Et profilbilde

Høgsk-/øvingslærer
Håvard Ragnhildstveit { "honorific-suffix": "Høgsk-/øvingslærer", "fn": "Håvard Ragnhildstveit", "tel": "", "email": "havard.ragnhildstveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring