Et profilbilde

Prosjektleder
Trond Meling { "honorific-suffix": "Prosjektleder", "fn": "Trond Meling", "tel": "", "email": "trond.meling@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-419

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

2000

Graver med hest og hesteutstyr. Eit uttrykk for makt og alliansar på Vestlandet i merovingartida? Upubl. Hovudfagsoppgåve i Arkeologi ved UiB. Bergen

 

2001

Ein storgard frå romartida på Hundvåg i Stavanger. Frà haug ok heini. Nr. 4, s.23-27. Stavanger

 

To jordbruksbuplassar frå yngre steinalder på Hundvåg Stavanger. Frà haug ok heini. Nr. 4, s. 28-31. Stavanger

 

2002

To isbroddar frå Kvalbein på Ogna, og Vesteins ferd til dødsriket. Frà haug ok heini. Nr. 2, s. 28-30. Stavanger

 

Førhistoriske busetnadsspor på Kolbeinstveit I Suldal. Frà haug ok heini. Nr.4, s. 5-7. Stavanger

 

Eit gardsanlegg frå eldre jernalder og ein gjenfunnen gravhaug på Figgjo i Sandnes. Frà haug ok heini. Nr. 4, s. 8-11. Stavanger

 

Eit bronsebeksel frå Eldøy på Stord og dei maktpolitiske tilhøva i Sunnhordland i vikingtida. Stord sogelag Årsskrift 2002, s. 7-13. Stord

 

Graver med hest og hesteutstyr. Eit uttrykk for makt og alliansar på Sørvestlandet mot slutten av merovingartida? Arkeologiske Skrifter frå Universitetet i Bergen, Nr. 11, s. 119-130. Bergen

 

2003

Områdetiltak ? skjøtsel av kulturminne og kulturlandskap langs Nasjonal Turistveg, RV.13. Upubl. Porsjektrapport Rogaland fylkeskommune. Stavanger

 

2004

Bispegården i Stavanger ? Gårdens utvikling i middelalderen med utgangspunkt i en trebygning fra høymiddelalderen. Viking Bind LXVII ? 2004, s. 199-214. Oslo

 

2005

Husfrua med mjødbegeret ? Tankar kring ei rikt utstyrt kvinnegrav frå yngre romartid på Rommetveit, Stord. Sunnhordland Årbok 2005 ? Band 86, s. 19-31. Stord

 

2008

NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser. Ormen Lange Nyhamna. Bjerck, H. B. (red.), Leif Inge Åstveit, Trond Meling, Jostein Gundersen, Guro Jørgensen og Ståle Normann. Tapir forlag. Trondheim

 

Nyregistrerte busetnadsspor frå jernalder i Sauda. Frà haug ok heini. Nr. 4. Stavanger

 

2009

Frå ?Spesialområde bevaring? til ?Hensynssoner?. Rogaland i utvikling Nr. 2, 2009, 36-37. Stavanger

            

Buplasspor frå steinalderen langs Sønnalandsstraumen på Bokn. Frà haug ok heini. Nr. 4, s. 6-9. Stavanger

           

Gullringar og glasbeger ? Gåver og alliansar på Nordmøre i eldre jernaler. Årbok for Nordmøre 2009, s. 70-79. Kristiansund

 

2010

Et keramikkfunn frå slutten av yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund ? en offernedleggelse i gårdsnær utmar? Primitive tider 2010 12. årgang, s. 93-102. Oslo

 

En nyregistrert boplass frå overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Bøvågen på Karmøy. Frà haug ok heini. Nr. 2, s. 19-22. Stavanger

 

2011

Kulturminnevernet i Rogaland. Frà haug ok heini. Nr. 3, s. 16-21. Stavanger

 

2012

En offernedleggelse fra yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund. Frà haug ok heini. Nr. 4, s. 18-22. Stavanger

           

2013

Kongesteinen ? ein heller med spor etter stølsdrift frå eldre jernalder i Lysebot? Frà haug ok heini. Nr. 2, s. 25-28. Stavanger

           

Kongsgård ? Middelalderens bispegård i Stavanger. Stavangeren ? medlemsblad for byhistorisk forening i Stavanger, s. 120-130. Stavanger

 

