Et profilbilde

Førsteamanuensis
Eva Christina Furskog-Risa { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Eva Christina Furskog-Risa", "tel": "Telefon: 51834142", "email": "christina.f.risa@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-111

Jeg er utdannet jordmor og helsesøster og har hovedfag i pedagogikk (fordypning helsepedagogikk) fra Universitetet i Bergen.


Min kliniske erfaring er fra kommunehelsetjenesten; jordmortjeneste, helsestasjons og skolehelsetjeneste i ungdoms- og videregående skole.

Undervisnings og veileder erfaring på høgskole og universitets nivå i diverse helsefaglige emner.


Min pedagogiske forankring er lærings og deltagelsesprosesser i skole og arbeidsliv med vekt på sosiokulturelle perspektiv.

Forskningsområder

Forskingsinteressen er helsefremming og sykdomsforebyggende arbeid i et livsløpsperspektiv med fokus på reproduksjon og perinatal helse.


Medlem i forskergruppen Profesjonelle relasjoner- http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-areas/health-and-welfare/professional-relations/

Utvalgte publikasjoner

Risa, C., Friberg, F., & Lidén, E. (2015). Norwegian nurse-midwives? perspectives on the provision of antenatal diabetes care in an outpatient setting: A qualitative study. Women and Birth, 28(2), e1-e6. doi:http://dx.doi.org10.1016/j.wombi.2015.01.013

Risa, E. C., Friberg, F., & Lidén, E. (2012). Experts' Encounters in Antenatal Diabetes Care: A Descriptive Study of Verbal Communication in Midwife-Led Consultations. Nursing Research and Practice. doi:http://dx.doi.org10.1155/2012/121360

Risa, E. C., Friberg, F., & Lidén, E. (2013). Being in an oasis: a restorative and reassuring place- women`s experiences of a valuable antenatal diabetes midwivery consultation. Nursing Reports, 3(1). doi:http://dx.doi.org10.4081/nursrep.2013.e2

Risa, E. C., Lidén, E., & Friberg, F. (2011). Communication patterns in antenatal diabetes care: an explorative and descriptive study of midwife-led consultations. Journal of Clinical Nursing, 20(13-14), 2053-2063. doi:http://dx.doi.org10.1111/j.1365-2702.2010.03552.x

Pågående forskning

Tema for mitt PhD avhandlingsarbeid er svangerskapskonsultasjoner med fokus på kommunikasjon mellom jordmor og den gravide i diabetes poliklinisk kontekst.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Risa, Christina (2018). Communication in midwifery consultations in specialist antenatal care - pregnant women with diabetes and their midwives. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-758-3. 158 s.
  • Risa, Christina (2019). Reisen til doktorgraden. Nærbø Rotary; 2019-01-31.
  • Risa, Christina (2018). In transition-an increased need to know and understand?. Childbearing network qualitative research; 2018-09-27 - 2018-09-28.