Et profilbilde

Universitetslektor
Joakim Evensen Hansen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Joakim Evensen Hansen", "tel": "Telefon: 51833568", "email": "joakim.e.hansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom HL U-312

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2017). Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø.. Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med UiS; 2017-05-04.
  • Hansen, Joakim Evensen (2017). Characteristics of language learning environments in one-to-three year groups in Norwegian kindergartens.
  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2016). Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN). Humanistisk fakultet konferansen ved UiS; 2016-02-03.
  • Hansen, Joakim Evensen (2015). Kvalitet og språkarbeid i en norsk barnehagekontekst. Programområdet LiB, IBU;
  • Hansen, Joakim Evensen (2015). Norwegian preschool teachers on Educational Language Practices. 2015-09-07 - 2015-09-10.
  • Hansen, Joakim Evensen (2015). Pre-school teacher's conceptions of their educational language practices. GobaN og Blikk for barn; 2015-10-26 - 2015-10-27.
  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2015). Educational Language Practices in Norwegian Kindergartens. Nordic Educational Reserch Association; 2015-03-04 - 2015-03-06.
  • Hansen, Joakim Evensen (2014). Kvalitet i barnehagen.
  • Hansen, Joakim Evensen (2014). Quality in Early Childhood Education and Care (ECEC) – a Case Study.
  • Hansen, Joakim Evensen (2014). Språkdidaktiske praksiser. HiBV;