2014

To graver med hest og hesteutstyr fra Tu. Maktpolitiske forhold på Sørvestlandet i yngre jernalder. I: Kristoffersen, E. I., Nitter, M. & Solheim, E. (red.) Et Akropolis på Jæren? AmS-Varia 55, s. 107-115. Stavanger

 

Vikingtidas finsmedar i Sømmevågen. Frà haug ok heini. Nr. 4, s. 15-18. Stavanger

 

2015

Et finsmedanlegg frå yngre jernalder utenfor Stavanger. Fornvännen 2015/2, s. 131-133. Stockholm

                         

                       

Dugstad, Alræk, S. & Meling T. 2002: Hundvåg-prosjektet på ekskursjon til Nord-Jylland. Frà haug ok heini. Nr. 2, s. 34-38. Stavanger

 

Meling, T. & Aasbøe, M. K. 2008: Spennende funn gir ny viten om Rogalands fortid. Rogaland i utvikling Nr. 4, 2008, s. 64-67. Stavanger

Pågående forskning

- Maktpolitiske forhold på Sør-Vestlandet i yngre jernalder

- Utviklingen av jordbruksbosetningen på Hundvåg i Stavanger fra yngre steinalder til vikingtid

- Bosetningen på Sør-Vestlandet mellom eldre og yngre steinalder 

Arbeidserfaring

2013- Forsker Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

2006-2013: Rådgiver Rogaland fylkeskommune

2003-2006: Prosjektleder NTNU-Vitenskapsmuseet, Trondheim

2002-2003: Kulturvernkonsulent Rogaland fylkeskommune

2000-2002: Utgravingsleder Arkeologisk Museum i Stavanger

1995-2000: Diverse arkeologisk feltarbeid for Bergen Museum, Universitetet i Bergen og Arkeologisk museum i Stavanger

