Et profilbilde

Stipendiat
Hilde Lowell Gunnerud { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Hilde Lowell Gunnerud", "tel": "Telefon: 51833269", "email": "hilde.gunnerud@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24168

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2019). The influence of home language on dual language toddlers comprehension in Norwegian. Universitetet i Stavanger;
  • Gunnerud, Hilde Lowell; Rongved, Elisabeth (2018). Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk.
  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Melby-Lervåg, Monica (2018). Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?. Lesesenteret, Stavanger; 2018-11-19.
  • Gunnerud, Hilde Lowell (2017). De syv fallgruvene.
  • Gunnerud, Hilde Lowell (2017). Språklydvansker.
  • Gunnerud, Hilde Lowell (2017). Språkvansker i barnehagen- introduksjon.
  • Gunnerud, Hilde Lowell (2016). Bruk av leselogg.
  • Gunnerud, Hilde Lowell (2016). Å lese bøker i Vrimlebokserien.
  • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger; 2015-11-24.
  • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude (2016). Vår-vrimlebok. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.