Et profilbilde

Førsteamanuensis
Frode Skarstein { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Frode Skarstein", "tel": "Telefon: 51831416", "email": "frode.skarstein@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-125
Hjemmeside https://www.researchgate.net/profile/Frode_Skarstein
Tlf priv/mob 40607233

Forskningsområder

 • Bærekraftig utviking og utdanning
 • Sosiovitenskapelige kontroverser
 • Klimaskepsis og undervisning
 • Antivitenskapelighet
 • Skalaproblematikk i naturfaget

Utvalgte publikasjoner

Skarstein, F. (2020). Climate beliefs in an oil-dependent economy: Norwegian pre-service science teachers? attitudes towards climate change. Environmental Education Research, 1-20. https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1728233

Skarstein, T. H. & Skarstein, F. (2020). Curious children and knowledgeable adults ? early childhood student-teachers? species identification skills and their views on the importance of species knowledge. International journal of science education, 19. https://doi.org/http://dx.doi.org10.1080/09500693.2019.1710782

Skarstein, F. & Wolff, L.-A. (2020). An Issue of Scale: The Challenge of Time, Space and Multitude in Sustainability and Geography Education. Education Sciences, 10(2), 28. https://doi.org/http://dx.doi.org10.3390/educsci10020028

Pågående forskning

Jeg har siden 2013 arbeidet ved UiS, med interesse for utdanningsforskning i skole og lærerutdanning, og har nå forskningsfokus der lærerstudenters og elevers hverdagsforestillinger møter den naturfaglige fortellingen.

I tillegg ser jeg på hvordan lærerstudenters egne holdninger til sosiovitenskapelige kontroverser som miljø- og klimaproblematikk påvirker deres fagdidaktiske vurderinger, og hvordan dialogiske tilnærminger i lærerutdanningen kan øke studentenes bevissthet om egne og andres holdninger til disse temaene.

