MENY

Disputas om lysets virkning på proteinkomplekser

Mandag 20. januar 2014 vil Janine Arnold disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Arnold forsvarer avhandlingen:“Light-regulated changes in the assembly state of photosynthetic protein complexes”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15. Prøveforelesningen har tittelen: “Why are there so many weird lipids in the thylakoid membrane?”

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.