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Meling, Trond (2017). Hellere i Rogaland og bruken av landskapet i førromersk jernalder. Viking. ISSN 0332-608X. Volum 80. s. 7-24. DOI: 10.5617/viking.5464.
 • Meling, Trond (2016). Farm-Manor-Estate: Agricultural landscape and settlement on Hundvåg, Southwest Norway. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. s. 151-171.
 • Meling, Trond (2014). To graver med hest og hesteutstyr fra Tu. Maktpolitiske forhold på Sørvestlandet i yngre jernalder. I: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. s. 107-115.
 • Meling, Trond (2010). Et keramikkfunn fra slutten av yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund - en offernedleggelse i gårdsnær utmark?. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volum 12. s. 93-102.
 • Meling, Trond (2008). Helse Miljø Sikkerhet (HMS). I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 50-52.
 • Meling, Trond (2008). Jernalder - Middelalder 500 BC - 1536 AD. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 601-608.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 33 Selnesbukta - Bosetningsspor fra mellommesolittisk tid og yngre bronsealder - jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 177-186.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 36 Håhaugana - Aktivitets- og bosetningsspor fra senmesolittikum - yngre jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 197-215.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 49 Nordre Steghaugen - Bosetningsspor fra eldre/yngre steinalder og førromersk jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 257-266.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 55 Håhaugane - Bosetnings- og dyrkningsspor fra førromersk jernalder - yngre jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 313-321.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 56 Håsanden - Bosetnings- og dyrkningsspor fra bronsealder og førromersk jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 323-334.
 • Meling, Trond (2008). Lokalitet 58 Håsanden - Bosetnings- og dyrkningsspor fra førromersk jernalder og eldre romertid. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 335-346.
 • Meling, Trond (2008). R2 Gilderneset - Gravrøys fra romertid. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 469-472.
 • Meling, Trond (2008). R3 Gilderneset - Gravrøys fra bronsealder/førromersk jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 473-476.
 • Meling, Trond (2008). Senneolittisk tid - Bronsealder (SN) 2300-500 BC. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 596-600.
 • Meling, Trond (2004). Bispegården i Stavanger - Gårdens utvikling i middelalderen med utgangspunkt i en trebygning fra høymiddelalderen. Viking. ISSN 0332-608X. Volum LXVII. s. 199-214.
 • Meling, Trond; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise (2018). Arkeologiske undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder på Varaberg (id 216503, id 216501, id 217017).. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 70 s.
 • Meling, Trond; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise (2018). Arkeologiske undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder på Varaberg (id 216503, id 216501, id 217017,)Skadberg gnr. 32, bnr. 1233 m/fl. i Sola kommune, Rogaland fylke.. Arkeologisk Museum i Stavanger. 70 s.
 • Meling, Trond (2016). Arkeologiske granskingar av busetjingsspor frå yngre jernalder i Helleren (id 34551). Haneberg gnr. 46, bnr. 82 i Sokndal kommune. Oppdragsrapport 2016/19. Arkeologisk Museum i Stavanger. 14 s.
 • Meling, Trond (2016). Arkeologiske sikringsgranskingar i Helleren (id 34551). Haneberg gnr. 46, bnr. 82 i Sokndal kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2016/22. Arkeologisk Museum i Stavanger.
 • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale (2008). NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. 670 s.
 • Åstveit, Leif Inge; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Cyvin, Øylov Emma; Wangberg, Nina (2004). "Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder".
 • Meling, Trond (2019). Førromersk bosetning på Varaberg. Liten graving med overraskende funn.. Arkeologisk museum; 2019-01-18.
 • Meling, Trond (2019). Hundvågs bosetningshistorie. Øyane historielag; 2019-05-06.
 • Meling, Trond (2019). Hundvågs bosetningshistorie. Byhistorisk forening Stavanger; 2019-04-24.
 • Meling, Trond (2019). I takes a village…? Settlement structure and landscape use in Southwest Norway in the last Millennium BC. European Association of Archaeologists; 2019-09-04 - 2019-09-07.
 • Meling, Trond (2019). Professional artisans in a local setting. A non-ferrous metal workshop from the early Viking Age in Southwest Norway. Expanding Horizons; 2019-04-25 - 2019-04-28.
 • Meling, Trond; Sørskog, Oliver Djøseland (2019). Feltsesongen for 2018 ved Arkeologisk museum, UiS. Møre og Romsdal fylkeskommune; 2019-03-13 - 2019-03-14.
 • Meling, Trond (2018). Feltsesongen 2017 ved Arkeologisk museum. Arkeologisk museum & Rogaland fylkeskommune; 2018-03-14 - 2018-03-15.
