Et profilbilde

Postdoktor
Joakim Evensen Hansen { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Joakim Evensen Hansen", "tel": "Telefon: 51833568", "email": "joakim.e.hansen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-155

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hansen, Joakim Evensen (2018). Educational language practices and language development in Early Childhood Education and Care. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.. ISBN 978-82-7644-810-8. 87 s.
 • Hansen, Joakim Evensen (2019). Kvalitet i barnehagens språklæringsmiljø - resultater fra GoBaN. Lesesenteret, UiS; 2019-04-09 - 2019-04-10.
 • Hansen, Joakim Evensen (2019). Language-learning environment and language development. Norwegian Ministry of Education and Research; 2019-03-26 - 2019-03-27.
 • Hansen, Joakim Evensen (2019). Språkarbeid og barns språklige utvikling. Fylkesmannen i Oslo og Viken; 2019-04-02 - 2019-09-03.
 • Hansen, Joakim Evensen (2019). Språkarbeid og barns språkutvikling i barnehagen. OsloMet; 2019-01-14 - 2019-01-15.
 • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen. Forskning.no. [Internett]; 2019-01-03.
 • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth (2018). Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling.
 • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2017). Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø.. Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med UiS; 2017-05-04.
 • Hansen, Joakim Evensen (2017). Characteristics of language learning environments in one-to-three year groups in Norwegian kindergartens.
 • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2016). Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN). Humanistisk fakultet konferansen ved UiS; 2016-02-03.
 • Hansen, Joakim Evensen (2015). Kvalitet og språkarbeid i en norsk barnehagekontekst. Programområdet LiB, IBU;
 • Hansen, Joakim Evensen (2015). Norwegian preschool teachers on Educational Language Practices. 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Hansen, Joakim Evensen (2015). Pre-school teacher's conceptions of their educational language practices. GobaN og Blikk for barn; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2015). Educational Language Practices in Norwegian Kindergartens. Nordic Educational Reserch Association; 2015-03-04 - 2015-03-06.
 • Hansen, Joakim Evensen (2014). Kvalitet i barnehagen.
 • Hansen, Joakim Evensen (2014). Quality in Early Childhood Education and Care (ECEC) – a Case Study.
 • Hansen, Joakim Evensen (2014). Språkdidaktiske praksiser. HiBV;