Et profilbilde

Ekstern
Silje Stangeland Lie { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Silje Stangeland Lie", "tel": "Telefon: 51831654", "email": "silje.s.lie@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Rom KA A-212
Hjemmeside http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-kunnskapsbasert-praksis/forskning/diabest/

Bachelorgrad i Mensendieck Fysioterapi, Høyskolen i Oslo

Mastergrad i Helsevitenskap, Universitetet i Stavanger

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. ISBN 978-82-998977-3-0. 145 s.
  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2016). Dropout from internet counselling – a qualitative study. 2016-05-09 - 2016-05-10.
  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2016). Web-based Counselling For Adults With Type 2 Diabetes - The “Drop-outs” Experiences. Diabetesforbundet; 2016-04-27 - 2016-04-29.
  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). Development and testing of an internet-based guided self-determination programme to promote self-management for adults with type 2 diabetes - Feasibility testing of the internet-based guided self-determination programme. DiaBEST Research group; 2015-04-27 - 2015-04-28.
  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). DiaWeb - internettbasert veiledning for personer med type 2 diabetes i allmennpraksis. Helsedirektoratet og NK LMH; 2015-11-18 - 2015-11-20.