Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ingrid Carita Augustsson { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ingrid Carita Augustsson", "tel": "Telefon: 51831762", "email": "carita.augustsson@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for energiressurser
Rom KE E-383

Vennligst kalle meg Carita. UiS oppdaterer alle ansattes navn automatisk fra folkeregisteret. Dette skaper problem for noen av oss som ikke har vårt første navn som kallenavn.

Undervisning våren 2020:

GEO240 er et feltbasert kurs. I tillegg så treffes vi et par ganger på UiS for teori og praktikk under semesteret. Møtetimene vil ble lagt ut på Canvas.

Forskningsområder

Sedimentology - from source to sink
Sedimentary petrology & geochemistry

Pågående forskning

- Tectono-sedimentary evolution of the continental Triassic Buntsandstein in Central Europe
- Crustal recycling along the continental margin of west Gondwana in Argentina and Chile
- Tectono-sedimentary evolution of the Mexican Oaxaquia terrane during the Palaeozoic
- Development of methods for provenance studies
- Pre-depositional vs. post-depositional origin of Cambrian quartz arenite

Arbeidserfaring

2013 til idag: Universitetet i Stavanger, Norway
2010-2013: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany
2000-2010: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Nystuen, Johan Petter; Jahren, Jens; Schovsbo, Niels H. (2018). Quartz cementation and diagenetic effects in sandstone – an analog study of Cambrian quartz arenite from Scandinavia. Dansk Geologisk Forening; 2018-01-10 - 2018-01-12.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Berndt, Jasper; Nystuen, Johan Petter; Jahren, Jens; Schovsbo, Niels H. (2017). Provenance and sedimentary processes controlling the formation of Lower Cambrian quartz arenite on Baltica. Norsk Geologisk Forening; 2017-01-09 - 2017-01-11.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Berndt, Jasper; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter; Schovsbo, Niels H. (2016). Transportation controls in the formation of Lower Cambrian quartz arenite on Baltica. IAS; 2016-05-23 - 2016-05-25.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter; Berndt, Jasper; Schovsbo, Niels H. (2016). Transportation and diagenetic controls in the formation of Lower Cambrian quartz arenite on Baltica. 2016-06-26 - 2016-07-01.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter; Schovsbo, Niels H. (2016). Quartz cementation and diagenetic controls in sandstone – an analog study of Cambrian quartz arenite from Baltica. IAS; 2016-05-23 - 2016-05-25.
  • Lorentzen, Sanne; Augustsson, Carita; Jahren, Jens; Nystuen, Johan Petter (2015). Quartz cementation and diagenetic controls in sandstone – an analog study of Cambrian quartz arenite, Mjøsa District, Norway. NGF; 2015-01-12 - 2015-01-14.