Et profilbilde

Universitetslektor
Åse Kathrine Gjestsen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Åse Kathrine Gjestsen", "tel": "Telefon: 51833146", "email": "ase.k.gjestsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24165

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Fuglestad, Unni; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin (2018). Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT. Utdanningsdirektoratet; 2018-11-07 - 2018-11-08.
  • Gjestsen, Åse Kathrine (2016). "Lese- og skrivevansker". Universitetet i Agder; 2016-09-26.
  • Gjestsen, Åse Kathrine (2016). "Rollen som ressurslærer i lesing". Utdanningsdirektoratet/Lesesenteret UiS; 2016-09-21.
  • Gjestsen, Åse Kathrine (2016). "Staveferdighet og bruk av Lesesenterets Staveprøve" - presentasjon for lærere på 4. trinn. Stavangerprosjektet, UiS; 2016-03-01 - 2016-03-02.
  • Gjestsen, Åse Kathrine (2015). "Hvorfor arbeide med ord og begreper i undervisningen?". Lesesenteret, UiS;
  • Gjestsen, Åse Kathrine (2015). "Lese- og skrivevansker". Universitetet i Agder; 2015-10-12.
  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Kartlegging med nasjonale prøver i lesing og regning. Lesesenteret/Stavanger kommune; 2015-08-20.
  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet. Stavanhgerprosjektet, UiS / Stavanger kommune; 2015-11-04.
  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.