) Powerpoint-presentasjon som bilag til ?Referat  från Seminarium kring tjära och tjärstrykning? ved Riksantikvarie­ämbetet Visby, 20-21 oktober 2011. Nettpublikasjon.

http://www.raa.se/publicerat/varia2012_1.pdf

Nymoen, P.red., Egenberg, I. M., & Koren, E. S. (red.medl). (2012).

                Norsk Maritimt Museum Årbok 2011. Oslo: Norsk Maritimt Museum.

2011:

Egenberg, I. M. (2011). En pute med flere liv. Gamle hus, hager & interiør. Nr 5, 2011(5), 58-61.

2010:

Egenberg, I.M. (2010) Tjære og båt var to sider av samme sak før i

            tiden. Norsk sjøfartsmuseum. Årbok 2009, s 211-230

Egenberg, I.M. (in press). The cultural significance of pine tar to historic

           wooden ships. Proceedings. Antarctica Symposium and

           Workshop.Conserving wrecks for future generation. Hasselt

           University, Belgium. October 26th-27th 2009.

Egenberg, I.M. (2010) Hvorfor trenger NKF-N en ny rolleforståelse?

          Norske Konserves 1/2010.

2006:

Egenberg, I.M. 2006. Kvalitativ og kvantitativ vurdering av tyri til

           tjæreproduksjon. Strategiske instituttprogrammer 2001-2005,

           NIKU Tema (18): 115-129

Egenberg, I.M. 2006. Stammetyri på finsk maner: en slags tyri er det

           uansett! Kulturarven nr 1, 2006, 48?53.

Egenberg, I.M., Skar, B og Swensen, G. (eds.). Kultur ? Minner og

           Miljøer. Strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NIKU Tema

          (18): 354 s. NIKU, Oslo  

2005:

Egenberg, I.M. 2005a. Kulturhistorisk verdi av milebrent tyritjære. Kysten 2005, 10-14.

Egenberg, I.M. 2005b. Verdiskaping og bygningsvern. Kulturarven 31.jan 2005, 36-37.

Boro, M., I.M. Egenberg, A. Sæterdal, K. Sørlie & L. Mydland (red.). 2005. Forslag til Senter for byggbevaring (SBB). Rapport utarbeidet for Miljøverndepartementet. Norsk institutt for kulturminneforskning Upublisert rpt.

Egenberg, I.M. & J.M. Stornes. 2005. Husmannsgrend på Simenstadhøgda. Dokumentasjon og tilstandsregistrering høsten 2005. Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU Rapport Bygninger og omgivelser 14/2005.

2004:

Egenberg, I.M. 2004a. Milebrent tyritjære. Årbok til Foreningen til norske Fortidsminnemerkers Bevaring 158, 127-136.

Egenberg, I.M. 2004b. Tre i tiden. Faglig sluttrapport for Delprosjekt A Tradisjonsbaserte løsninger (www.niku.no/treitiden. Oslo: www.niku.no.

Egenberg, I.M. 2004c. www.niku.no/tjaere

Egenberg, I.M. 2004d. www.niku.no/treitiden

Winness, M. & I.M. Egenberg. 2004. Løsning 5 Kvåvtak/kavletak med halvkløyvinger. Tre i tiden Generell informasjon, terminologi, litteratur og lenker.

Annen nettpublisering som bidragsyter / prosjektutvikler: http://www.est.hio.no/evu/prosjekt/dks/God_og_gammel/

2003:

Egenberg, I.M. 2003a. Tarring maintenance of Norwegian, medieval stave churches. Characterisation of pine tar during kiln-production, experimental coating procedures and weathering. (Göteborg Studies in Conservation / Acta Universitatis Gothoburgensis 12). Göteborg: Göteborg University.

Egenberg, I.M. 2003b. Tre i tiden - for tradisjonsbaserte løsninger i vår tid. NBF-nytt 17, 6-8.

Egenberg, I.M., A.K. Holtekjølen & E. Lundanes. 2003. Characterisation of naturally and artificially weathered pine tar coatings by visual assessment and gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Cultural Heritage, 221-241.

2002:

Egenberg, I.M. 2002. 3.9.12. Overflatebehandling: Tjærebreing. In 3. Bygninger og anlegg (ed.) Riksantikvaren. Riksantikvarens informasjon om kulturminner. Oslo: Riksantikvaren.

Egenberg, I.M., J.A.B. Aasen, A.K. Holtekjølen & E. Lundanes. 2002. Characterisation of traditionally kiln produced pine tar by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 62, 143-155.

2001:

Egenberg, I.M. 2001a. Produksjon og bruk av tjære i vikingtid, middelalder og nyere tid. Kvalitetskriterier for tjære før og nå. In Bottnisk kontakt X. Föredrag vid maritimhistorisk konferens i Vasa 4.-5.2.2000 (ed.) J. Morney. Bottnisk kontakt. Vasa, Finland: Österbottens museum.

Egenberg, I.M. 2001b. Tjære: brenning, koking og bruk. In Strategisk instituttprogram 1996-2001  Konservering: strategi og metodeutvikling, NIKU 104 (ed.) G. Swensen. Oslo: Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU.

2000:

Egenberg, I.M. 2000a. Tjærebreing av stavkirker. Maihaug-bladet 8, 10-13.

Egenberg, I.M. 2000b. Tjærebreing av stavkirker fra middelalderen (NIKU Fagrapport 12. Oslo: Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU.

1999:

Egenberg, I.M. & J. Glastrup. 1999. Composition of kiln-produced tar. In ICOM Committee for Conservation, 12th Triennial Meeting, Lyon 29 August - 3 September (ed.) J. Bridgland: James & James (Science Publishers) Ltd.

