Et profilbilde

Professor
Randi Wågø Aas { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Randi Wågø Aas", "tel": "Telefon: 51834115", "email": "randi.aas@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Hjemmeside https://www.researchgate.net/profile/Randi_W_Aas2
Tlf priv/mob +47 91 18 22 66

My research profile

Head of the research group Societal Participation in School and Work. 

Professor in Occupational Health. PhD from Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. Master in Health Sciences, at University of Oslo. Registered Occupational therapist. Affiliated both at University of Stavanger and Oslo Metropolitan University. Founder of Presenter- Making Sense of Science. 

Trying to contribute to reduce participation problems in work, but also during the transition from school to work. Focus on intervention research, by applying method triangulation. Empirist. Dedicated in contributing to better decisions in society - with Knowledge Translation and implementation of science into society approaches.

Forskningsområder

 • Intervention research within work and health; effectiveness and cost-benefit
 • Explorative research within work disability prevention and integration (WDPI)
 • School drop-out - causes, consequences, and interventions
 • Research-based service innovation
 • Knowledge translation research
 • Implementation science research

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø (2019). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune på Østlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-827-6. 27 s.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø (2019). Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-846-7. 27 s.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø; Ramvi, Ellen (veileder) (2019). Return to work coordination: Concept, consequences, and challenges. Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet. ISBN 9788283641783. 213 s.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn (2018). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-800-9. 25 s.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-718-7. 28 s.
 • Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sjøgren, Åsa (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-743-9. 30 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-720-0. 29 s.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-719-4. 28 s.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Sjøgren, Åsa (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i en transportbedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-689-0. 29 s.
 • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i en industribedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-656-2. 29 s.
 • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig forvaltningsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-657-9. 29 s.
 • Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur innen olje- og gassnæringen. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-643-2. 30 s.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig myndighetsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-658-6. 29 s.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø; Berg, John Erik (2013). Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere tilbake ordningen. En Delphi-studie i to runder. HIOA. 112 s.
 • Aas, Randi Wågø (2011). Workplace-based sick leave prevention and return to work. Exploratory studies. Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Division of Insurance Medicine. ISBN 978-91-7457-393-0. 368 s.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Strupstad, John (2011). Sickness absence dictionary (SAD). International Research Institute of Stavanger. 10 s.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John Henry (2011). Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 Raskere tilbake-tilbud. IRIS. 146 s.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John Henry (2011). Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte. PreSenter, IRIS og HIOA. ISBN 978-82-490-0741-7. 141 s.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John Henry; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde Nitteberg (2011). Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplager. International Research Institutet of Stavanger, IRIS. ISBN 9788249007264. 69 s.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde Nitteberg (2011). Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplager. IRIS. ISBN 978-82-490-0726-4. 78 s.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Strupstad, John; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde Nitteberg (2011). Hva er den beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte? Utvikling og validering av et tilbakeføringsprogram for sykmeldte med uspesifikke muskel- og skjelettplager. International Research Institute of Stavanger. 69 s.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Skoland, Kathrine; Solberg, Astrid (2011). Tilbudet "Raskere tilbake for personer med ervervet hjeneskade: pasientgrunnlag, innhold og nytteverdi". International Research Institute of Stavanger. 31 s.
 • Moen, Bente Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Holte, Kari Anne; Merkus, Suzanne; Horneland, Alf Magne; Carter, Tim; Aas, Randi Wågø (2011). " Tap av helsesertifikat offshore ". International Research Institute of Stavanger. 58 s.
 • Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). Hva forklarer forskjellene i sykefravær mellom 30 barne- og ungdomsskoler?. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0716-5. 60 s.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Kiær, Elisabeth; Labriola, Merete; Aas, Randi Wågø (2010). Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær; en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur. IRIS. 44 s.
 • Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø (2010). Arbeidsfokus i et gruppetilbud for deltakere med ervervet hjerneskade. IRIS. ISBN 9788249006373. 17 s.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Solberg, Astrid (2010). En intervjuundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0713-4. 18 s.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefravær i grunnskolen. IRIS.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefravær i grunnskolen. IRIS. ISBN 978-82-490-0714-1. 43 s.
 • Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (2010). En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0714-1. 42 s.
 • Lønningdal, Ingrid; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Mørk, Gry (2010). Hvilke holdninger og handlinger skaper en kultur for nærvær og inkludering? En kvalitativ studie. IRIS. ISBN 9788249006342. 53 s.
 • Lønningdal, Ingvild; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Mørk, Gry (2010). ◦Hvilke holdninger og handlinger skaper en kultur for nærvær og inkludering? En kvalitativ studie. IRIS Stavanger. ISBN 9788249006342. 53 s.
 • Solberg, Astrid; Aas, Randi Wågø (2010). Tilbakeføring til arbeid: Relasjonen mellom sykmeldt og nærmeste leder. IRIS. 63 s.
 • Aas, Randi Wagø (2009). Raskt tilbake etter sykefravær. Idébanken for inkluderende arbeidsliv. ISBN 0000000000000. 92 s.
 • Aas, Randi Wågø (2009). Raskt tilbake. Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205392632. 213 s.
 • Aas, Randi Wågø; Merkus, Suzanne (2009). Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen. IRIS. ISBN 978-82-490-0625-0. 92 s.
 • Lannin, N; Gustafsson, A Lovisa S; Cusick, A; Walker, M; Steultjens, Esther; Fricke, JC; Turton, A; Aas, Randi Wågø; Logan, P; Froude, E; McCluskey, Adam; Drummond, A; Corr, Susan; Fletcher-Smith, J; Radford, K; Pinnington, L; Novak, I; Wallen, M (2009). Scholarly communication and concerns for our conferences. Australian Occupational Therapy Journal.
 • Mørk, Gry; Aas, Randi Wågø; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lønningdal, Ingvild (2009). IA-forankring i ledelsen: Hva må virksomheter gjøre/ha på plass for å redusere sykefraværet og oppnå et mer inkluderende arbeidsliv (IA). En kvalitativ studie.. IRIS Stavanger. ISBN 9788249006335. 41 s.
 • Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde (2008). WHO's ICF, en nasjonal presentasjon. IRIS. ISBN 9788249006083. 256 s.
 • Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lorentzen, T. (2008). Implementering av WHOs ICF i syv utdanninger. IRIS. ISBN 9788249006144. 55 s.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø (2008). Arbeidsdeltagelse etter hjerneskade - hemmende og fremmende faktorer. IRIS, Diakonhjemmet Høgskole og Universitetet i Stavanger. ISBN 9788249005536. 37 s.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger (2008). Internasjonal litteratur om ICF fra 2008; en kunnskapsoppsummering. IRIS. ISBN 9788249006151. 47 s.
 • Aas, Randi Wågø; Skaugen, Britt Hege (2007). Innsatskommuner sykefravær - problem, mål, tiltak og suksesskriterier. IRIS. 40 s.
 • Aas, Randi Wågø; Skaugen, Britt Hege (2007). Sykefraværsarbeid - en tiltakshåndbok. IRIS. 79 s.
 • Aas, Randi Wågø; Holte, Kari Anne (2004). Evaluation of a clinical competence developmental program for nurses in community health services. IRIS. ISBN 82-490-0299-7. 100 s.
 • Aas, Randi Wågø (2000). Independent and self-employed occupational therapist. Randi Wågø Aas.
 • Aas, Randi Wågø (1998). Trenger Norge flere Ergoterapeuter. [Are more occupational therapists needed in Norway]. Norsk Ergoterapeutforbund.
 • Aas, Randi Wågø (1997). A developmental project report from the national health security department. Rikstrygdeverkets rapportserie.
 • Aas, Randi Wågø (1997). Spesialistgodkjenningsordning for ergoterapeuter i Norge. [A specialist approval program for occupational therapists in Norway]. Høringsnotat.
 • Stranden, Anne Lise; Aas, Randi Wågø (2020). De som jobber i kontorlandskap er oftere syke. forskning.no. [Internett]; 2020-01-20.
 • Stranden, Anne Lise; Aas, Randi Wågø (2020). Disse jobbene gir større risiko for helseplager og sykmelding. forskning.no. [Internett]; 2020-01-08.
 • Aas, Randi Wågø (2019). Mind the gap. Om avstanden mellom forskning og samfunn.
 • Aas, Randi Wågø (2019). Utvikling og evaluering av tilbud til sykmeldte. Nasjonalt fagråd for arbeid og helse;
 • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sevic, Aleksandra (2019). Alcohol and impairments at Work or Home: How much matters more than how often. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Aas, Randi Wågø; Jamtvedt, Gro (2019). NAV-skandalen: Det er bra at NAV er restriktive.
 • Garlid, Hilde; Aas, Randi Wågø (2019). Å gjøre forskning om til gode beslutninger på under 17 år.... www.ipark.no. [Internett]; 2019-12-17.
 • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Aas, Randi Wågø (2019). Alcohol Use and Sick leave: A Systematic Review and Meta-Analysis. 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2019). Drinking culture and drinking situations in Norwegian Working Life. The WIRUS culture study. 2019-06-03 - 2019-06-07.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø (2019). Tracing the change. What are the effective components of workplace e-health interventions? A systematic review. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Korus Vest Stavanger, Rogaland A-senter og AKAN kompetansese; 2019-03-21.
 • Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, SUS; 2019-04-05.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). Does coordination make a difference? Time to RTW in RTW-services in Norway. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). Within The Ring Or Crisscross? Integration Of RTW-Services In Norway. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø; Sevic, Aleksandra (2019). Ferske resultater fra Wirus – studien vedrørende resultater fra BHT. Korus Vest Stavanger - Rogaland A senter; 2019-10-24.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Barriereknusing for deltagelse. Jæren DPS A/S, NAV, Komunene Hå, Time, Gjesdal og Klepp; 2018-04-18.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Disse arbeidstakerne drikker mest. Forskning.no. [Tidsskrift]; 2018-07-24.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Sykmelding, en mestringsstrategi med bivirkninger?. Rådgivende overleger NAV, Rogaland; 2018-11-21.
 • Aas, Randi Wågø (2018). Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sick leave. Folkehelseinstituttet og Norsk nettverk for ffolkehelse; 2018-10-15.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Innerby, Cecilie Karlstad; Skogen, Jens Christoffer (2018). Alcohol and impairments at work and home: How much matters more than how often.
 • Akerjordet, Kristin; Hagland, Hanne Røland; Aas, Randi Wågø; Viksveen, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland; Laugaland, Kristin Alstveit; Wiig, Siri (2018). How to Educate Young People to work With Public Health and Better Aging. Norwegian Smart Care Cluster; 2018-09-26.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Jamissen, Grete; Lavoll, Hallvard; Aas, Randi Wågø (2018). Short digital stories as research communication? Knowledge translation of research results and implementation of digital story workshops. 2018-05-28 - 2018-05-30.
 • Aas, Randi Wågø (2017). Ervervet hjerneskade og arbeidsdeltagelse. Hva sier forskningen?. Arbeids- og Velferdsdirektoratet; 2017-05-29 - 2017-05-30.
 • Aas, Randi Wågø (2017). Hvordan oppnå kunnskapsbasert praksis i arbeidet med sykmeldte?. NAV Arbeidslivssenter Rogaland;
 • Aas, Randi Wågø (2017). Kunnskapstranslasjon – En alternativ strategi for å gjøre praksis forskningsbasert. Norsk ergoterapeutforbund;
 • Aas, Randi Wågø (2017). Kunnskapstranslasjon - oversettelse og implementering av forskning til praksis. FYSIOFORSK- Forum for fysioterapiforskning; 2017-04-25.
 • Aas, Randi Wågø (2017). Ny modell for bachelor-oppgaven - et 4 årig utviklingsprosjekt. NOKUT;
 • Aas, Randi Wågø (2017). Så lite skal til før det blir skadelig. "Bånnski"-drikking - det farligste drikkemønsteret. Dagbladet. [Avis]; 2017-11-07.
 • Aas, Randi Wågø; Eide, Lena Christina (2017). Sett diagnosen i parentes. Ergoterapeuten. [Tidsskrift]; 2017-01-20.
 • Aas, Randi Wågø; Engeset, Anita; Sigurdardottir, Unnur Osk; Skarpaas, Lisebet Skeie; Yates, Line (2017). Arbeidsplassvurdering: Hva vet vi om praksis, utdanning og forskning?. Norsk ergoterapeutforbund;
 • Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel Magnus; Kjeken, Ingvild; Sveen, Unni; Aas, Randi Wågø; Lund, Anne (2017). Karaktersetting på ergoterapistudenters bacheloroppgaver: Hvor enige er sensorene?. Ergoterapeutene; 2017-11-06 - 2017-11-08.
 • Mæland, Linda Horne; Aas, Randi Wågø (2017). Relasjonene som satte dype spor. Narrativ analyse av historier fra oppveksten til ungdom som har avbrutt videregående skole. LaH NSF; 2017-09-19 - 2017-09-21.
 • Aas, Randi Wågø (2016). Er formidling nok for å kunne implementere forskning i praksis?. Dekan, Fakultet for helsefag, HiOA;
 • Aas, Randi Wågø (2016). Fra sykmeldt til arbeidsfør – hva sier forskningen om tiltakene?. Ergoterapeutene; 2016-01-06.
 • Aas, Randi Wågø (2016). Hvordan bør broen mellom forskning og offentlig tjenestetilbud bygges?. NAV; 2016-10-19.
 • Aas, Randi Wågø (2016). Hvordan ta kunnskap i bruk? Fra kunnskap til læring, til endret praksis.. Arbeids- og Velferdsdirektoratet; 2016-12-05 - 2016-12-06.
 • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Who with Aquired Brain Injury Returned to Work? The Norwegian Rapid-Return-to-Work-study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Aas, Randi Wågø; Raanaas, Ruth Kjærsti; Shaw, Lynn (2016). Unifying and diversifying workplace-based efforts for promoting health and preventing disability.
 • Aas, Randi Wågø; Raanaas, Ruth Kjærsti; Shaw, Lynn (2016). Unifying and diversifying workplace-based interventions?. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø (2016). The first six years of building and implementing a Return-to-Work service for patients with Acquired Brain Injury. The Rapid-Return-to-Work-Cohort-study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø; Holgersen, Helge; Davidson, Larry (2016). “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'. 2016-06-15 - 2016-06-19.
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Aas, Randi Wågø; Davidson, Larry (2016). “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'. Høgskolen i Bergen;
 • N, N.; Aas, Randi Wågø (2016). Nytt studium om hvordan bruke forskning i arbeidet. forskning.no. [Internett]; 2016-02-25.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2016). Is provision of a coordinator associated with return to work? The Rapid-RTW cohort study. European Network of Occupational Therapy in Higher Education; 2016-06-15 - 2016-06-19.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2016). Do having a coordinator impact the contact frequency with stakeholders? The Rapid-RTW Cohort study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Småstuen, Milada; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2016). Having a coordinator during rehabilitation promoted return to work. The Rapid-RTW Cohort study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Skjesol, Marte; Aas, Randi Wågø (2016). Gjør forskning forståelig. Intervju med Randi Wågø Aas. Innherred. [Avis]; 2016-02-20.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise (2016). Høyt alkoholkonsum blant ansatte øker sykefraværet.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2016). Reduksjon i alkoholavgifter kan bidra til høyere alkoholkonsum og økt sykefravær.
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Aas, Randi Wågø; Davidson, Larry (2015). Title: “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES. NTNU, Institutt for samfunnsmedisin, Uni Research helse, Na; 2015-11-24 - 2015-11-25.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Ramvi, Ellen; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2015). Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie. Nasjonal kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering; 2015-11-23 - 2015-11-24.
 • Aas, Randi Wågø (2014). Arbeidsplassens betydning for tilbakeføring av sykmeldte: Implikasjoner for klinikkens tiltakspakke?. Norsk Nakke og Ryggregister (NNRR);
 • Aas, Randi Wågø (2014). Fem milliarder NOK til rehabilitering- Hva vet vi om Norges dyreste rehabiliteringseksperiment Raskere tilbake?. Faglig forum; 2014-01-20 - 2014-01-22.
 • Aas, Randi Wågø (2014). Kunnskapsbasert sykefraværsarbeid i forsvaret. Forsvarets ledelse;
 • Aas, Randi Wågø (2014). Kunnskapsløs konflikt går lokalt.
 • Aas, Randi Wågø (2014). Recovery in relation to other terms – only words or different constructs?. UiS- Forskningsgruppe for samfunnsvitenskapelig rusforskning;
 • Aas, Randi Wågø (2014). Sykefraværsforskning. Fra eksplorerende forskning om hvilke tiltak og tiltakskombinasjoner som er i bruk til kunnskapstranslasjons og implementeringsfokus. Fakultet for helsefag, HiOA;
 • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik (2014). The presence of valued leadership qualities predicted return to work in sick-listed workers. The Rapid-Return-To-Work study. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2014-09-28 - 2014-10-01.
 • Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Sjøgren, Åsa (2014). Wirus: Workplace interventions preventing alco-use and sick leave. Helsedirektoratet;
 • Aas, Randi Wågø; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Haveraaen, Lise (2014). Experts’ opinions about needed changes in return to work services in Norway. The Rapid-Return-to-Work study. International Commission on Occupational Health; 2014-09-29 - 2014-10-01.
 • Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø (2014). Do job demands, decision control and social support predict return to work after occupational rehabilitation? The Rapid-Return-to-Work-study. International Commission on Occupational Health; 2014-09-28 - 2014-10-01.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Ramvi, Ellen; Stølås, Lise Løvereide; Aas, Randi Wågø (2014). Supervisors experiences of stakeholder cooperation in job placement for persons with mental health problems. International Commission on Occupational Health; 2014-09-29 - 2014-10-01.
 • Aas, Randi Wågø (2013). Evaluering av Raskere tilbake. Historien om et forskningsprosjekt. Uni Rokkansenteret og Universitet i Bergen;
 • Aas, Randi Wågø (2013). Presentasjon av resultater fra Evaluering av Raskere tilbake. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke;
 • Aas, Randi Wågø; Berg, John Erik; Skarpaas, Lisebet Skeie (2013). Regjeringen kan gjøre mer for sykefraværet.
 • Aas, Randi Wågø; Skarpaas, Lisebet Skeie (2013). Oppdragsforskning. Svar som bestilt?. Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus;
 • Aas, Randi Wågø; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik (2013). Hvilke tiltak virker? Innlegg sykefravær.
 • Aas, Randi Wågø (2011). Arbeidsplassen som sykefraværsarena. Hva vet vi om tiltakene og effekten av de? Sykefravær og uførhet i Norden. Velferdsordninger under press. 2011-05-29 - 2011-05-31.
 • Aas, Randi Wågø (2011). Kjønnsforskjeller i sykefraværet. TV2. [TV]; 2011-03-01.
 • Aas, Randi Wågø (2010). Krev tiltak som virker.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben Hempel; Moller, A (2010). Leadership qualities in the return to work process. 2010-09-02 - 2010-09-03.
 • Aas, Randi Wågø; Tuntland, Hanne; Holte, Kari Anne; Røe, Cecilie; Lund, T; Marklund, Staffan; Moller, A; Labriola, Merete; Skaugen, Britt Hege (2010). Workplace interventions for neck pain in workers. 2010-08-29 - 2010-09-02.
 • Aas, Randi Wågø (2009). Evidence-based practice for people and society. Speech of Honour. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Hellem, Inger (2009). Implementering av ICF i utdanningene. Erfaringer, verktøy og metoder til bruk innen utdanning og forskning. 2009-01-14.
 • Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde (2009). Implementering av ICF innen høyere utdanning. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø (2009). Faktorer som oppleves å påvirke arbeidsdeltagelse for personer med kognitive funksjonsutfall etter ervervet hjerneskade. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø (2009). Tilbake til arbeid etter hjerneskade? Arbeidstakere og fagpersoners erfaringer.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø; Hellem, Inger (2009). Kunnskapsoppsummering av litteratur der ICF benyttes, omtales eller inngår. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø (2009). Arbeidsrettet rehabilitering basert på Lifestyle Redesign®- programmet for personer med ervervet hjerneskade. En kvalitativ intervensjonsstudie. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø (2009). Arbeidsrettet rehabilitering basert på Lifestyle Redesign-programmet for personer med erhvervet hjerneskade. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wagø (2009). Risikofaktorer for helseplager og sykefravær ved pc-arbeid. En systematisk kunnskapsoppsummering. Norsk ergoterapiforbund; 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2009). Risikofaktorer for helseplager og sykefravær ved pc-arbeid. 2009-10-21 - 2009-10-23.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben Hempel; Møller, A (2008). Supervisory qualities during employee`s long term sick leave. 2008-09-22 - 2008-09-24.
 • Aas, Randi Wågø; Ellingsen, Kjersti Lunde; Lindøe, Preben; Möller, Anders (2008). Supervisory qulities during employees' long term sick leave. A Norwegian case-study in 19 companies. 2008-09-22 - 2008-09-24.
 • Aas, Randi Wagø; Bakke, Åshild (2006). Tiltak for å redusere for tidlig avgang fra arbeidslivet og øke den reelle pensjoneringsalder.
 • Aas, Randi Wågø (2006). 10 sykefraværstiltak.
 • Aas, Randi Wågø (2006). Gåten er løst (om sykefravær) [The riddle is solved].
 • Aas, Randi Wågø (2006). Hva sier litteraturen om bruken av ICF innen praksis, forskning og utdanning?.
 • Aas, Randi Wågø (2006). Skreddersøm på arbeidsplassen.
 • Aas, Randi Wågø (2006). Skreddersøm på arbeidsplassen [Tailor`s seam at the workplace].
 • Aas, Randi Wågø (2006). "Tailor`s seam" in the follow-up of employees on long term sick leave. 2006-05-02 - 2006-05-03.
 • Aas, Randi Wågø; Liabø, Kristin (2006). Redusert sykefravær er svaret.
 • Aas, Randi Wågø (2005). ICF in Norway. National Ministries of Health and Marselisborgcenteret;
 • Aas, Randi Wågø (2005). Participation in working life. Intervention choices and documentation of effectiveness. 2005-09-21 - 2005-09-23.
 • Aas, Randi Wågø; Thorsen, Gerd (2005). ICF-introduction. Conceptual framework, classification structure, areas of application, user documentation and rules and development. Nordic Centre for classifications in health care; 2005-05-19 - 2005-05-20.
 • Bakke, Å; Saksvik, Per Øystein; Lie, T; Aas, Randi Wågø (2005). An approach to reduce early retirement for offshore personell in the north sea. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Thingbo, Cathrine; Lie, K; Lode, Inge; Holte, Kari Anne; Aas, Randi Wågø (2005). Experiences of the work task demands in relations to the return to work. 2005-10-10 - 2005-10-12.
 • Aas, Randi Wågø (2004). A natioal presentation of the WHOs International Classification of function disability and health, ICF.
 • Aas, Randi Wågø (2004). Aging and Health on the continental shelf. Ministries of Social Affairs and FAFO; 2004-12-06 - 2004-12-07.
 • Aas, Randi Wågø (2004). The offical Norwegian launching of the World Health Organizations International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF.
 • Aas, Randi Wågø; Grothle, M; Kinn, Liv Grethe (2004). The clients health condition in community occupational therapy practice in Norway.
 • Aas, Randi Wågø; Grotle, Margreth; Kinn, Liv Grethe (2004). "The clients health conditions in community occupational practice. A cross sectional survey". 2004-09-22 - 2004-09-24.
 • Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2004). "To shape a space to act". How occupational therapists desrcibe their use of occupation. 2004-09-22 - 2004-09-24.
 • Aas, Randi Wågø (2003). The OT`s future work arena, - from the home to the worksite?.
 • Aas, Randi Wågø (2002). Evidence-based occupational therapy.
 • Aas, Randi Wågø (2001). Implementation of Evidence based occupational therapy. Consequences for practice, management, education and research.
 • Ness, Nils Erik; Aas, Randi Wågø (2001). Establishment of web-based networks in research and the seven specialist fields of occupational therapy.
 • Aas, Randi Wågø; Ness, Nils Erik; Liabø, Kristin (1999). Profession profiles, descriptions and specialist fields for occupational therapists.
 • Aas, Randi Wågø (1997). Is the medical diagnoses important in occupational therapy?.
 • Aas, Randi Wågø (1997). Professional perspectives on occupational health challenges.
 • Aas, Randi Wågø (1995). Generalist contra specialist.
 • Aas, Randi Wågø (1995). Quality assurance in community occupational therapy.