Et profilbilde

Professor
Jan Kristian Hognestad { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Jan Kristian Hognestad", "tel": "Telefon: 51831015", "email": "jan.k.hognestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG N-216
Tlf priv/mob (+47) 900 86 381

Forskningsområder

Språkstrukturelle emner, særlig fonetikk og fonologi.

Talespråkforskning. Spesialitet: prosodi.

Utvalgte publikasjoner

Egne bøker

Tonelagsvariasjon i norsk. Synkrone og diakrone aspekter, med særlig  fokus på vestnorsk. Ph.d.-avhanding. Kristiansand: Universitetet i Agder 2012.


Tonemer i en høytonedialekt, Oslo: Det Norske Samlaget 1997.

 

Medforfatterskap:

Hognestad/Kinn/Lohndal (red.): Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus 2019.


Brøseth/Eide (red.): Språket som system: Norsk språkstruktur. LNU/Fagbokforlaget 2019, kapttel 2.


Blikstad-Balas/Solbu (red.): Det (nye) nye norskfaget. LNU/Fagbokforlaget 2019, kapittel 5.


Igland, Mari-Ann og Mari Nygård (red.): Norsk 5-10. Språkboka. Universitetsforlaget 2017, kapittel 4, 5 og 6.


Traavik/Jansson (red.): Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget 2013, kapittel 5, 6, 7 og 8.


Jansson/Hognestad/Kristoffersen/Krogh/Michelsen: Tema vg1. Norsk språk og litteratur. Oslo: Det Norske Samlaget 2006, kapittel 9 og 11.


Jansson/Hognestad/Krogh/Michelsen: Tema. Norsk for grunnkurset. Lærebok. Oslo: Det Norske Samlaget 2001, kapittel 1 og 5.

 

Utvalg av artikler:

Språk i småbyen: varietet og variasjon. Maal og Minne, hefte 1, 2019, 1-29.


Kort trykksterk vokal i sørlandske dialekter? Hognestad/Kinn/Lohndal (red.): Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus 2019, 129-141.


Prosodiske strategier i norsk som andrespråk. NOA Norsk som andrespråk. Oslo: Novus 2017, 63-84.


Språkdelen av norskfaget ? i læreplan og klasserom. Norsklæreren nr.  2, 2013, 24-29.


Tonaliteten i dialekter på Indre Agder, med særlig fokus på åsdølmålet. Elmevik/Jahr (red.): Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXXVII. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

 2013, 67-78.

Intonasjon som tekstbinding. Maal og Minne, hefte 2, 2009, 170-202.


Prosodisk utvikling i en sørlandsdialekt. Gjensyn med Flekkefjord. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 26, 2008, 37-52.


"Jeg hører det på tonefallet". Om tonale forhold i norske dialekter med særlig fokus på Agder. Hanisch (red.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007. Kristiansand, Høyskoleforlaget, 61-81.


Tonelag i Flekkefjord Bymål. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 25, 57-88.


Tonal accents in Stavanger: from Western towards Eastern Norwegian prosody? Bruce/Horne (ed.): Nordic Prosody. Frankfurt: Peter Lang 2006, 107-116.


Henger det nye norskfaget sammen?  Noen refleksjoner med utgangspunkt i språkemnene i den nye planen. Norsklæreren nr. 2, 2006, 25-27.


