Et profilbilde

Stipendiat
Maren Stabel Tvedt { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Maren Stabel Tvedt", "tel": "Telefon: 51832932", "email": "maren.s.tvedt@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Forskningsområder

Læringsmiljø

Relasjon lærer-elev 
Motivasjon
Psykisk helse
Vurderingspraksis

Utvalgte publikasjoner

Stornes, T., Tvedt, M. S., Bru, E. (2013). Best med test? Et motivasjonsteoretisk perspektiv på bruk av normative tester i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 4-5/2013, s. 315-325. 

Størksen, I., Ellingsen, I., Tvedt, M. S., og E. C. Idsøe (2013). Norsk vokabulartest (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole. Psykometrisk vurdering av en nettbasert test. Spesialpedagogikk, 4, 2013.

Masteroppgave i spesialpedagogikk:
Tvedt, M. S. (2011). Danseelevers ma?lorientering og opplevelse av det motivasjonelle klima i relasjon til selvoppfatning og emosjonelle problem. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger, Stavanger.

Pågående forskning

Phd:

Læringsmiljøets betydning for motivasjon og psykisk helse i videregående skole. 

Arbeidserfaring

2015- Stipendiat, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (UiS)

2011-2014: Rådgiver, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (deltid) (UiS)
2011-2014:  Lektor, Stavanger Katedralskole (deltid). Praktiske og teoretiske dansefag
2014: Veileder i dansedidaktikk, Institutt for musikk og dans (UiS)
2007-2011: Dansepedagog i kommunale kulturskoler: Stavanger, Sola og Gjesdal kommune
2004-2009: Danser, koreograf og pedagog i ulike prosjektbaserte oppdrag
2004-2007: Dansepedagog i private og kommunale danseskoler i København

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel (2017). Evalueringen av forsøket uten karakterer i orden og atferd i videregående skoler i Rogaland 2016–2017. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-059-9. 52 s.
 • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin (2018). Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation. International Society for Study of Behavioural Development; 2018-07-15 - 2018-07-19.
 • Tvedt, Maren Stabel (2018). Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relations. Universitetet i Stavanger; 2018-06-20.
 • Tvedt, Maren Stabel (2018). Perceived learning environment in upper secondary school: Its' contribution to motivation, mental health and school completion. University of Stavanger; 2018-05-23.
 • Tvedt, Maren Stabel (2018). Skolevise tilbakemeldinger fra Se videre-prosjektet. Endringer i opplevelse av læringsmiljø, motivasjon og psykisk helse fra T1-T3.. Læringsmiljøsenteret; 2018-06-10 - 2019-01-15.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel (2017). Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?. Universitet i Stavanger. [Internett]; 2017-12-21.
 • Tvedt, Maren Stabel (2017). Emotional engagement and disaffection among upper secondary school students: the role of the learning environment. UiS; 2017-06-21.
 • Tvedt, Maren Stabel (2017). Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd?. Forskning.no. [Internett]; 2017-12-21.
 • Tvedt, Maren Stabel (2017). Tilbakemelding på skolevise resultater i Se videre-prosjektet. UiS; 2017-06-21 - 2017-06-22.
 • Tvedt, Maren Stabel (2016). The learning environment in upper secondary school: It’s contribution to motivation, mental health and school completion. Programområde Læringsmiljø og psykisk helse; 2016-09-05.
 • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin (2016). Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen.