Et profilbilde

Universitetslektor
Ingrid Rusnes { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ingrid Rusnes", "tel": "Telefon: 51831578", "email": "ingrid.rusnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ SV-343

I am a sociologist who have worked with research on and policies for gender equality for many years. I have conducted research on various topics such as men's work-life balance, work inclusion and the effect of active aging initiatives.

I have worked at the University of Stavanger since 2013, both as a university lecturer and a PhD candidate. My research interests are within the sociology of work and gender studies. 

Forskningsområder

sociology of work, employment, gender and work, gender equality, family policies

Utvalgte publikasjoner

Hilsen, Anne Inga, Salomon, Robert, Heen, Hanne, Reichborn-Kjennerud, Kristin, Rusnes, Ingrid, Skarpaas, Ingebjørg, Ødemark, Guro (2010) Seniorpolitikk ? virker virkemidlene?, AFI-rapport, R2010:4

Rusnes, Ingrid (2010) Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser - en kunnskapsoversikt, AFI-notat, N2010:2  

Skarpaas, Ingebjørg og Ingrid Rusnes (2008) Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse, AFI-notat, N2008:17

Gudmundsdottir, Gudrun D., Hegnhøj, Rikke R., Johansen, Lovise B., Nousiainen, Kevät og Rusnes, Ingrid (2008) Flerdimensjonal diskrimineringspolitik i Norden ? en oversigt, Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIKK)

Larsen-Asp, Mona og Rusnes, Ingrid (2006) Fostering Caring Masculinities. Norwegian National Report

Rusnes, Ingrid (2004) En gang ten-singer, alltid ten-singer? Hovedfagsoppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen

Pågående forskning

Doktorgradsprosjekt: Meningen med arbeid - Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?

Hvorfor betyr lønnsarbeidet så mye for noen og så lite for andre? Dette er utgangspunktet for mitt doktorgradsprosjekt.

I prosjektet vil jeg undersøke betydningen av arbeidslivet som meningsarena relativt til fritid og familieliv, kontrollert for kjønn og sosial bakgrunn. Jeg intervjuer kvinner og menn i tre ulike yrker, fra både offentlig og privat sektor. Jeg intervjuer dem om arbeidslivet deres som kilde til mening, hvilke aspekter eller sider ved arbeidslivet som er spesielt viktig for denne meningsskapingen, samt den relative betydningen av arbeidslivet som meningsarena sammenliknet med andre livsarenaer som fritid og familieliv.

Arbeidserfaring

2020 - : Universitetslektor i sosiologi, Institutt for medie- og samfunnsfag

2015-2020: Stipendiat i sosiologi, Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger

2013-2015: Daglig leder/universitetslektor, Nettverk for kjønnsforskning, Universitetet i Stavanger

2013: Prosjektleder, GLØD, Fylkesmannen i Rogaland

2010-2013: Senior-rådgiver (likestillingspolitikk), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

2008-2010: Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

2007: Prosjektkoordinator, Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK)  

2005-2007: Prosjektkoordinator, EU-prosjektet Fostering Caring Masculinities (FOCUS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)  

2005: Organisasjonsrådgiver, Sosialistisk Venstreparti (SV)  

2002-2004: Kulturkonsulent, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Avdeling for studentliv                  

2001-2002: Prosjektansatt, Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU)          

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rusnes, Ingrid (2010). Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser – en kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Høgskolen i Oslo og Akershus. 56 s.
 • SKARPAAS, Ingebjørg; Rusnes, Ingrid (2008). Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 978-82-7609-240-0. 92 s.
 • Rusnes, Ingrid (2006). Fostering Caring Masculinities - Norwegian National Report. The Equality and Anti-Discrimination Ombud. 56 s.
 • Rusnes, Ingrid (2018). Meningen med arbeid – foreløpige funn. Norsk Sosiologforening; 2018-02-02 - 2018-02-04.
 • Rusnes, Ingrid (2018). Nytt kvinnenettverk i Stavanger. NRK. [Radio]; 2018-10-22.
 • Rusnes, Ingrid (2018). Nytt kvinnenettverk i Stavanger. NRK. [TV]; 2018-10-17.
 • Rusnes, Ingrid (2018). When the personal meets the professional - use of self in qualitative research interviews (paper). Universitetet i Stavanger; 2018-02-05 - 2018-02-09.
 • Rusnes, Ingrid (2017). Meningen med arbeid – Hvordan påvirkes orienteringer til arbeid av kjønn og klasse? (draft paper + presentasjon). Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, UiS;
 • Rusnes, Ingrid (2017). Researching the meaning of work - Ethical considerations (paper). University of Stavanger; 2017-06-12 - 2017-06-14.
 • Rusnes, Ingrid (2017). Searching for analytical frameworks to study the meaning of work (paper). University of Oslo; 2017-10-18 - 2017-10-20.
 • Rusnes, Ingrid (2016). The meaning of meaning (paper). Universitetet i Stavanger; 2016-01-07 - 2016-01-13.
 • Rusnes, Ingrid (2016). The meaning of work - Influenced by gender and social class? (paper). National research School for Gender Research; 2016-12-07 - 2016-12-09.
 • Rusnes, Ingrid (2015). Meningen med arbeid - Hvilken rolle spiller kjønn og klasse?. Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning; 2015-11-23.
 • Rusnes, Ingrid (2015). "Skoleelever lærer om familiemangfold". NRK. [TV]; 2015-02-03.