Et profilbilde

Professor
Odd Einar Falnes Olsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Odd Einar Falnes Olsen", "tel": "Telefon: 51831675", "email": "oddeinar.olsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-341
Tlf priv/mob +47 93067911

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Olsen, Odd Einar Falnes (2019). Dilemmas of standardization in risk governance.. I: Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach. Routledge. ISBN 978-0-367-25973-0. s. 275-280.
 • Olsen, Odd Einar Falnes (2019). The standardization of risk governance. I: Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach. Routledge. ISBN 978-0-367-25973-0. s. 3-15.
 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (2018). Identifying hazards to include in risk analyses. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press. ISBN 9781351174657.
 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes (2017). How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. s. 269-275.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth Arne (2016). Perspektiver på Samfunnssikkerhet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43494-6. 424 s.
 • Høyland, Sindre; Hollund, Jan Gustav; Olsen, Odd Einar (2015). Gaining access to a research site and participants in medical and nursing research: a synthesis of accounts. Medical Education. ISSN 0308-0110. Volum 49. Hefte 2. s. 224-232. DOI: 10.1111/medu.12622.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2012). Knowledge creation and reliable decision-making in complex emergencies. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management. ISSN 0361-3666. Volum 36. Hefte 2. s. 212-232. DOI: 10.1111/j.1467-7717.2011.01255.x.
 • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H; Olsen, Odd Einar (2011). Responses to accidents in different industrial sectors. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volum 49. Hefte 1. s. 90-97. DOI: 10.1016/j.ssci.2009.12.007.
 • Scharffscher, Kristin Sørung; Olsen, Odd Einar (2011). Strengthening women’s security in crisis? The virtual implementation of strategies and guidelines. Journal of Emergency Management. ISSN 1543-5865. Volum 9. Hefte 3. s. 45-59. DOI: 10.5055/jem.2011.0000.
 • Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas (2010). Small steps towards big accidents. I: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-0-415-55509-8. s. 335-340.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2009). Conflicting goals and mixed roles in risk regulation: a case study of the Norwegian Petroleum Directorate. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. Volum 12. Hefte 3-4. s. 427-441. DOI: 10.1080/13669870902952861.
 • Olsen, Odd Einar; Lindøe, Preben Hempel (2009). Risk on the ramble: The international transfer of risk and vulnerability. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volum 47. Hefte 6. s. 743-755. DOI: 10.1016/j.ssci.2008.01.012.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2008). Risiko på vandring. I: Robust arbeidspraksis : hvorfor skjer det ikke flere ulykker på sokkelen? / Ranveig Kviseth Tinmannsvik (redaktør). Tapir Akademisk Forlag. s. 19-37.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2008). Risk on the ramble: The international transfer of risk and vulnerability. Safety Science. ISSN 0925-7535.
 • Aase, Karina; Olsen, Odd Einar Falnes; Pedersen, Cathrine (2007). Learning engineers to reflect: obstacles and remedies in an engineering community. International Journal of Learning and Change. ISSN 1740-2875. Volum 2. Hefte 4. s. 343-364.
 • Aase, Karina; Olsen, Odd Einar; Pedersen, Cathrine (2007). Learning engineers to reflect: Obstacles and remedies in an engineering community. International Journal of Learning and Change. ISSN 1740-2875. Volum 2. Hefte 4.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2007). Mindful operations in complex emergencies. I: Risk, reliability and societal safety : proceedings of the European Safety and Reliability Conference 2007 (ESREL 2007), Stavanger, Norway, 25-27 June 2007. Taylor & Francis. s. 961-968.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2007). Conflicting Goals and Regulators Roles. I: Risk, Reliability and Societal Safety. Taylor & Francis. s. 585-591.
 • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar (2007). Resistance or acceptance? Mitigation strategies in risk management. Risk Management: An International Journal. ISSN 1460-3799. Volum 9. s. 255-270.
 • Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas (2007). Technological change as a trade-off between social construction and technological paradigms. Technology in society. ISSN 0160-791X. Volum 29.
 • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar; Hovden, Jan (2007). Societal Safety: Concept, Borders and Dilemmas. Journal of Contingencies and Crisis Management. ISSN 0966-0879. Volum 15. Hefte 2. s. 69-79.
 • Juhl, Kirsten Voigt; Olsen, Odd Einar (2006). Societal safety, archaeology and the investigation of contemporary mass graves. Journal of Genocide Research. ISSN 1462-3528. Volum 8. Hefte 4.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2006). The use of metaphors in communicating risk and conflicting goals. I: Proceedings of the European Safety and Reliability Conference 2006 (ESREL 2006),. Taylor & Francis.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar; Lie, Terje (2006). Systematic Occupational Health and Safety Management in Complex Industrial Settings. Applied Ergonomics. ISSN 0003-6870. Hefte CD-ROM.
 • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar (2006). Reliability-seeking networks in complex emergenceis. International Journal of Emergency Management. ISSN 1471-4825. Volum 4. Hefte 2.
 • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar (2005). Different strategies - Equal practice? Risk assesment and management in municipalities. Risk Management: An International Journal. ISSN 1460-3799. Volum 7. Hefte 2. s. 37-47.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2004). Implementing Quality and Health/Safety Systems in the Hospitality Industry. A Comparison with the Aluminium Industry. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. ISSN 1502-2250.
 • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar (2004). Universal and Contextual Tools as a double Strategy in Emergency Planning. ?. Volum 2. Hefte 01.feb.
 • Olsen, Odd Einar; Lindøe, Preben (2004). Trailing Research Based Evaluation ? Phases and Roles. Evaluation and Program Planning. ISSN 0149-7189. Volum 27. s. 371-380.
