MENY

Ett av forskerskolens tema: Innovasjon

Det er et forholdsvis nytt begrep anvendt i offentlig sektor og vil i denne sammenheng forstås som kreativ tenkning for at forskningen skal kunne endre praksis til det bedre. Et kritisk perspektiv er derfor nødvendig.

Innovasjon kan omfatte både endringer som er styrt ovenfra og som er utviklet nedenfra gjennom praktisk profesjonsutøvelse. I følge NOU 2011: Innovasjon i omsorg trenger ikke innovasjon å være basert på helt ny forskning eller teknisk viten, men det kan dreie seg om kunnskap som tas i bruk i en ny sammenheng eller brukes på en ny måte.