 • Meling, Trond (2018). Newfound knowledge of Mesolithic and Neolithic settlement activities due to the preservation of organic material. A case study from Rogaland, Norway. European Association of Archaeologists; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Meling, Trond (2018). Rituals in the transformed landscape of Late Bronze Age Southwest Norway. European Association of Archaeologists; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Meling, Trond (2018). Treskjærerkunst fra bronsealder. Gjenstander fra fortiden 13.
 • Meling, Trond; Knudsen, Andreas Høy (2018). Graver frem steinalderen. Forskerforum. [Fagblad]; 2018-01-01.
 • Meling, Trond (2017). 6000 år gamle steinalderbuplassar og sølvsmeder frå vikingtida. Unike funn frå dei arkeologiske utgravingane på Sømme i 2013-14. Statoil seniorklubb Stavanger; 2017-09-04.
 • Meling, Trond (2017). Bosetningen fra yngre bronsealder og førromersk jernalder rundt Hafrsfjord. Arkeologisk museum, UiS; 2017-12-13 - 2017-12-15.
 • Meling, Trond (2017). Fort "hjort" - om feildateringer av røyser. Arkeologisk Museum, UiS; 2017-02-27 - 2017-02-28.
 • Meling, Trond (2017). Fra gård til gods - bosetningsutviklingen på Hundvåg fra slutten av steinalder til vikingtid. Arkeologisk museum, UiS; 2017-02-07.
 • Meling, Trond (2017). Hus fra bronsealder og førromersk jernalder på Sømme i Sola.
 • Meling, Trond (2017). Rituelle kontekster på boplasser fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder - et eksempel fra Rogaland. Universitetsmuseet i Bergen/AHKR, UiB; 2017-03-21 - 2017-03-23.
 • Meling, Trond (2017). The wild among the domestic. Outfield resources at Late Bronze Age and Early Iron Age farms in SW Norway. SAA (Society for American Archaeology); 2017-03-29 - 2017-04-02.
 • Denham, Sean Dexter; Meling, Trond; Bjørdal, Even (2016). Viking Period burials from Hove-Sørbø, Rogaland: a matter of context. 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Meling, Trond (2016). Frå eldre til yngre steinalder. Ein presentasjon av lokalitet 7 i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2016). Grev i historia til Helleren. Dalane Tidende. [Avis]; 2016-05-06.
 • Meling, Trond (2016). Skjult av fleire meter tjukke torv- og sandlag. Unike steinalderbuplassar frå Sømmevågen i Sola kommune.
 • Meling, Trond (2016). Sømmevågen - et boplasskompleks fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Sørvest Norge. Foreløpige resultater og metodiske tilnærminger. Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs Universitet; 2016-02-26.
 • Meling, Trond (2016). Vikingtidens smeder ved Hafrsfjord. Vestforld fylkeskommune; 2016-11-19.
 • Meling, Trond; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Soltvedt, Eli-Christine; Buer, Margareth Hana; Ytterdal, Anne (2016). Mellom himmel og jord - funderingar kring Stavanger domkyrkje. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Kristoffersen, Siv; Meling, Trond; Oma, Kristin Armstrong (2015). Bokpresentasjon: "Et Akropolis på Jæren?". Universitetsbibliotektet; 2015-04-30.
 • Meling, Trond (2015). Boplassen ved Sola flyplass. www.forskning.no. [Internett]; 2015-01-12.
 • Meling, Trond (2015). Dateringer fra Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2015). Et finsmedanlegg fra yngre jernalder utenfor Stavanger.
 • Meling, Trond (2015). Foreløpige resultater fra de arkeologiske utgravingene i Sømmevågen 2014. SFYK, Bergen Museum; 2015-04-10.
 • Meling, Trond (2015). From Farm to Manor. The Agricultural settlement from the Late Neolithic to the Late Viking Age at Hundvåg in Stavanger, Southwest Norway. Forskning i fellesskap; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Meling, Trond (2015). From Farm to Manor. The Agricultural settlement from the Late Neolithic to the Late Viking Age at Hundvåg in Stavanger, Southwest Norway. Part II. Forskning i fellesskap; 2015-12-07 - 2015-12-09.
 • Meling, Trond (2015). Mysterious object forund in a Stone Age settlement in Norway. Science Nordic. [Internett]; 2015-02-14.
 • Meling, Trond (2015). Mysterious object unearthed at Stone Age site in Norway. News Network Archaeology. [Internett]; 2015-02-17.
 • Meling, Trond (2015). Resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2014. Statens vegvesen; 2015-02-26.
 • Meling, Trond (2015). Resultater fra utgravingene i Sømmevågen, Sola k. 2013-2014. Sola Rotary; 2015-02-24.
 • Meling, Trond (2015). The Late Mesolithic/Early Neolithic site Sømmevågen in South West Norway: Preliminary results. University og Belgrade; 2015-09-14 - 2015-09-18.
 • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde (2015). Foreløpige resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2014. Arkeologisk Museum, UiS; 2015-04-17.
 • Meling, Trond (2014). Beinharpun frå Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Dette menneskebeinet er mer enn 6000 år. Nettartikkel NRK. [Internett]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). Eit unikt funn i nordisk sammenheng. Nettartikkel NRK. [Internett]; 2014-10-25.
