MENY

Disputas om treningsprosessen til løpere på internasjonalt nivå

Leif Inge Tjelta forsvarer avhandlingen «Treningsprosessen i distanseløp på internasjonalt nivå – en analyse av treningsmengde, treningsintensitet og krav til fysisk kapasitet» for dr.philos.-graden ved UiS.

Prøveforelesningene blir holdt samme sted onsdag 8. januar.

Klokken 15:00 blir det prøveforelesning over tildelt emne «Vitenskapelig evidens for effekt av høydetrening på fysiologiske variabler og prestasjon»

Klokken 16:00 blir det prøveforelesning over selvvalgt emne; «Hva sier forskning og beste praksis om effektiv utholdenhetstrening i typiske utholdenhetsidretter?».

Bedømmelseskomitéen vil bestå av Jostein Hallén, professor i idrettsfysiologi ved Norges Idrettshøgskole, Agneta Holmäng, professor i medisinsk fysiologi ved Gøteborgs Universitet, Sverige, Rune Høigaard, professor i læringspsykologi ved Universitetet i Agder og  Rune Giske, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), UiS.

Disputasen blir ledet av dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet, UiS

Både disputas og prøveforelesninger er åpne for alle interesserte