Et profilbilde

Universitetslektor
Edle Inga Bentsen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Edle Inga Bentsen", "tel": "Telefon: 51833261", "email": "edle.i.bentsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24166

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bentsen, Edle Inga (2018). Elever som strever med leseflyt. Lesesenteret, UiS; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Bentsen, Edle Inga (2017). Elever som strever med leseflyt og "den andre leseopplæringen".
 • Bentsen, Edle Inga (2017). Fartsblind leseopplæring.
 • Bentsen, Edle Inga (2017). Hva gjør vi når elever strever med ordlesing?.
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Bentsen, Edle Inga (2017). Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn - Økt 2: Når elever strever med å lese ord..
 • Bentsen, Edle Inga; Dahle, Anne Elisabeth (2016). Bokstavprøve.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga (2016). Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing for 1. til 3. trinn.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga (2016). Tidlig kartlegging og kartleggingsprøvers kvalitet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga (2016). Vurdering og oppfølging av kartleggingsresultater.
 • Sunde, Kristin; Bentsen, Edle Inga (2015). Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet.
 • Mossige, Margunn; Bentsen, Edle Inga (2017). Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.