 • Meling, Trond (2014). Fiskekrok fra lokalitet 8 i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Graver frem en 6000 år gammel landsby. Solabladet. [Avis]; 2014-10-02.
 • Meling, Trond (2014). Kvalbein frå Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Kvifor la nokon ein menneskearm i søppelet?. Nettartikkel NRK. [Internett]; 2014-10-14.
 • Meling, Trond (2014). Over 6000 år gamle mennesgebein fra Sømmevågen. NRK-Rogaland. [Radio]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). Over 6000 år gamle menneskebein.
 • Meling, Trond (2014). Over 6000 år gamle menneskebein fra Sømmevågen. NRK-Rogaland. [TV]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). Påskehilsen fra Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2013/2014. Statens vegvesen; 2014-06-20.
 • Meling, Trond (2014). Se hva arkeologene har funnet ved Flyplassvegen. Solabladet. [Avis]; 2014-06-05.
 • Meling, Trond (2014). To måneder med avdekking i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Utgraving av steinalderboplasser.
 • Meling, Trond (2014). Utgravingene i Sømmevågen 2013. Arkeologisk Museum; 2014-03-25.
 • Meling, Trond (2014). Vikingtidas finsmedar i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2014). Vikingtidens finsmeder i Sømmevågen. Arkeologisk Museum; 2014-03-25.
 • Meling, Trond (2014). "Årets arkeologiske utgravinger" Sømmevågen. Arkeologisk museum, UiS; 2014-10-21.
 • Meling, Trond (2014). Årets utgravinger i Sømmevågen 2014. Norsk arkeolog møte;
 • Meling, Trond (2013). Arbeidsuke i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2013). Dyrkingsprofiler og lag på lag med ardspor.
 • Meling, Trond (2013). En vei fra yngre jernalder.
 • Meling, Trond (2013). Finsmeder i Sømmevågen i yngre jernalder.
 • Meling, Trond (2013). Flere bosetningsspor fra yngre jernalder i Sømmevågen.
 • Meling, Trond (2013). Hus fra yngre jernalder?.
 • Meling, Trond (2013). Kongesteinen - ein heller med spor etter stølsdrift frå eldre jernalder i Lysebotn?.
 • Meling, Trond (2013). Kongsgård - Middelalderens bispegård i Stavanger.
 • Meling, Trond (2013). Oppstart av utgravingene i Sømmevågen, Sola kommune.
 • Meling, Trond (2013). Sømmevågen 2013: bosetningsspor fra vikingetid. Norsk arkeolog møte; 2013-12-07 - 2013-12-09.
 • Meling, Trond (2013). Årets utgravinger i Sømmevågen. Arkeologisk museum; 2013-11-22.
 • Meling, Trond (2012). En offernedleggelse fra yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund.
 • Meling, Trond (2011). Kulturminnevernet i Rogaland.
 • Meling, Trond (2010). En nyregistrert boplass fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Bøvågen på Karmøy.
 • Meling, Trond (2009). Buplasspor frå steinalderen langs Sønnalandsstraumen på Bokn.
 • Meling, Trond (2009). Frå¨"Spesialområde bevaring" til "Hensynssoner".
 • Meling, Trond (2009). Gullringar og glasbeger - Gåver og alliansar på Nordmøre i eldre jernalder.
 • Meling, Trond (2008). Nyregistrerte busetnadsspor frå jernalder i Sauda.
 • Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin (2008). Spennende funn gir ny viten om Rogalands fortid.
 • Meling, Trond (2006). Graver med hest og hesteutstyr. Eit uttrykk for makt og alliansar på Vestlandet i merovingartida?. Fant forum; 2006-06-09 - 2006-06-10.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Giil, Theo; Arntsen, Øyvind (2005). Om de arkeologiske undersøkelser Ormen Lange. NRK P2 Museum - et program om norsk historie. [Radio]; 2005-02-20.
 • Meling, Trond (2005). Husfrua med mjødbegeret - Tankar kring ei rikt utstyrt kvinnegrav frå yngre romartid på Rommetveit, Stord.
 • Meling, Trond (2005). Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder: Bronse- og Jernalderundersøkelsene. Vitenskapsmuseet; 2005-02-28.
 • Meling, Trond (2005). Presentasjon av ark.utgr. i Nyhamna. Norsk Hydro; 2005-09-04.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange: Prosjektet, prosjekterfaringer, utvalg av foreløpige resultater. Vitenskapsmuseet; 2004-12-15.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange. Resultater og erfaringer. Det norske arkeologmøtet; 2004-11-11 - 2004-11-13.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). ??????? ??????? ???????, ??????? 6000 ???. Norgesportalen på russisk. [Internett]; 2004-04-05.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). Arkeologenes feltarbeid nærmer seg slutten. Ormen Lange. com. [Internett]; 2004-06-04.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). Gravfunn vil ikke påvirke framdriften. Hydros internettportal. [Internett]; 2004-03-26.
 • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge (2004). På sporet av de første nordmennene. Dagbladet.no. [Internett]; 2004-08-11.
 • Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond (2004). "Fra Oljealderen til Ormen Lange". NTNU; 2004-09-17 - 2004-09-19.
 • Meling, Trond (2003). Formidling ved Ormen Lange undersøkelsene. NTNU-Vitenskapsmuseet; 2003-02-26 - 2003-02-27.
 • Meling, Trond (2003). HMS-arbeid ved Ormen Lange undersøkelsene. NTNU-Vitenskapsmuseet; 2003-02-26 - 2003-02-27.