 • Pedersen, Cathrine; Aase, Karina; Olsen, Odd Einar (2004). The Rise and Fall of Collective Reflection. Reflections: The SoL Journal. ISSN 1524-1734. Volum 5. Hefte 3. s. 1-12.
 • Scharffscher, Kristin Sørung; Olsen, Odd Einar Falnes (2004). Rape in refugee camps as organisational failures. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. Volum 8. Hefte 4. s. 377-397.
 • Lindøe, Preben; Mikkelsen, Aslaug; Olsen, Odd Einar (2002). Fallgruver i følgeforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 219-218.
 • Mikkelsen, Aslaug; Øgaard, Torvald; Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2002). Job characteristics and computer anxiety in the production industry. Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632. Volum 18. Hefte 3. s. 223-239.
 • Olsen, Odd Einar (1990). Planning Theory in a Paradigm Perspective. ?. Hefte 7. s. 83-91.
 • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes (2019). Media og krisehåndtering : Utfordringer i en ny mediehverdag. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202521011. 265 s.
 • Olsen, Odd Einar Falnes; Juhl, Kirsten Voigt; Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland (2019). Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach. Routledge. ISBN 978-0-367-25973-0. 290 s.
 • Mathiesen, Espen Reiss; Olsen, Odd Einar; Boyesen, Marit (2008). Media og krisehåndtering. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276346855. 122 s.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2007). Dilemmas in a humanitarian crisis!:. The Norwegian Refugee Council.
 • Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Boyesen, Marit (2007). Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346855. 260 s.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Hovden, Jan (2005). Samfunnssikkerhet: forsøk på en begrepsfesting. Rogalandsforskning. ISBN 8249003470.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Scharffscher, Kristin Sørung (2005). We landed on our feet again: NRC's reaction to the tsunami of December 26th 2004. The Norwegian Refugee Council.
 • Buytendorp, Hege; Jakobsson, Eva; Olsen, Odd Einar (1997). IT-nettet : store visjoner og små resultater?. Rogalandsforskning. ISBN 82-7220-851-2. 12 s.
 • Olsen, Odd Einar; Heide, Morten (1992). Bærekraftig næringsutvikling: Perspektiver på industrialisering i utviklingsland. Rogalandsforskning.
 • Amundsen, Bård; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2020). Forskere med oppfordring til myndighetene: – Nå må folk få klare beskjeder. forskning.no. [Internett]; 2020-03-13.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes (2020). Risikopolitikk ved et veiskille?.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel (2020). Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten?.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes (2020). Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes; Scharffscher, Kristin Sørung (2020). Når krisen rammer krisen.
 • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland (2020). Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!.
 • Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar (2020). Kunsten å avslutte en krise.
 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (2018). Identifying hazards to include in risk analyses. ESREL;
 • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes (2018). Auditorium UIS Terror og risikoforståelse. Auditorium UIS. [Radio]; 2018-09-05.
 • Cederholm, Sandra; Jensen, Anine; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar (2016). How ancient coordination structures hamper the technological revolution in humanitarian aid. UiA og UiS; 2016-02-25 - 2016-02-26.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Odd Einar Falnes (2016). Beredskap på helsa løs.
 • Jensen, Anine; Cederholm, Sandra; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar (2016). When local capacity becomes insignificant in humanitarian action. UiA og UiS;
 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes (2016). How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. University of Strathclyde and the UK SaRS; 2016-09-26 - 2016-09-29.
 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (2016). RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study. Society of Risk Analysis Europe; 2016-11-14 - 2016-11-15.
 • Åsveen, Guro; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2016). Crowd seeding for community participation in emergency preparedness. UiA og UiS; 2016-02-25 - 2016-02-26.
 • Dommersnes, Tor Dagfinn; Egeland, Jan Laurits; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2015). Én million til Europa tilsvarer 260 til Stavanger. Stavanger: Stavanger Aftenvlad. [Avis]; 2015-10-28.
 • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar (2015). Militær krig mot ideer er umulig: Krigføring og stengte grenser er symbolpolitikk og et utslag av panikk..
 • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar (2013). Dilemmaer i Samfunnssikkerheten. Organisatoriske og politiske utfordringer. Norsk Statsviterforening; 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2006). Humanitarian Emergency Management: Sector Characteristics and the Potential for Coordination. 2006-05-23 - 2006-05-26.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar (2006). Humanitarian emergency management; Sector characteristics and the potential for coordination.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2006). The use of metaphors in communicating risk and conflicting goals. 2006-09-18 - 2006-09-22.
 • Boyesen, Marit; Olsen, Odd Einar (2005). Samfunnsikkerhet -hva er det?.
 • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar; Rosenlund, Lennart (2005). Stability and Change. Technology & Knowledge Networks in the Norwegian Supplier Industry. 2005-06-09 - 2005-06-11.
 • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar (2005). Hva skjer egentlig i oljå?.
 • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar (2004). Industrial dynamics, innovation and development. 2004-06-14 - 2004-06-16.
 • Kruke, B.I.; Olsen, Odd Einar (2004). Reliability seeking networks in complex emergencies. 2004-05-18.
 • Olsen, Odd Einar (2004). Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i en globalisert verden. 2004-08-30 - 2004-08-31.
 • Olsen, Odd Einar; Nilsen, Aud Solveig (2004). Different strategies ? equal practice? Safety management in municipalities. 2004-05-18.
 • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes (2003). Humanitær og militær innsats - en farlig rolleblanding.
 • Heide, Morten; Olsen, Odd Einar (1992). The informal sector in developing countries and its significance for sustainable industrial development. 1992-09-09.