Et profilbilde

Forsker
Charlotte Hancock { "honorific-suffix": "Forsker", "fn": "Charlotte Hancock", "tel": "Telefon: 51831128", "email": "charlotte.hancock@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG N-317

Undervisning

Forskningsområder

Utdanningsvitenskap 

Utvalgte publikasjoner

Masteroppgave

 
Tittel: Spesialundervisningens kunnskaps- og legitimeringsgrunnlag
Forfatter: Hancock, Charlotte Helen Haaland

Emneord: Historisk bakgrunn, normalitet og avvik, rettighetsforståelser, spesialundervisning og
videregående skole

Forlag: University of Stavanger, Norway

://brage.bibsys.no/uis/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_26964

Kronikk
"Behovene viktigere enn diagnosen"
Publisert i Stavanger Aftenblad 20. november 2012

http://www.aftenbladet.no/meninger/Behovene-viktigere-enn-diagnosen-3072615.html

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-056-8. 244 s.
  • Auestad, Gaute; Hancock, Charlotte; Roland, Erling Georg (2016). Pilotering av Elevundersøkelsen. Læringsmiljøsenteret, UIS. 20 s.
  • Hancock, Charlotte H. H. (2019). Lærerens rolle i flerkulturelle klasserom i videregående skole.
  • Hancock, Charlotte H. H. (2019). Teachers experiences with promoting school belonging in culturally diverse upper secondary classrooms. 2019-11-07 - 2019-11-08.
  • Hancock, Charlotte H. H.; Fandrem, Hildegunn (2019). Teachers experiences with promoting school belonging in culturally diverse upper secondary classrooms. 2019-11-07 - 2019-11-08.
  • Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Which school related consequences are associated with peer victimization?. ABC National Anti-Bullying Research and Resource Centre; 2016-06-09 - 2016-06-10.