MENY

Bokpresentasjon med Oluf Langhelle og Arild Aurvåg Farsund

Oluf Langhelle og Arild Aurvåg Farsund presenterer boka "International trade negotiations and domestic politics : The Intermestic politics of trade liberalization." Helge Ole Bergesen kommenterer

I boka rettes oppmerksomheten mot et tilsynelatende paradoks: Til tross for at økonomiske analyser viser at fordelene med ytterligere liberalisering av verdenshandelen overgår kostnader og ulemper ved en ny WTO-avtale, er motstanden mot en avtale sterk. I dag utformes derfor internasjonal handelspolitikk på tre arenaer med tett koblede dagsordener. For det første fungerer WTO som et juridisk og institusjonelt rammeverk for handel over landegrenser. Samtidig har forhandlingene i den såkalte Doha-runden blitt satt på vent, hovedsakelig fordi USA, India og Kina ikke blir enige på for dem sentrale områder. For det tredje satser særlig USA og EU på å fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler som supplementer til det multilaterale avtaleverket.
 
Videre argumenteres det for at forståelsen av handelspolitikken må ta hensyn til at den er en blanding av innenriks- og utenrikspolitikk. Samspillet mellom institusjoner og aktører, og deres ideer og interesser, studeres for å få oversikt over hvordan nasjonale posisjoner utformes og hvordan disse påvirker utviklingen internasjonalt, både i WTO og bilaterale handelsforhandlinger.
 
Boken har bidrag fra blant andre Oluf Langhelle, Arild Aurvåg Farsund og Hilmar Rommetvedt (IRIS og Universitetet i Stavanger). Førstnevnte er også redaktør for boka, og han skal presentere den sammen med Arild Aurvåg Farsund. Tidligere forskningsdirektør Helge Ole Bergesen vil kommentere boka. Den er utgitt på det anerkjente forlaget Routledge.

Presentasjonen vil finne sted i Hotellhøgskolens forsknings- og opplevelsessenter, som ligger i underetasjen i Ellen og Aksel Lunds hus. Kokebokmuseet vil være åpent før og etter presentasjonen, så dette er en god anledning til å se hva som skjer der. Det blir servering av kaffe og kake laget av studenter på Hotellhøgskolen.


 

Bilde av Oluf Langhelle

Oluf Langhelle er redaktør og bidragsyter i boka som blir presentert.