MENY

Forum for kulturelt mangfold: Er norsk uttale et forsømt område når andrespråket skal utvikles i opplæringen?

Førsteamanuensis Jan Kristian Hognestad innleder om hvilke utfordringer norsk språk byr på når det gjelder uttale. Hva prioriteres når andrespråket skal læres? Vi vil drøfte erfaringer og muligheter.

Jan Kristian Hognestad er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved UiS. Han har doktorgrad i språkvitenskap, og fagområdet hans er språkstruktur, spesielt fonetikk og fonologi.
Han har undervist i grunnskole, videregående skole og ved Universitetet i Agder, og har skrevet artikler og bøker.
I tillegg har han vært populærvitenskapelig formidler i NRK, kort sagt: Hognestad har stor kunnskap og bred erfaring innen språkformidling.

Vel møtt!

 

En rosa blomst som illustrasjon til Forum for kulturelt mangfold