Et profilbilde

Universitetslektor
Torunn Strømme { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Torunn Strømme", "tel": "Telefon: 51833279", "email": "torunn.stromme@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-208

Undervisning

BSY 250-1 Sykepleie til pasient og pårørende, del A http://www.uis.no/subject/?code=BSY250_1&parentcat=11715

BSY 251 Sykepleie til pasient og pårørende, del B http://www.uis.no/subject/?code=BSY251_1&parentcat=11715

BSYKI Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis http://www.uis.no/subject/?code=BSYKI3_1&parentcat=11715

BSY BAC Selvstendighet og ansvar i sykepleie http://www.uis.no/subject/?code=BSYBAC_4&parentcat=11715

Forskningsområder

E-læring og simulering i helse og utdanning

Systematisk observasjon og vurdering i sykepleie

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2013-11

-  

Universitetet i Stavanger - Universitetslektor (100%), Underviser og veileder i Bachelor i Sykepleie
                                                     
2004-07 - 2013-11
Helse Stavanger- HF, intensivavdelingen - Intensivsykepleier
                                                       
2000-10 - 2004-07
Sentralsykehuset i Rogaland, akuttmottak - Off. godkjent sykepleier
                                                     
1995-08 - 2000-10
Randaberg kommune, helse- og sosialavdelingen - Off. godkjent sykepleier Avdelingsleder i hjemmesykepleien- vikar: 15.06.1998-31.12.1998
                                                        
1994-08 - 1995-09
Randaberg kommune, Helse- og sosialavdelingen - assistent, siste året i sykepleieutdanningen Arbeid hver 3. helg, samt sommerjobb.
                                                      
1992-10 - 1994-08
Tasta Sykehjem - pleiemedhjelper, i sykepleieutdanningen Arbeid hver 3. helg i sykepleiestudiet, samt sommerjobb.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Strømme, Torunn (2019). I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten (ABCDE prosjektet) - en kvalitative prosess evaluering. USHT Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Viken; 2019-10-29.
 • Strømme, Torunn (2018). Healthcare professionals`observational practice of deteriorating older patients in homecare - a qualitative study. Danish Research Network for Patient Safety and Quality / Fo; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Strømme, Torunn (2018). I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten. USHT, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenste;
 • Strømme, Torunn (2018). I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten. ABCDE prosjektet.. Hjemmetjeneste;
 • Strømme, Torunn; Hurup Thomsen, Line; Gjengedal Sunde, Anne (2018). Innføring av systematisk observasjon og kommunikasjon ved endret helsetilstand. USHT, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester; 2018-02-22.
 • Ree, Eline; Strømme, Torunn; Wiig, Siri; Johannessen, Terese (2017). The role of contextual factors for quality improvement work in nursing homes and home care services. 2017-10-02 - 2017-10-04.
 • Resvoll, Liv-Inger; Våga, Bodil Bø; Strømme, Torunn (2017). MOOC ga bedre utbytte av praksisstudier. https://norgesuniversitetet.no/artikkel/mooc-ga-bedre-utbytt. [Internett]; 2017-05-18.
 • Strømme, Torunn (2017). I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten. Utviklingssenteret i Rogaland; 2017-09-27.
 • Strømme, Torunn (2017). I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten. Utviklingssenteret i Rogaland; 2017-09-20.
 • Strømme, Torunn; Løkken, Atle; Våga, Bodil Bø (2017). Studenter tester ut MOOC som læringsverktøy i sykepleieutdanningen.
 • Våga, Bodil Bø; Strømme, Torunn (2017). Flipping the classroom: Pedagogic and Professional reflections from a Health education perspective. Savonia University, Kuopio, Finland; 2017-02-19 - 2017-02-22.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene (2017). SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care.
 • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina (2017). Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.
 • Strømme, Torunn; Våga, Bodil Bø; Bodsberg, Kristin Glenna (2016). MOOC: INTEGRATION OF NATURAL SCIENCE IN SKILLS AND SYSTEMATIC OBSERVATIONS IN NURSING.. Chalmers University of Technology; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Strømme, Torunn; Bodsberg, Kristin Glenna (2014). MIT og SBAR systemer for å se det viktige tydelig. NSFLIS Norsk Sykepleierforbund landsgruppe for Intensivsykep; 2014-09-24.