Et profilbilde

Professor
Martin Gunnar Gulbrandsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Martin Gunnar Gulbrandsen", "tel": "Telefon: 51831808", "email": "martin.gulbrandsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for matematikk og fysikk
Rom KE E-538
Hjemmeside http://www.ux.uis.no/~martingg/

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gulbrandsen, Martin G; Kleppe, Johannes; Kro, Tore August; Vatne, Jon Eivind (2015). Matematikk for ingeniørfag - oppgaver og fasit. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205477964. 288 s.
 • Gulbrandsen, Martin G; Kleppe, Johannes; Kro, Tore August; Vatne, Jon Eivind (2013). Matematikk for ingeniørfag. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205432338. 720 s.
 • Gulbrandsen, Martin G (2017). Degenerations of Hilbert schemes of points. Politecnico di Torino; 2017-10-03 - 2017-10-05.
 • Gulbrandsen, Martin G (2017). Degenerations of Hilbert schemes of points. Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences; 2017-09-11 - 2017-09-15.
 • Gulbrandsen, Martin G (2014). Klokka, kryptografi og 12-tonemusikk: Kongruensregning, permutasjoner og elliptiske kurver. 2014-11-04.
 • Gulbrandsen, Martin G (2013). Aritmetisk geometri: Fra pytagoreiske tripler til Fermats siste sats og Faltings teorem. Universitetet i Stavanger;
 • Gulbrandsen, Martin G (2010). Donaldson-Thomas invariants with a view toward abelian threefolds. 2010-03-05.
 • Gulbrandsen, Martin G (2010). Endelige delskjema av abelske varieteter og Schottky-problemet. 2010-11-12.
 • Gulbrandsen, Martin G (2010). Monads and the Serre construction of vector bundles on abelian threefolds. 2010-09-17.
 • Gulbrandsen, Martin G (2010). Obstruction theory for perfect complexes on abelian threefolds. 2010-07-08.
 • Gulbrandsen, Martin G (2010). Moduli spaces for vector bundles on abelian varieties. 2010-08-31.
 • Gulbrandsen, Martin G (2009). Vektorbunter og monader på noen trefoldigheter. 2009-11-13.
 • Gulbrandsen, Martin G (2009). "Winfried Scharlau: Wer ist Alexander Grothendieck?" Bokanmeldelse.
 • Gulbrandsen, Martin G; Kleppe, Johannes; Kro, Tore August; Vatne, Jon Eivind (2013). Digital arbeidsbok til Matematikk for ingeniørfag. Gyldendal Akademisk.