Et profilbilde

Overingeniør
Xiang Ming Xu { "honorific-suffix": "Overingeniør", "fn": "Xiang Ming Xu", "tel": "Telefon: 51831816", "email": "xiang.m.xu@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi og biovitenskap

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Alexeeva, Marina; Moen, Marivi Nabong; Xu, Xiang Ming; Rasmussen, Anette; Kirpekar, Finn; Klungland, Arne; Bjelland, Svein (2017). hSMUG1 is a bi-functional DNA glycosylase. Norwegian Biochemical Society; 2017-01-19 - 2017-01-22.
  • Alexeeva, Marina; Moen, Marivi Nabong; Xu, Xiang Ming; Rasmussen, Anette; Kirpekar, Finn; Klungland, Arne; Bjelland, Svein (2016). hSMUG1-catalysed uracil-DNA strand incision. FEBS; 2016-10-03 - 2016-10-08.
  • Alexeeva, Marina; Moen, Marivi Nabong; Xu, Xiang Ming; Rasmussen, Anette; Kirpekar, Finn; Klungland, Arne; Bjelland, Svein (2016). hSMUG1-catalysed uracil-DNA strand incision. 2016-08-25 - 2016-08-28.
  • Agafonov, Oleg; Selstø, Christina Helen; Thorsen, Kristian; Xu, Xiang Ming; Drengstig, Tormod; Ruoff, Peter (2015). The Organization of Controller Motifs Leading to Robust Plant Iron Homeostasis. The French Society of Plant Biologists; 2015-07-05 - 2015-07-09.