MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2014

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder.

 Årets hovedtema er Samfunnssikkerhet i et internasjonalt perspektiv, Sentraliseringens dilemma og Risiko- og sårbarhetsanalyse - et nyttig verktøy eller rent skuebrød? 

Les mer på konferansens hjemmside