MENY

Ett av forskerskolens tema: Likestilling i vid forstand

Velferdsstatens profesjoner skal ivareta sentrale prinsipper om likestilling og likhet i tilgang på tjenester. Likestilling er et etisk begrunnet likhetsbegrep for å betegne vilkår, forpliktelser og rettigheter i første rekke mellom kvinner og menn. Men praktisk profesjonsutøvelse finner sted innenfor kontekster preget av stor variasjon med hensyn til etnisitet, seksuell legning, sosial klasse og sosialt kjønn.

Profesjonsutøvere må i økende grad forholde seg til brukere med variert bakgrunn og ulike behov, og profesjonsutøvelse må være forankret i en «kultursensitiv» eller analytisk tilnærming og som gir likestilling videre betydninger. Det er behov for forskning som kan stimulere en slik tilnærming og som forholder seg til spenningen mellom likhet og variasjon i profesjonsutøvelse.