Et profilbilde

Stipendiat
Hege Rangnes { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Hege Rangnes", "tel": "Telefon: 51831153", "email": "hege.rangnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24131

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rangnes, Hege (2017). How do teachers engage second language learners in challenging dialogues about expository texts?. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning; 2017-05-09 - 2017-05-11.
  • Rangnes, Hege (2016). Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1. Lesesenteret, UIS; 2016-04-25 - 2016-04-28.
  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit (2016). Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1. Lesesenteret, UIS; 2016-03-14 - 2016-03-15.
  • Rangnes, Hege (2015). Å tilrettelegge leseopplæringen til elever med norsk som andrespråk. 2015-11-26.
  • Rangnes, Hege (2015). Å velge ut nyttige ord fra en tekst.
  • Rangnes, Hege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik (2015). Arbeid med ord. 2015-10-29.
  • Rangnes, Hege; Aasen, Marit (2017). Arbeid med språk og vokabular. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. STAVANGER.
  • Rangnes, Hege (2016). Arbeid med ord i førlesingsfasen - del 1, Språkløyper. Utdanningsdirektoratet.