Et profilbilde

Kontorsjef
Joachim Kolnes Andersen { "honorific-suffix": "Kontorsjef", "fn": "Joachim Kolnes Andersen", "tel": "Telefon: 51833541", "email": "joachim.k.andersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rom OD B-24158

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Andersen, Joachim Kolnes; Blindheim, Bjørn-Tore (veileder) (2015). Én reform i ulike uniformer – Kan grunnskolelærerreformens utforming bidra til å forklare variasjonene i lærerutdanningsinstitusjonenes implementering?. Universitetet i Stavanger. 97 s.
  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva (2015). Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. ISBN 978-82-998977-8-5. 163 s.
  • Andersen, Joachim Kolnes; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Engasjerte forskningsassistenter på vei ut i klasserommene.