MENY

Prosjektfremleggelse om "Ulovfestet passivitet i formueretten".

PhD-stipendiat Sveinung Eliassen presenterer sitt prosjekt: "Passivitet som grunnlag for bortfall av krav, rettigheter og innsigelser i formueretten på ulovfestet grunnlag".