Et profilbilde

Professor II
Hege Langli Ersdal { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Hege Langli Ersdal", "tel": "", "email": "hege.ersdal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Tlf priv/mob +47 99 64 78 22

Hege Langli Ersdal er Forskningsleder for Simulering og Global Helse ved Stavanger Universitetssykehus og har en Professor II stiling ved Helsevitenskapelig Fakultet, Universitet i Stavanger, med en Doktorgrad i Internasjonal Helse fra Universitet i Oslo. Hun er Anestesilege og leder for Akuttmedisinsk forskningsgruppe ved Stavanger Universitetssykehus.

Undervisning

Forskningsområder

Siden 2009 har Hege Ersdal ledet flere store internasjonale forskning- og utviklingsprosjekter relatert til fødsel og nyfødt behandling samt implementering av simuleringsbasert læring i helsetjenesten.

Hege er spesielt opptatt av å fremskaffe ny kunnskap og nye strategier for å hjelpe helsepersonell i å utføre god pasient behandling uansett setting. Som leder av forskningsnettverket Safer Healthcare jobber hun for økt fokus og forskning på implementering av kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosesser i klinisk tjeneste. Hun veileder rundt 15-20 PhD kandidater til enhver tid og har publisert over 70 forskingsartikler de siste årene, i tunge fagfelle vurderte tidsskrift - de fleste som første, andre eller siste forfatter.

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Tjoflåt, Ingrid; Våga, Bodil Bø; Madangi, Paulo; Ralaitafika, Hanitra; Ligmas, Samwel; Ersdal, Hege Langli (2020). Implementation of Simulation - Based Education in Nursing Education Programs in Tanzania and Madagascar.. 2020-03-02 - 2020-03-04.
  • Brattebø, Guttorm; Ersdal, Hege Langli; Wisborg, Torben (2019). Simuleringsbasert teamtrening virker.
  • Schulz, Jörn; Kvaløy, Jan Terje; Engan, Kjersti; Eftestøl, Trygve Christian; Jatosh, Samwel; Hussein, Kidanto; Ersdal, Hege Langli (2019). State transition modeling of complex monitored health data. 2019-03-18 - 2019-03-22.
  • Tjoflåt, Ingrid; Våga, Bodil Bø; Mandangi, Paulo; Ralaitafika, Hanitra; Ligmas, Samwel; Ersdal, Hege Langli (2019). Simulation -based education in nursing education programs in Tanzania and Madagascar.. 2019-11-24 - 2019-11-26.
  • Urdal, Jarle; Engan, Kjersti; Eftestøl, Trygve Christian; Yarrot, Ladislaus Blacy; Kidanto, Hussein; Ersdal, Hege Langli (2019). Noise and Contraction Detection using Fetal Heart Rate and Accelerometer Signals During Labour. 2019-11-12 - 2019-11-13.
  • Ersdal, Hege Langli (2017). Large-scale implementation of Helping Babies Breathe – what is required?.
  • Urdal, Jarle; Engan, Kjersti; Eftestøl, Trygve Christian; Kidanto, Hussein; Yarrot, Ladislaus Blacy; Eilevstjønn, Joar; Ersdal, Hege Langli (2017). Signal Processing and Classification for Identification of Clinically Important Parameters During Neonatal Resuscitation. IEEE Signal Processing Society Malaysia Chapter; 2017-09-12 - 2017-09-14.
  • Perlman, Jeffrey; Velaphi, Sithembiso; Ersdal, Hege Langli; Gadhia, Monica (2015). Antenatal corticosteroids for preterm births in resource-limited settings.
  • Vu, Huyen; Eftestøl, Trygve; Engan, Kjersti; Eilevstjønn, Joar; Linde, Jørgen Erland; Ersdal, Hege (2015). Exploratory Analysis of Ventilation Signals from Resuscitation Data of Newborns. Insticc; 2015-01-12 - 2015-01-15.
  • Huyen, Vu; Eftestøl, Trygve; Engan, Kjersti; Eilevstjønn, Joar; Linde, Jørgen Erland; Ersdal, Hege (2014). Exploratory Analysis of Heart Rate Changes in Newborns to Investigate the Effectiveness of Bag-Mask Ventilation. 2014-09-07 - 2014-09-10.