Midt mellom tale og skrift: Sondre (8) som fonetiker, Norsklæreren nr. 2, 2002, 32-36.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Fonologi og fonetikk. I: Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2166-0. s. 41-67.
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Kort trykksterk vokal i sørlandske dialekter?. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-029-3. s. 129-141.
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Språk i småbyen: varietet og variasjon.. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Volum 2019. Hefte 1. s. 1-29.
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Prosodiske strategier i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. Volum 33. Hefte 1. s. 63-84.
 • Hognestad, Jan Kristian; Lædre, Per Einar; Gundersen, Tønnes H. (2016). Jakten på damsgårdsdialekten. I: Årbok for Dalane 2015-2016. Dalane Folkemuseum. ISBN 978-82-92196-14-4. s. 8-41.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Tonaliteten i dialekter på Indre Agder, med særlig fokus på åsdølmålet. I: Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. Swedish Science Press. ISBN 9789187403033.
 • Hognestad, Jan K. (2009). Intonasjon som tekstbinding. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 2. s. 170-202.
 • Hognestad, Jan K. (2008). "Jeg hører det på tonefallet." Om tonale forhold i norske dialekter med særlig fokus på Agder. I: Hanisch, Thor Einar (red.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s. 61-81.
 • Hognestad, Jan K. (2008). Prosodisk utvikling i en sørlandsdialekt. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. Volum 26. Hefte 1. s. 37-52.
 • Hognestad, Jan K. (2007). Tonelag i Flekkefjord bymål. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. Volum 25. Hefte 1. s. 57-88.
 • Hognestad, Jan K. (2006). Tonal accents in Stavanger: from western towards eastern Norwegian prosody?. I: Bruce/Horne (red.): Nordic Prosody. Proceedings of the IXth Conference, Lund 2004. Peter Lang Publishing Group. s. 107-116.
 • Hognestad, Jan K. (2002). Tonelag i Stavanger bymål. I: MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møte om norsk språk i Oslo 2001. Novus. s. 115-125.
 • Hognestad, Jan K. (2001). Grammatikk. I: TEMA. Norsk for grunnkurset. Lærebok og tekstsamling. Det Norske Samlaget.
 • Hognestad, Jan K. (2001). Mennesket og språket. I: TEMA. Norsk for grunnkurset. Lærebok og tekstsamling. Det Norske Samlaget.
 • Hognestad, Jan Kristian (1997). Tonemer i en høytonedialekt. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5128-0. 222 s.
 • Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje (2019). Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-029-3. 334 s.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Tonelagsvariasjon i norsk. Synkrone og diakrone aspekter, med særlig fokus på vestnorsk. Universitetet i Agder. ISBN 978-82-7117-701-0. 281 s.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil (2006). Tema vg1 (nettstad). Det Norske Samlaget.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil (2006). Tema vg1: norsk språk og litteratur : lærebok og tekstsamlling. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252167436. 494 s.
 • Hognestad, Jan K. (2001). TEMA. Norsk for grunnkurset. Elevens ressursbok. Det Norske Samlaget. ISBN 8252157629. 159 s.
 • Hognestad, Jan K. (2001). TEMA. Norsk for grunnkurset. Lærebok og tekstsamling. Det Norske Samlaget. ISBN 8252157610. 511 s.
 • Hognestad, Jan K. (2001). TEMA. Norsk for grunnkurset. Ressursperm for læraren. Det Norske Samlaget. ISBN 8252157645. 198 s.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; hognestad, jan k.; hognestad, jan k. (2001). Tema 1. Norsk for vidaregåande skole (AA, MD, ID). Grunnkurs. Nynorsk. Det Norske Samlaget. ISBN 8252157602. 512 s.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K. (2001). Tema 1. Norsk for videregående skole (AA, MD, ID). Grunnkurs. Bokmål. Det Norske Samlaget. ISBN 8252157610. 512 s.
 • Hognestad, Jan Kristian (2000). Årbok for Dalane 1998-1999. Dalane Folkemuseum. ISBN 82-92196-00-5. 208 s.
 • Hognestad, Jan Kristian (1997). Årbok for Dalane 1996-1997. Dalane Folkemuseum. ISBN 82-990358--9-9. 207 s.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Jansson, Benthe Kolberg; Hognestad, Jan K.; Hognestad, Jan K.; Kristoffersen, Kristian E.; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne; Kristoffersen, Kristian Emil (2006). Tema vg1 CD. Det Norske Samlaget.
 • Dversnes, Gunvald; Hognestad, Jan Kristian (2020). Fagfornyelsen - keiserens nye klær?. Spotify. [Internett]; 2020-01-09.
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Damsgårdsdialekten: et lite språkmysterium i Egersund?. Eigersund Historielag;
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Dialekt og sosiolekt i Stavnger-regionen. Rogaland Fylkeskommune;
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Dialektutvikling i Rogaland før og no: Skjer endringane raskare i dag enn nokon gong?. Time Historielag;
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Fornyes språkemnene i fagfornyelsens norskfag?. Landslaget for norskundervisning;
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Hva skjer med dialektene våre?. Y's men;
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Norsk grammatikk - med noen sidesprang ut i den store verden.. Stavanger Katedralskole;
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Sosial identitet som språkbevarende mekanisme.. UiS (Programområdet Linguistic Identities);
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Språkemnene i skolefaget norsk.. NTNU;
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Tonelag i norsk: Hva det er og hvordan det varierer.. NRK P2. [Radio]; 2019-01-06.
 • Hognestad, Jan Kristian (2019). Tonelag i norsk: det historske opphavet.. NRK P2. [Radio]; 2019-01-13.
 • Hognestad, Jan Kristian; Rem, Håvard (2019). Dialektferda med Skambankt.. Kapittel-festivalen;
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Dialekter i endring: nedslag i Stavanger og Madla.. Madla historielag;
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Endringer i talespråket. Kan de forklares?. Dalane videregående skole;
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Mangel på respekt for kvinners språk..
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Om språk og kjønn i det høgere talemålet i Stavanger.. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-11-20.
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Rytme i norsk - og andre språk.. NRK P2. [Radio]; 2018-09-09.
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Språk og språkendring - lokalt og globalt.. Dalane videregående skole;
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Språket i TV-serien "Lykkeland".. NRK1. [TV]; 2018-11-15.
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Språket i TV-serien "Lykkeland".. NRK P1 og P2. [Radio]; 2018-11-15.
 • Hognestad, Jan Kristian (2018). Tone, trykk og rytme: norsk prosodi i andrespråksperspektiv.. Cappelen Damm; 2018-04-17 - 2018-04-27.
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Bløte konsonanter på vei ut i Rogaland?. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-01-19.
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Fonetiske ulikheter mellom øst og vest i Norge. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2017-10-29.
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Glede i det norske språket. Dalane distriktspsykiatriske senter;
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Grammatikk - et stebarn i skolens språkfag?. St. Olav videregående skole;
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Litt om "tonefallet" i rogalandsmål.. Kopervik bibliotek;
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Norsk grammatikk - med noen sidesprang ut i den store verden. St. Olav videregående skole;
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Prosodiske problemer? Rytme, trykk og intonasjon som fokusområde i andrespråksopplæringen: kommentarer og forslag fra en lingvist.. Kompetanse Norge;
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Språk i småbyen. Universitetet i Bergen; 2017-11-22 - 2017-11-24.
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Språkets elementærpartikler.. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2017-04-02.
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Studentaktiv undervisning i språkdelen av norskfaget i GLU 1-7 og lektorutdanningen.. UiS;
 • Hognestad, Jan Kristian (2017). Tale og sang: sangen i talen og tale i sangen. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2017-05-14.
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Andrespråksinnlæreres norske talespråk: snublesteiner og muligheter. VOX (Kompetanse Norge);
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Dialektbruk i NRK Rogaland. NRK Rogaland;
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Dialektforhold i Eigersund og Dalane. Eigersund kommunes pensjonistforening;
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Lyder, ord og setninger: norsk språk i kontrastivt perspektiv.. Bryne Kompetansesenter;
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Norsk uttale i kontrastivt perspektiv: Hvor ligger problemene hos (voksne) andrespråksinnlærere, og hva bør vi fokusere på?. Nygård skole. Norskopplæring og grunnskole for voksne.;
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Ordklasser i norsk. Språkteigen NRK P2. [Radio]; 2016-06-12.
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Ordklasser i verdens språk.. Språkteigen NRK P2. [Radio]; 2016-06-19.
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Språk i musikk - og musikken i språket.. Universitetet i Agder;
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Språkemnene i framtidas skole: muligheter og utfordringer. Utdanningsdirektoratet;
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Språket i Filmavisen. Språkteigen NRK P2. [Radio]; 2016-05-29.
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Språket og mennesket. Jæren senioruniversitet;
 • Hognestad, Jan Kristian (2016). Uttalespørsmål som satsingsområde på andrespråksfeltet: empiriske glimt og forslag til strategier.. Institutt for språk og litteratur, NTNU;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Dialekter i andrespråksopplæringa.. LINGU;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Fagdidaktikk fra mitt perspektiv: norskfaget i lærerutdanninga.. Universitetet i Agder;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Litt om dialektforhold i Egersund og Dalane. Rotary;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Norskopplæring for voksne minoritetsspråklige: et kontrastivt blikk på uttalespørsmål.. Egersund voksenopplæringssenter;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Skarre-r-en i Stavanger: et 200-årsjubileum?. Det musiske verksted;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Skarre-r-ens historie i Rogaland. NRK Rogaland (P1). [Radio]; 2015-10-12.
