MENY

Seminar om falkefangst og falkonering

På dette seminaret får du høre om fangst av falk i forhistorisk tid. Du får også høre om trening av og jakt med rovfugl.

Da Håkon Jarl skulle betale danskekongen Harald Blåtann for den delen av Norge han hadde overtatt, fortelles det at jarlen betalte 100 mark gull og 60 falker eller hauker i skatt.  Dette viser at jakt med falker ble drevet allerede i vikingtiden, noe også funn av rovfugler i gravhauger kan fortelle om.

I Gulatingsloven og Landsloven finner vi spor etter denne fangsten som var svært populær blant konger og overklasse i middelalderen.  Gjennom bl.a. stedsnavn kommer vi på spor etter falkefangst som har vært drevet i Norge for å forsyne noblessen i Europa med jaktfalker.

Gjennom historiske overleveringer og studier av stedsnavn har vi bevart spor etter denne virksomheten, noe Inge Særheim og Frode Fyllingsnes skal fortelle om, og vi skal også få kunnskap om falkonering av Ellen Hagen fra Arkeologisk museum som selv driver aktivt med dette i dag. Falkonering er trening av og jakt med rovfugl.

Innledning ved Helge Sørheim
Inge Særheim:  Falkefangst og stedsnavn
Frode Fyllingnes:  Eksempler fra Karmøy og Hå
Ellen Hagen: Om egen erfaring med falkefangst

Alle er velkomne.
 

Ellen Hagen med ugle

Ellen Hagen skal snakke om egen erfaring med trening av og jakt med rovfugl.