1998:

Ruthenberg, K., I.M. Egenberg & C. Heron. 1998. Poster 218: Viking- and Middle Age Tars from Norwegian Ships. In 31.st International Symposium on Archaeometry, Budapest, Hungary. 27 April - 1May 1998. Program and Abstracts (ed.) K.T.B.a.T. Horváth. Budapest: István Gedai.

1997:

Egenberg, I.M. 1997a. Kiln-Produced Tar. In Proceedings of the First International Symposium on Wood Tar and Pitch, July 1st - 4th 1993, Biskupin (eds) W. Brzezinski & W. Piotrowski. Warsaw, Poland: State Archaeological Museum.

Egenberg, I.M. 1997b. Tjærens sammensetning, produksjonsmetoder og anbefalinger om bruk av tjære til vernearbeid og rekonstruksjoner i kystdistrikta. In Utvinning og bruk av tjære til vedlikehold og nybygg i kystdistriktene (ed.) S. Bakkevig. Norsk museumsutvikling Skriftserie. Oslo.

1995:

Egenberg, I.M. 1995. Teknisk konservering av helleristninger i Østfold, 1995. In Prosjekter for varig vern av helleristninger i Østfold 1995 (ed.) A.-S. Hygen. Sarpsborg: Kulturavdelingen, Østfold fylkeskommune.

1994:

Egenberg, I.M. 1994b. Del V: Teknisk konservering av helleristninger, utvalgte felt. In Tilstandsregistrering, konservering og skjøtsel av helleristninger i Østfold 1994 (ed.) A.-S. Hygen. Sarpsborg: Kulturavdelingen, Østfold fylkeskommune.

1993:

Egenberg, I.M. 1993a. Innledning til et tjæreprosjekt hos Riksantikvaren. In Teknisk bygningsvern. Rapport fra seminar 30.10.-1.11. 1991, Raulandsakademiet (ed.) D. Nilsen. Oslo: Norges forskningsråd, avd. NAVF.

Egenberg, I.M. 1993b. Milebrent tjære. Master of Science, unpublished: The Royal Danish Academy of Fine Arts

Egenberg, I.M. 1993c. Tjærebrenning i mile. Fortidsvern 19, 8-10.

1991:

Egenberg, I.M. 1991. Hva med milebrent tjære? Teknisk Ukeblad, (6).

Egenberg, I.M. & D. Moe. 1991. A "stop-press" announcement. Damage caused by a widely used herbarium mounting technique. Taxon 40, 601-604.

Pågående forskning

Programleder for UiS programområde BEVARES 2014-2016, med spesielt ansvar for delprosjekt.... Relevant formidling og publisering innen dette har vært som deltaker i programkomiteen for konserveringsdelen av konferansen (19-20 juni 2015), konferansedeltakelse ved CONDITION.2015 Conservation and digitalization.  

Arbeidserfaring

2013-dd: Avdelingsleder for Konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

2009-2013: Førstekonservator ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo, med hovedansvar for konserveringen av inntil 13 båtvrak og diverse løs­funn fra den såkalte Barcode-tomten i Bjørvika i Oslo. Hadde funksjon som museets forskningskoordinator fra sep 2011-feb 2013.

Etter 1.jan 2010 heter museet Norsk Maritimt Museum, NMM

2006 ? 2009: Leder for Prosjekt Bryggen, med fast stilling som spesial­rådgiver i Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavd, Seksjon for kulturminnevern og museum. (Bryggen i Bergen står siden 1979 på  UNESCO's "World cultural heritage list")

2001-2006: Fast stilling som forsker i NIKU, fra 2004 i gruppen Bygning og omgivelser

1996- 2000: Stipendiat finansiert av NFR i stilling som konservator i NIKU, avd. for Objekt og bygning.

1994-96: Teknisk konservator ved konserveringsseksjonen, Oldsaksamlingen, Universitetet i Oslo, UiO

1993-94: Teknisk konservator ved Riksantikvarens restaureringsatelier.

1990-93:  Konserveringstekniker / konservatorelev, Riksantikvarens restaureringsatelier. Teknisk avd.

1988: Tekniker, Anticimex, Oslo

1985 (3 mnd): Snekker, Fylkesmuseet i Telemark og Grenland, Skien.

1984-85: Snekker, Dikemark sykehus, vintermnd'er ved årsskiftet, Asker.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Egenberg, Inger Marie (2015). Tarry substances on historic ships - do we need a strategy to preserve its information potential?. I: CONDITION.2015 Conservation and digitalization. National Maritime Museum in Gdańsk. ISBN 978-83-64150-10-4. s. 25-30.
  • McHale, Emily; Williams, Peter A.; Egenberg, Inger Marie; Gundersen, Lise-Lotte (2018). The Development of Lignin-Like Oligomers for the Consolidation of Waterlogged Archaeological Wood. University of Oslo.
  • Egenberg, Inger Marie (2017). Bygget som dokument og kilde. Restaureringsprosjektet Domkirken 2025;
  • Egenberg, Inger Marie (2017). Erfaringer fra doktorgradsstudiet om tjæring. Fikk vi en eksakt oppskrift?. Anno museum;
  • Egenberg, Inger Marie (2017). Konservering av kleberstein på Stavanger domkirke.
  • Jonsdottir, Solveig; Egenberg, Inger Marie (2017). Domkirken 2025 - Steinkonservering. Arkeologisk Museum Stavanger, UiS;
  • Egenberg, Inger Marie (2015). Tarry substances on wooden ship wrecks - do we need a strategy to preserve its information potential?. National Maritime Museum; 2015-05-19 - 2015-05-22.