Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ingrid Carita Augustsson { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ingrid Carita Augustsson", "tel": "Telefon: 51831762", "email": "carita.augustsson@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for energiressurser
Rom KE E-383

Kalle meg Carita, takk. UiS oppdaterer navnene til alle ansatte mot folkeregisteret, hvilket roter til det for oss som ikke har førstenavn som kallenavn.

Undervisning, våren 2019:

GEO250 er et feltbasert kurs. Det tilkommer noen teoretiske og praktiske timer ved UiS under semesteret. Informasjon om timene ved UiS ligger ute på Canvas.

Forskningsområder

Sedimentology - from source to sink
Sedimentary petrology & geochemistry

Pågående forskning

- Tectono-sedimentary evolution of the continental Triassic Buntsandstein in Central Europe
- Crustal recycling along the continental margin of west Gondwana in Argentina and Chile
- Tectono-sedimentary evolution of the Mexican Oaxaquia terrane during the Palaeozoic
- Development of methods for provenance studies
- Pre-depositional vs. post-depositional origin of Cambrian quartz arenite

Arbeidserfaring

2013-present: Universitetet i Stavanger, Norway
2010-2013: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany
2000-2010: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Nystuen, Johan Petter; Jahren, Jens; Schovsbo, Niels H. (2018). Quartz cementation and diagenetic effects in sandstone – an analog study of Cambrian quartz arenite from Scandinavia. Dansk Geologisk Forening; 2018-01-10 - 2018-01-12.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Berndt, Jasper; Nystuen, Johan Petter; Jahren, Jens; Schovsbo, Niels H. (2017). Provenance and sedimentary processes controlling the formation of Lower Cambrian quartz arenite on Baltica. Norsk Geologisk Forening; 2017-01-09 - 2017-01-11.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Berndt, Jasper; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter; Schovsbo, Niels H. (2016). Transportation controls in the formation of Lower Cambrian quartz arenite on Baltica. IAS; 2016-05-23 - 2016-05-25.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter; Berndt, Jasper; Schovsbo, Niels H. (2016). Transportation and diagenetic controls in the formation of Lower Cambrian quartz arenite on Baltica. 2016-06-26 - 2016-07-01.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter; Schovsbo, Niels H. (2016). Quartz cementation and diagenetic controls in sandstone – an analog study of Cambrian quartz arenite from Baltica. IAS; 2016-05-23 - 2016-05-25.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter (2015). Quartz cementation and diagenetic controls in sandstone – an analog study of Cambrian quartz arenite, Mjøsa District, Norway. NGF; 2015-01-12 - 2015-01-14.