MENY

Disputas om bustadsprisar

Svein Olav Krakstad forsvarer avhandlinga Artikler i finans.

Svein Olav Krakstad si forsking viser at bustadsprisar, leigekostnadar, anleggskostnadar og lønningar er kopla saman og på lang sikt ikkje kan vekse frå kvarandre.

Disputasen finn stad kl. 12.00. Prøveforelesinga er kl. 10.00 og emnet for den er Status and relevance of the ‘pecking order’ theory of financing.

Krakstad har skrive doktorgradsavhandlinga ved Handelshøgskulen, UiS.

Både disputasen og prøveforelesinga er open for alle interesserte.

Les meir om forskinga.