Et profilbilde

Postdoktor
Frode Skarstein { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Frode Skarstein", "tel": "Telefon: 51831416", "email": "frode.skarstein@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-112
Hjemmeside http://skarstein.no
Tlf priv/mob 40607233
Merknader Kontorplass på HL-bygget, rom K125

Forskningsområder

Utdanning for bærekraftig utviklingDigitale verktøy i naturfagsundervisningUtforskende arbeidsmetoder

Utvalgte publikasjoner

Skarstein, F. (2014). "Kva ville han med livet - Helge ingstad" - spalte i Dag og Tid, 2.5.2014

Skarstein, F. (2013). "Havet ingen hindring" - Anmeldelse av Ragnar Kvam Jrs biografiske tre-bindsverk om Thor Heyerdahl i Prosa, nr. 5/6, 2013.

Skarstein, F. (2013). "Botanikkens betydeligheter" - Anmeldelse av boka "Seks planter som forandret verden" i Prosa, nr. 1, 2013.

Skarstein, F. (2012). "In it for the long haul: Adolf Hoel in Norwegian polar history" Fram Forum.

Skarstein, F. (2010). "Helge Ingstad - en biografi." (bok) 338 sider. Spartacus Forlag, Bergen.

Skarstein, F. (2010). "Jakten på de tapte apacher." Historie, 20:3.

Skarstein, F. (2008). "Adolf Hoel : forskerspiren 1904-1907" Historie 18:2.

Skarstein, F. (2008). "'...men så kom jo den 9. april i veien.' Adolf Hoel, den glemte polarpioner." (bok) 289 sider. Happy Jam Factory, Bergen.

Skarstein, F. (2007). ?A cursed affair ? how a norwegian expedition to Greenland became the USA?s ?rst maritime capture in World War II.? Polar Research 26(1), 1?14.

Skarstein, F. (2006). ?Eirik Raudes Land - norsk arktisk territorialekspansjon øst for den store bre for 75 år siden?. Historie (nr 3)

Pågående forskning

Prosjektleder ved UiS for det treårige Erasmus plus prosjektet "Space for Science - Implementing Innovations in Science Education", IKS, UiS - 2014-2017.

Diverse populærvitenskapelige skriveprosjekt innen bl.annet. menneskelig partnervalg, krigs- og polarhistorie, samt en naturfagsrelatert lærebok, alt med støtte fra Norsk faglitterær forfatterforening og Fritt Ord.

Arbeidserfaring


Førsteamanuensis i naturfagsdidaktikk, PPU, IKS, UiS
Førsteamanuensis i naturfag, IGIS, UiS

Forskningsbibliotekar, informasjonskompetanse-underviser, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Webredaktør/webforfatter ved Norsk polarinstitutt. Ansvarlig for skriving og redigering av tekst for instituttets nettsider og rapporter.

Post-doc forskning med fokus på fiskeøkologiske tema, immunogenetikk og populasjonsgenetikk med metodikk fra økologi, molekylær biologi, genetikk og immunologi ved Department of Biology, University of Turku, Finland og som besøkende forsker ved Avdeling for evolusjon og økologi, Universitetet i Tromsø, Norge.

Besøkende forsker ved "Spatial Ecology Programme", Department of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland.

Ansatt som post-doc forsker ved Department of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland, arbeidet med spørsmål rundt genetisk variasjon mellom atlantiske, baltiske og russiske laksepopulasjoner.?

Post doc-prosjekt «MHC-polymorphism in stocks of Atlantic salmon: does immunogenetic variation correlate with variation in susceptibility and disease prevalence?», et personlig forskningsstipend fra Norges Forskningsråds Villaksprogram ved Avdeling for evolusjon og økologi, Universitetet i Tromsø, Norge.