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Slektskapstermer i norsk. NRK Rogaland (P1). [Radio]; 2015-03-08.
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Språkendringsprosesser: forenkling av grammatikken.. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-04-19.
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Språkendringsprosesser: kompleksifisering av grammatikken. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-04-26.
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Språket i Egersund og Dalane: karakteristiske trekk.. Egersund historielag;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Språkstrukturelle emner: fremdeles et stebarn i skolefaget norsk?. Universitetet i Agder;
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Språktypologi.. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-05-31.
 • Hognestad, Jan Kristian (2015). Talespråk: korrekthet versus diksjon. NRK P2, Språkteigen. [Radio]; 2015-11-22.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Eksamen under fire øyne: om kvalitetssikring av sensur, med og uten ekstern medvirkning. Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS.;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Engelske filmtitler i norskspråklig miljø. NRK P1. [Radio]; 2014-10-22.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Er norsk uttale et forsømt område når andrespråksferdigheter skal utvikles i opplæringen?. Forum for kulturelt mangfold;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Exceptional prosody: The Scandinavian pitch accent. The University of Edinburgh;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Historien om kj-lyden. NRK P2. [Radio]; 2014-06-29.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Lyder og toner i språket. Litt om norsk på mikronivå. Universitetet i Stavanger;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Norsk intonasjon. Høgskolen i Telemark;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Norsk uttale: et problemområde for voksne minoritetsspråklige?. Johannes Læringssenter;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Norsk uttale: konsonanter. NRK P2. [Radio]; 2014-04-13.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Norsk uttale: prosodi. NRK P2. [Radio]; 2014-04-20.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Norsk uttale: vokaler. NRK P2. [Radio]; 2014-04-06.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Retroflekser i norsk. NRK P2. [Radio]; 2014-10-19.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Snart er vi alle østlendinger. Stavanger Aftenblad Pluss. [Avis]; 2014-02-22.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Språkemner i norskfaget: faglige og fagdidaktiske perspektiver på språkkunnskap i skolens norskfag. FAU Hordaland;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Språket som system: instrument eller fascinasjonsobjekt?. Nynorsksenteret / Skrivesenteret; 2014-11-03 - 2014-11-04.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Står fonologiske forhold for lavt i kurs på andrespråkfeltet?. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Talemål, særlig i Rogaland. Sandnes videregående skole;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Tjukk l i norsk. NRK P2. [Radio]; 2014-10-26.
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Toner i vest. Et blikk på talemål fra Hordaland og Rogaland i språkmusikalsk perspektiv. Høgskolen i Bergen;
 • Hognestad, Jan Kristian (2014). Tones in movement: The Scandinavian pitch accent - medieval origins and contemporary variability. Historic Socoilinguistics Network (HiSoN); 2014-07-28 - 2014-08-02.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Knoting i talespråket. NRK P1 Rogaland. [Radio]; 2013-11-15.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Kort trykksterk vokal i sentralsørlandske dialekter. Universitetet i Oslo; 2013-11-28 - 2013-11-30.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Løsninger for norskfaget.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Norsk uttale av r i engelsk. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-04-14.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Ord fra bygd og by i Dalane. Foredrag ved bokpresentasjon. Dalane Folkemuseum;
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Politikerspråk. NRK P1 Telemark. [Radio]; 2013-10-04.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Regelbrudd eller fonologisk tilpassing: korte trykksterke vokaler i dialekter på Sørlandet. Universitetet i Agder;
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Språk og musikk. NRK 1 Dialektriket. [TV]; 2013-10-27.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Språkdelen av norskfaget - i læreplan og klasserom. Landslaget for norskundervisning; 2013-03-08 - 2013-03-09.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Språkdelen av norskfaget - i læreplan og klasserom.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Språket på flyttefot: knoting. NRK 1 Dialektriket. [TV]; 2013-11-17.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Språkforskernes samfunnsoppdrag. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-07-28.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Tonal Accents in Scandinavian: Origin and Development. Adam Mickievicz University; 2013-08-28 - 2013-09-01.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Tonelag i norsk: utvikling og variasjon. Universitetet i Stavanger;
