Et profilbilde

Førsteamanuensis
Sara Esmaeeli { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Sara Esmaeeli", "tel": "Telefon: 51833267", "email": "sara.esmaeeli@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-207

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Esmaeeli, Zahra (2018). Kan vi vite hvilke barn som er i faresonen for å utvikle lese-og skrivevansker før de lærer å lese?. 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2018). Familial risk and environmental protective factors of literacy skill: A multifactorial perspective. 2018-07-18 - 2018-07-21.
 • Rongved, Elisabeth; Esmaeeli, Zahra (2018). Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker.
 • Esmaeeli, Zahra (2017). Children with and without Family-Risk of Reading Difficulties (RD): A Multidimensional Perspective. Department of Psychology;
 • Esmaeeli, Zahra (2016). Emergent Literacy and Early Reading Skills: A Multifactorial Perspective. University of Oslo; 2016-09-08.
 • Esmaeeli, Zahra (2016). Familierisiko for Dysleksi/ Lese- og Skrivevansker. Lesesenteret; 2016-06-14.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). MODELING THE EARLY PATH OF WORD READING: EFFECT OF EMERGENT LITERACY, HOME LITERACY ENVIRONMENT AND FAMILY BACKGROUND. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-17.
 • Esmaeeli, Zahra (2015). EMERGENT LITERACY SKILLS & HOME LITERACY ENVIRONMENT. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Esmaeeli, Zahra (2015). Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Esmaeeli, Zahra (2015). Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE)by the Beginning of First Grade: Children with and without Familial Risk (FR) for Reading Difficulties. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2015). Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian. Høgskolen i Hedmark og MultiLing (Senter for flerspråklighet; 2015-06-11 - 2015-06-13.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2014). Emergent literacy skills and Vocabulary: First- and Second-language children. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.