Ansatt i et doktorgradsstipend på prosjektet «Sexual selection and immunocompetence in the Arctic charr» ved Avdeling for evolusjon og økologi, Universitetet i Tromsø, Norge.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ljetoff, Marika; Folstad, Ivar; Skarstein, Frode; Yoccoz, Nigel Gilles (2007). Zebra stripes as an amplifier of individual quality?. Annales Zoologici Fennici. ISSN 0003-455X. Volum 44. Hefte 5. s. 368-376.
 • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar; Grahn, Mats; Liljedal, Ståle (2005). Do fish eggs select sperm based on MHC-heterozygosity?. Behavioral Ecology and Sociobiology. ISSN 0340-5443. Volum 57. Hefte 4. s. 374-380.
 • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar; Rønning, Hans Petter (2005). Spawning coloration, parasites and habitat selection in Salvelinus alpinus: initiating speciation by sexual selection. Journal of Fish Biology. ISSN 0022-1112. Volum 67. Hefte 4. s. 969-980.
 • Sorci, Gabriele; Skarstein, Frode; Morand, Serge; Hugot, Jean-Pierre (2003). Correlated evolution between host immunity and parasite life histories in primates and oxyurid parasites. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. ISSN 0962-8452. Volum 270. Hefte 1532. s. 1481-2484.
 • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar; Liljedal, Ståle (2001). Whether to reproduce or not; immune supressions and costs of parasites during reproduction in the Arctic charr. Canadian Journal of Zoology. ISSN 0008-4301. Volum 79. s. 271-278.
 • Liljedal, Ståle; Folstad, Ivar; Skarstein, Frode (1999). Secondary sex traits, parasites, immunity and ejaculate quality in the Arctic charr. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. ISSN 0962-8452. Volum 266. Hefte 1431. s. 1893-1898.
 • Siva-Jothy, Michael T.; Skarstein, Frode (1998). Towards a functional understanding of "good genes". Ecology Letters. ISSN 1461-023X. Volum 1. Hefte 3. s. 178-185.
 • Folstad, Ivar; Skarstein, Frode (1997). Is male germ line control creating avenues for female choice ?. Behavioral Ecology. ISSN 1045-2249. Volum 8. Hefte 1. s. 109-112.
 • Svensson, Erik; Skarstein, Frode (1997). The meeting of two cultures: bridging the gap between ecology and immunology. Trends in Ecology & Evolution. ISSN 0169-5347. Volum 12. Hefte 3. s. 92-93.
 • Skarstein, Frode (1996). Disentangling ‘‘ good genes ’’ from immunocompetence. Oikos. ISSN 0030-1299. Volum 76. s. 199-200.
 • Skarstein, Frode; Folstad, Ivar (1996). Sexual dicromatism and the immunocompetence handicap: An observational approach using Arctic charr. Oikos. ISSN 0030-1299. Volum 76. Hefte 2. s. 359-367.
 • Skarstein, Frode (2010). Helge Ingstad - en biografi. Spartacus. ISBN 9788243005044. 338 s.
 • Skarstein, Frode (2008). '...men så kom jo den 9. april i veien.' Adolf Hoel - den glemte polarpioneren. Happy Jam Factory. ISBN 978-82-997358-4-1. 288 s.
 • Skarstein, Frode (2018). Turning Oil Engineers Into Teachers: Pre-Service Science Teachers’ Attitudes Towards Climate Change. The International Sustainable Development Research Society; 2018-06-12 - 2018-06-15.
 • Skarstein, Frode (2018). Turning Petroleum Engineers Into Teachers: Climate Change Denial in Pre-Service Science Teachers. ATEE; 2018-08-20 - 2018-08-22.
 • Skarstein, Frode (2017). Adolf Hoel - liv og kollaps. Nittedal Historielag; 2017-02-26.
 • Skarstein, Frode (2017). Holdninger til klimaproblematikk hos PPU-studenter. Naturfagssenteret; 2017-11-15 - 2017-11-17.
 • Skarstein, Frode (2017). Innleder & ordstyrer på "Samfunnet som organisme". Kåkå; 2017-11-22.
 • Skarstein, Frode (2017). Skalering - digitalte verktøy i naturfagsundervisningen. UiS; 2017-11-14.
 • Skarstein, Frode; Jørgensen, Finn Arne (2017). De egentlige klimarebellene.
 • Skarstein, Frode (2014). Helge Ingstad - kva ville han med livet?.
 • Skarstein, Frode (2013). Botanikkens betydeligheter.
 • Skarstein, Frode (2013). Havet ingen hindring.
 • Skarstein, Frode (2012). In it for the long haul: Adolf Hoel in Norwegian polar history.
 • Skarstein, Frode (2010). Jakten på de tapte apacher..
 • Løkse, Mariann Cesilie; Skarstein, Frode (2009). "Where is this library you're talking about?" Student feedback on information literacy classes. Information Today; 2009-10-15 - 2009-10-16.
 • Skarstein, Frode (2008). Adolf Hoel : forskerspiren 1904-1907.
 • Skarstein, Frode (2007). A cursed affair – how a norwegian expedition to Greenland became the USA’s first maritime capture in World War II.
 • Skarstein, Frode (2006). Erik the Red’s Land: the land that never was.