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Tonelag i norsk: utvikling og variasjon. Universitetet i Oslo;
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Tonelagsovergang i østnorsk. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-04-07.
 • Hognestad, Jan Kristian (2013). Å ha "språkøre". NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-11-24.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Fonotaksen i andrespråk og fremmedspråk. NRK P2. [Radio]; 2012-12-09.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Intervju om doktoravhandlingen. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2012-03-27.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Intervju om tonale forhold i norsk språk. Radio Sør. [Radio]; 2012-03-16.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Intonasjon i norsk: uptalk, del 1. NRK P2. [Radio]; 2012-01-15.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Intonasjon i norsk: uptalk, del 2. NRK P2. [Radio]; 2012-01-22.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Musikken i språket. Utviklinga av tonale trekk i norske talemål, med døme frå dialektar på Agder. Kristiansand Mållag;
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Norsk fonetikk: artikulasjonen av konsonanter. NRK P2. [Radio]; 2012-10-14.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Norsk fonetikk: h-lyden. NRK P2. [Radio]; 2012-12-02.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Norsk fonetikk: uttale av forkortelser. NRK P2. [Radio]; 2012-05-06.
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Nyere språkforsknings betydning for morsmålsopplæringa. Universitetet i Agder;
 • Hognestad, Jan Kristian (2012). Pent og stygt språk: Fins det?. NRK P2. [Radio]; 2012-06-04.
 • Hognestad, Jan Kristian (2011). Tonaliteten i dialekter på indre Agder. Universitetet i Agder og Kungliga Gustav Adolf Akademien;
 • Hognestad, Jan K. (2010). Intonasjonen i norsk som andrespråk - et lite bidrag til åpningen av et nytt fagfelt?. 2010-02-26.
 • Hognestad, Jan K. (2010). Vegval i ny lærarutdanning.
 • Hognestad, Jan K. (2009). Beskrivelsen av tonelag i norsk: en oppsummering med et sideblikk til norsk som andrespråk. 2009-08-28.
 • Hognestad, Jan K. (2009). Hva bør norskstudenter i utlandet lære om intonasjon?. 2009-11-26 - 2009-11-28.
 • Hognestad, Jan K. (2009). Hva skal vi lære andrespråkstalere i Norge om norsk intonasjon?. 2009-05-07 - 2009-05-09.
 • Hognestad, Jan K. (2009). Intonasjon som tekstbinding. 2009-03-11 - 2009-03-13.
 • Hognestad, Jan Kristian (2009). Intonasjonen i nordnorsk - og i norsk som andrespråk. NRK P2. [Radio]; 2009-01-04.
 • Hognestad, Jan Kristian (2009). Norsk som studiefag i Asrbajdsjan. NRK P2. [Radio]; 2009-04-19.
 • Hognestad, Jan K. (2008). Ny grammatikk. 2008-01-28.
 • Hognestad, Jan K. (2008). Språksammenlikning. 2008-10-17.
 • Hognestad, Jan K. (2007). En omvisning i språkets mikroverden. Om toner og andre små størrelser i språksystemet. 2007-01-18.
 • Hognestad, Jan K. (2007). Flekkefjord Revisited. Accent realization and the occurrence of stød-like phenomena in the far South of Norway. 2007-01-10.
 • Hognestad, Jan K. (2007). Ny grammatikk. 2007-10-19.
 • Hognestad, Jan K. (2007). Prosodien i et sørlandsk bymål. Et problem, to undersøkelser - og noen scenarier. 2007-03-15 - 2007-03-17.
 • Hognestad, Jan K. (2007). Språksammenlikning: nytt emne i læreplanen for norskfaget. [Radio]; 2007-03-29.
 • Hognestad, Jan Kristian (2007). Grammatikkens plass i norskfaget: en dreining mot kontrastiv grammatikk?. NRK P2. [Radio]; 2007-04-02.
 • Hognestad, Jan Kristian (2007). Språket som system. Lyder, ord og setninger i nyere språkbeskrivelse. Kristiansand Voksenopplæringssenter;
 • Hognestad, Jan K. (2006). Henger det nye norskfaget sammen? Noen refleksjoner med utgangspunkt i språkemnene i den nye planen.
 • Hognestad, Jan K. (2006). Kunnskapsløftet: Den nye læreplanen i norsk. 2006-03-10 - 2006-03-11.
 • Hognestad, Jan K. (2004). Intonasjon og tonelag i sørvestnorske dialekter, med spesielt fokus på Stavanger bymål. Stavanger Katedralskole; 2004-11-12.
 • Hognestad, Jan K. (2004). Musikken i språket: Synger vi når vi snakker til hverandre?. Åpen dag, Høgskolen i Agder; 2004-03-09.
 • Hognestad, Jan K. (2004). Peak delay in Norwegian tonal accent. 2004-09-09 - 2004-09-11.
 • Hognestad, Jan K. (2004). Tonal accents in Stavanger: from Western towards Eastern Norwegian prosody?. 2004-08-08 - 2004-08-10.
 • Hognestad, Jan K. (2004). Tone on the South-Western Coast. Some observations from a research project on Norwegian tonal accent. 2004-03-24 - 2004-03-26.
 • Hognestad, Jan K. (2004). Tonelag i Stavanger bymål: et system i endring?. 2004-02-27.
 • Hognestad, Jan K. (2002). Midt mellom tale og skrift. Sondre (8) som fonetiker.
 • Hognestad, Jan K. (2002). Tone on the South-Western coast. Some preliminary observations from a research project on tonal accent in Southern Norway. 2002-06-07 - 2002-06-09.
 • Hognestad, Jan K. (1999). Nye toner? Språklig tonalitet i talemålsundervisningen.
 • Hognestad, Jan K. (1999). Nyere fonologisk teori.
 • Hognestad, Jan K. (1999). Tradisjon og fornyelse i dialektologien.