MENY

Ett av forskerskolens tema: Anvendelse og implementering av kunnskap for å forbedre praksis

Ved siden av produksjon av kunnskap skal også ph.d.-kandidatene forberedes på å forandre komplekse praksiser i samsvar med forskningsresultater. I denne sammenhengen må man også gjennomføre en kritisk diskusjon og foreta vurderinger av forskingsresultatene i lys av overordnede samfunns- og yrkesverdier, samt se dette i lys av det praktiske skjønnet som samtidig er nødvendig i yrkesutøverens hverdag, det som man ikke uten videre kan forske på og skaffe seg evidens for.