Arbeidserfaring

- Førsteamanuensis i naturfagsdidaktikk, PPU, IKS, UiS
- Førsteamanuensis ved lærerutdanningen (naturfag), IGIS, UiS
Tidligere:
- Førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket i Tromsø (2007-2012)
- Informasjonskonsulent ved Norsk polarinstitutt. (2006-2007)
- Visiting researcher at Department of Biology, University of Turku, Finland (2005) and "Spatial Ecology Programme", Department of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland. (2004) 
- Post doc-prosjekt «MHC-polymorphism in stocks of Atlantic salmon: does immunogenetic variation correlate with variation in susceptibility and disease prevalence?», NFRs Villaksprogram (2001-2002)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skarstein, Frode (2008). '...men så kom jo den 9. april i veien.' Adolf Hoel - den glemte polarpioneren. Happy Jam Factory. ISBN 978-82-997358-4-1. 288 s.
 • Skarstein, Frode; Bakken, Anja Kristin (2020). Noen lærerstudenter er mer skeptiske til menneskeskapte klimaendringer enn andre. Forskning.no. [Internett]; 2020-04-15.
 • Skarstein, Frode; Vartdal, Ragnhild (2020). Disse lærer­studentene er mer skeptiske til menneske­skapte klima­endringer. Khrono. [Avis]; 2020-04-17.
 • Skarstein, Frode (2019). CO2 fra Equinors grønnvaskede olje.
 • Skarstein, Frode (2019). Fra Cruden bay til Wagnonlieu - primærkildenes fortelling om Tryggve Gran. Sons of Norway Cleng Peerson Lodge;
 • Skarstein, Frode (2019). Perception of time as a 21st century skill.
 • Skarstein, Frode (2019). Pre-service science teachers' attitudes towards climate change in Norway - regional differences and the role of teacher education.. ESERA;
 • Skarstein, Frode (2019). Turning climate change denying oil engineers into teachers: attitudes and practices. Universitetet i Helsinki; 2019-02-07 - 2019-02-08.
 • Skarstein, Frode (2019). Å hente vann i bekken.
 • Skarstein, Frode (2019). Å hente vann i bekken - det enkle livet.
 • Skarstein, Frode; Johan, Mjønes (2019). Forskningsdagene: verden går til helvete (intervju på lokalen). NRK Rogaland. [Radio]; 2019-09-19.
 • Skarstein, Frode; Johan, Mjønes (2019). Verden går til Helvete. Forskningsdagene 2019/Kapittel-festivalen;
 • Skarstein, Frode; Skarstein, Tuula Helka (2019). Digitale verktøy i naturfagsundervisning. Virkla/Universitetet i Helsinki; 2019-02-06.
 • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode (2019). Curious children and knowledgeable adults - Early childhood student teachers’ species identification skills and their views on the importance of species knowledge. European Sciece Education Research Association; 2019-08-26 - 2019-08-30.
 • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode (2019). Early childhood student teachers’ species identification skills and their thoughts on the importance of species knowledge.. University of Helsinki; 2019-02-08.
 • Skarstein, Tuula Helka; Wolff, Lili-Ann; Skarstein, Frode (2019). Knowledge, understanding and values – Early childhood student teachers' views on species knowledge in the context of ESD.. European Early Childhood Education Research; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Wolff, Lili-Ann; Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode (2019). The Mission Of Early Childhood Education In The Anthropocene. EERA;
 • Skarstein, Frode (2018). Attitudes of pre-service science teachers towards the science and teaching of climate change. European Educational Research Association; 2018-09-04 - 2018-09-07.
 • Skarstein, Frode (2018). Digital metodikk i naturfag. Skolelaboratoriet UiS/Fylkeskommunen; 2018-11-13.
 • Skarstein, Frode (2018). Digitale verktøy og skalaproblematikk i naturfag. UiA og Udir; 2018-11-06 - 2018-11-07.
 • Skarstein, Frode (2018). Dybdelæring og rapportering i naturfaget. Sandnes kommune; 2018-11-22.
 • Skarstein, Frode (2018). Friluftsmannen og eventyreren som ga navn til den forliste fregatten. NRK.no. [Internett]; 2018-11-24.
 • Skarstein, Frode (2018). Holdninger til klimaproblematikk hos PPU-studenter i Norge. Naturfagsenteret; 2018-11-14 - 2018-11-16.
 • Skarstein, Frode (2018). Hvem var Helge Ingstad?. NRK Hordaland. [Radio]; 2018-11-12.
 • Skarstein, Frode (2018). I dragsuget av Helge Ingstads forlis. Bergens Tidende. [Avis]; 2018-12-01.
 • Skarstein, Frode (2018). Tryggve Gran - fra Cruden bay til Wagnonlieu. Sola historielag;
 • Skarstein, Frode (2018). Turning Oil Engineers Into Teachers: Pre-Service Science Teachers’ Attitudes Towards Climate Change. The International Sustainable Development Research Society; 2018-06-12 - 2018-06-15.
 • Skarstein, Frode (2018). Turning Petroleum Engineers Into Teachers: Climate Change Denial in Pre-Service Science Teachers. ATEE; 2018-08-20 - 2018-08-22.
 • Skarstein, Frode; Skarstein, Tuula Helka (2018). Skalaproblematikk og digitale verktøy i naturfag. Forskningsavdeling, UiS; 2018-08-29.
 • Skarstein, Tuula Helka; Skarstein, Frode (2018). Bærekraftig utvikling i lærerutdanning. Universitetet i Stavanger; 2018-12-05.
 • Skarstein, Frode (2017). Adolf Hoel - liv og kollaps. Nittedal Historielag; 2017-02-26.
 • Skarstein, Frode (2017). Holdninger til klimaproblematikk hos PPU-studenter. Naturfagssenteret; 2017-11-15 - 2017-11-17.
 • Skarstein, Frode (2017). Innleder & ordstyrer på "Samfunnet som organisme". Kåkå; 2017-11-22.
 • Skarstein, Frode (2017). Skalering - digitalte verktøy i naturfagsundervisningen. UiS; 2017-11-14.
 • Skarstein, Frode; Jørgensen, Finn Arne (2017). De egentlige klimarebellene.
 • Skarstein, Frode (2014). Helge Ingstad - kva ville han med livet?.
 • Skarstein, Frode (2013). Botanikkens betydeligheter.
 • Skarstein, Frode (2013). Havet ingen hindring.
 • Skarstein, Frode (2012). In it for the long haul: Adolf Hoel in Norwegian polar history.
 • Skarstein, Frode (2010). Jakten på de tapte apacher..
 • Løkse, Mariann Cesilie; Skarstein, Frode (2009). "Where is this library you're talking about?" Student feedback on information literacy classes. Information Today; 2009-10-15 - 2009-10-16.
 • Skarstein, Frode (2008). Adolf Hoel : forskerspiren 1904-1907.
 • Skarstein, Frode (2007). A cursed affair – how a norwegian expedition to Greenland became the USA’s first maritime capture in World War II.
 • Skarstein, Frode (2006). Erik the Red’s Land: the land that never was.